Loonsverhoging
Loonsverhoging

Lonen in cao's weer in de lift

De lonen in cao’s gaan weer omhoog. In het afgelopen kwartaal ging het om een stijging van 1,5 procent. Dat is de grootste stijging sinds de tweede helft van 2012, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In cao’s staan naast andere arbeidsvoorwaarden vaak afspraken over de hoogte van het loon. Meestal gaat het om bedragen die hoger liggen dan het wettelijk minimumloon. Als je onderneming gebonden is aan een cao, ben je verplicht om je werknemers volgens deze cao te betalen.

Het CBS maakt van tijd tot tijd bekend hoe de cao-lonen zich ontwikkelen. Uit de meest recente cijfers blijkt dat deze lonen inmiddels boven de inflatie uitkomen. Dat komt doordat de inflatie sinds eind 2014 lager is. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op het inkomen van je medewerkers.

Werknemers in de bouw gingen er het meest op vooruit. Zo was de loonstijging in deze branche met 3,0 procent fors. In het vorige kwartaal behoorde de bouw nog tot de branches met de laagste loonstijging. De afspraken in de cao voor de bouw gelden voor ruim honderdduizend werknemers.

Bron: CBS

Meest gelezen

Whitepapers en online tests