Wet vergoeding affectieschade, wat houdt het in?

20 februari 2019
Wet vergoeding affectieschade

Door de Wet vergoeding affectieschade kun je als werkgever extra schadeclaims krijgen na een bedrijfsongeval. Hoe werkt het precies? En hoe kun je de schade beperken?

Wet vergoeding affectieschade

Wet vergoeding affectieschade, wat is dat?

De Wet vergoeding affectieschade is op 1 januari 2019 in werking getreden. Naasten van een slachtoffer van een ongeval, medische fout of misdrijf kunnen nu een vergoeding eisen van degene die aansprakelijk is voor het ongeluk.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsongeval. Als een van je werknemers een ongeluk krijgt doordat jij niet hebt gezorgd voor veilige werkomstandigheden, kun jij aansprakelijk worden gesteld en moet je een vergoeding betalen aan deze persoon of zijn naasten.

Een werknemer die door een bedrijfsongeval ernstig letsel oploopt, kon volgens de wet al een schadevergoeding eisen van zijn werkgever. De Wet vergoeding affectieschade biedt nu ook een recht op smartengeld voor de partner, ouders, kinderen en de personen met wie het slachtoffer aantoonbaar een nauwe zorgrelatie had.

Wet vergoeding affectieschade, waarom?

De wet is in het leven geroepen om verdriet van de familie te erkennen. Affectieschade is immateriële schade die bestaat uit verdriet vanwege een overlijden of een ernstig ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is.

Let op

De wet is per 1 januari 2019 van kracht. Alleen ongevallen die in 2019 of later plaatsvinden, vallen onder deze wet. De wet is niet met terugwerkende kracht geldig.

Welke risico's loop ik?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Een Erkend MKB-adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Vraag het een adviseur

De Eerste Kamer wees de wet in 2010 nog af, omdat er vrees was voor een claimcultuur. In andere landen, zoals de Verenigde Staten, worden soms torenhoge bedragen geëist door de naasten van slachtoffers.

 • Hoe hoog is de vergoeding?

Om miljoenenclaims te voorkomen, zijn de bedragen die geëist mogen worden gestandaardiseerd. De vergoeding die je moet betalen verschilt per situatie en bedraagt tussen de 12.500 en 20.000 euro per naaste.

Tip

Bekijk een overzicht van de bedragen per situatie

Let op

Er kunnen meerdere personen smartengeld voor één ongeval eisen. Daardoor kan het totaalbedrag nog flink oplopen. Als de partner, de kinderen, de ouders en de broers of zussen een claim indienen, zit je al snel boven de 100.000 euro.

Beperk de schade voor je bedrijf

Een ongeluk kan een grote impact hebben op je bedrijf. Je verliest niet alleen een werknemer, maar je kunt dus ook nog eens een flinke schadeclaim krijgen. Hoe kun je dit risico verkleinen?

Je kunt nooit alle ongelukken voorkomen of ieder gevaar uitsluiten, maar je kunt werknemers wel een zo gezond en veilig mogelijk werkklimaat bieden.

 • Arbobeleid

Dit begint met een goed arbobeleid en de bijbehorende preventieve maatregelen om aan de Arbowet te voldoen. Een goed arbobeleid bevat de volgende onderdelen:

 1. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
 2. Plan van aanpak
 3. Voorlichting en instructie
 4. Ziekteverzuimbeleid
 5. Preventiemedewerker
 6. Bedrijfshulpverlening
 7. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Lees meer hierover in het artikel 7 bouwstenen van een goed arbobeleid.

Let op

De nieuwe Arbowet is sinds 1 juli 2017 van kracht en werkgevers hadden tot 1 juli 2018 de tijd om alle aanpassingen af te ronden. Zorg dat je aan de nieuwste regels voldoet.

 • Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is een wettelijke verplichting, maar zou ook een moreel uitgangspunt moeten zijn. Je laat hiermee zien dat je je personeel respecteert en goed behandelt. De zes beginselen hiervan zijn:

 1. Wees zorgvuldig
 2. Maak geen misbruik van je positie
 3. Motiveer ingrijpende beslissingen
 4. Maak verwachtingen waar
 5. Behandel werknemers gelijk
 6. Zorg voor een behoorlijke verzekering
 • Verzekeringen

Je kunt je tegen de Wet vergoeding affectieschade verzekeren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims. Zulke claims kun je onder meer krijgen als je onvoldoende je best hebt gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen.

Met een ongevallenverzekering regel je een eenmalige uitkering als werknemers een bedrijfsongeval krijgen. Daarbij gaat het om een verzekering voor schade na een ongeval die in verband staat met het werk, een zakenreis of een personeelsactiviteit.

Hoe zorgvuldig je ook werkt, je kunt altijd te maken krijgen met schadeclaims: werknemers krijgen een ongeval of maken fouten. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken.

Beperk je risico

20 februari 2019

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.