Antecedenten­onderzoek personeel, zo werkt het

16750 Als ondernemer wil je betrouwbaar personeel. Hoe zorg je dat er geen ‘rotte appels’ je bedrijf binnenrollen? Doe een antecedenten­onderzoek. Wat is dat precies? En hoe werkt het?

Antecedenten­onderzoek, wat is het?

Antecedent is het Latijnse woord voor incident. Tijdens een antecedenten­onderzoek kijk je dus naar incidenten uit het verleden. Vaak gaat het om een onderzoek naar het verleden van een persoon, bijvoorbeeld een sollicitant. Je kunt als ondernemer zelf een antecedenten­onderzoek doen of laten uitvoeren.

Een antecedenten­onderzoek wordt ook wel pre-employment screening genoemd.

Het doel is om zeker te weten dat een potentiële werknemer betrouwbaar is - dat hij zegt wie hij is en dat hij geen achtergrond heeft die mogelijk gevaarlijk is voor je bedrijf. Denk aan een crimineel verleden (strafblad), conflicten, fraude of nauwe banden met concurrerende bedrijven.

Antecedenten­onderzoek, hoe werkt het?

Met een antecedenten­onderzoek krijg je inzicht in het verleden van een sollicitant. Tijdens een antecedenten­onderzoek wordt bijvoorbeeld het volgende gecontroleerd: 

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

  • Naam, adres, woonplaats (naw-gegevens)
  • Legitimatiebewijzen (paspoort, rijbewijs)
  • CV
  • Diploma's
  • Referenties
  • Crimineel verleden (VOG, strafblad, justitieel onderzoek)
  • Financiële gegevens (BKR-registratie)
  • Online activiteiten (social media)

Het antecedenten­onderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure en je kunt zelf bepalen welke onderdelen je gaat onderzoeken.

Antecedenten­onderzoek, wat zijn de regels?

Tijdens een antecedenten­onderzoek (screening) moet je rekening houden met:

Privacy

Houd je aan de wetten rondom privacy. Als je een antecedenten­onderzoek doet, moet er sprake zijn van een 'gerechtvaardigd belang', bijvoorbeeld dat de beoogde functie vereist dat iemand integer en betrouwbaar is.

Ook moeten de onderzoeksmethoden die je gebruikt 'noodzakelijk' zijn om hier achter te komen.

Zorg dat je voldoet aan de privacywet. Gebruik de checklist AVG en personeel.

Informatieplicht sollicitant

Je bent ook verplicht om de sollicitant vooraf te informeren over het antecedenten­onderzoek. Je laat weten wat je precies gaat onderzoeken en waarom. Na afloop vertel je ook wat de uitkomsten zijn.

Pas op met medische gegevens

De gezondheid van een sollicitant of werknemer mag in principe geen onderdeel zijn van het antecedenten­onderzoek, tenzij voor de functie bijzondere eisen gelden en daarom een medische keuring noodzakelijk is.

Lees hierover het artikel AVG en zieke werknemer, wat zijn de regels?

Identiteitificatieplicht

Iedere ondernemer met personeel moet voldoen aan de identificatieplicht. Dat betekent dat je de identiteit van een werknemer controleert voor je hem aanneemt. Daarbij kijk je naar de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs.

Gebruik het stappenplan verificatieplicht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Social media checken

Online is er steeds meer te vinden over sollicitanten. Social media (zoals LinkedIn, Twitter en Facebook) zijn een makkelijke informatiebron. Maar pas op. Volgens de sollicitatiecode moet je de sollicitant vooraf wel toestemming vragen en de gevonden informatie later met hem bespreken.

Controle echtheid van diploma's

Je kunt de sollicitant vragen om een digitaal uittreksel van zijn diploma’s uit het diplomaregister. Dan weet je of de diploma’s ook echt op zijn naam staan.

Gebruik het  stappenplan Diploma sollicitant controleren.

Crimineel verleden checken met VOG

Om te kijken of een sollicitant geen crimineel verleden heeft, kun je hem vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hij kan die opvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vooral als je iemand aanneemt die moet omgaan met vertrouwelijke informatie, geld of kostbare goederen, kan het verstandig zijn een VOG te eisen.

Waarschuwingsregister fraude

Voor sommige branches bestaat er een waarschuwingsregister voor fraude. De stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) houdt bijvoorbeeld een waarschuwingsregister bij voor winkeliers.

Zij kunnen daarmee nagaan of een sollicitant een frauduleus verleden heeft. Kijk of er binnen jouw branche een dergelijk waarschuwingsregister bestaat.

Antecedenten­onderzoek, zelf doen of uitbesteden?

Een antecedenten­onderzoek kun je zelf uitvoeren met behulp van bovenstaande richtlijnen en bronnen. Je kunt ook een onderzoeksbureau of recherchebureau inschakelen om dit te doen. Dit zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het screenen van personeel.

Een onderzoeksbureau of recherchebureau moet wel een privacygedragscode hanteren en in het bezit zijn van een vergunning. Controleer dit dus voor je met een partij in zee gaat.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Stappenplan sollicitatieprocedure

28269 Van een functieprofiel opstellen tot het tekenen van het contract. Welke stappen neem je tijdens een sollicitatieprocedure? In 8 stappen een nieuwe werknemer aannemen.

Whitepapers en online tests