Ongeschikte sollicitant
Ongeschikte sollicitant

Signalen dat een sollicitant niet geschikt is

2059 De vacature is geplaatst en de sollicitaties stromen binnen. Op welke afknappers kun je letten om slechte kandidaten eruit te filteren? De volgende signalen wijzen erop dat een sollicitant niet geschikt is.

Een succesvolle onderneming draait op goed personeel. Als ondernemer heb je daar zelf een grote invloed op. Zo vraagt de selectie van het juiste personeel om een scherpe blik. Daarbij kies je natuurlijk voor degene die het beste bij je bedrijf en de functie past en over een flinke dosis motivatie beschikt.

Een aantal signalen kunnen erop wijzen dat iemand niet geschikt is. Deze afknappers kunnen onder meer voortkomen uit desinteresse of een slechte voorbereiding. Bij het selecteren van kandidaten let je op deze signalen. Bijvoorbeeld als je brieven en cv’s doorleest en het sollicitatiegesprek voert.

Afknappers in brieven en cv’s

Standaardbrief

Sollicitanten die een standaardbrief sturen, hebben meestal weinig interesse in de functie. Dit wordt soms al duidelijk in de aanhef als daar alleen ‘geachte heer of mevrouw’ staat, terwijl in de personeels­advertentie duidelijk is vermeld aan wie je de brief moet richten. Daarnaast herken je een brief die vaker is verstuurd aan algemeenheden. De sollicitant heeft dan alleen een paar details veranderd.

Als de inhoud van de brief niet specifiek betrekking heeft op wat in de vacature staat, kun je de brief eigenlijk al direct op de stapel met afwijzingen leggen. De kandidaat heeft dan niet de moeite genomen om zich in je bedrijf en de functie te verdiepen. Hij zegt daarmee indirect dat dit hem weinig interesseert.

Taalfouten

Sollicitatiebrieven met spelfouten, verkeerd geschreven namen, kromme zinnen of andersoortige taalmissers zijn not done. De sollicitant heeft alle tijd om te schaven en te schuiven met tekst en hij kan de brief door anderen laten nalezen voordat hij die opstuurt. Er is dus geen excuus voor taalfouten.

Bellen om het bellen

Sollicitanten die je naar aanleiding van de advertentie bellen, willen doorgaans extra informatie. Daarmee kunnen zij zich goed voorbereiden op het eventuele sollicitatiegesprek. Dat valt alleen maar te prijzen, maar dan wel als de aanleiding een concrete en relevante vraag is, en dus geen vraag waarvan het antwoord ook gewoon op de website staat. Dan wordt het bellen om het bellen.

Onverklaarbaar gat in het cv

Het komt steeds vaker voor dat sollicitanten een gat in hun cv hebben. Er worden namelijk steeds meer korte en flexibele contracten aangeboden, waardoor werknemers meer van baan wisselen. Hierdoor kunnen sneller periodes ontstaan waarin iemand niet aan het werk is. Een gat in het cv hoeft in principe dus geen probleem te zijn. Zolang de sollicitant hiervoor maar een duidelijke verklaring kan geven in het cv, of later tijdens het sollicitatiegesprek.

Daarbij heeft de kandidaat natuurlijk een streepje voor als hij deze periode op een nuttige manier heeft ingevuld. Heeft hij in de tussentijd cursussen, studies of vrijwilligerswerk gedaan om zichzelf te ontplooien, dan laat hij zien dat hij proactief bezig is geweest om het beste van de situatie te maken. Een dooddoener als ‘ik heb me geconcentreerd op het vinden van een nieuwe baan’ is niet afdoende. Dit impliceert ook dat hij al regelmatig is afgewezen.

Afknappers tijdens het sollicitatiegesprek

Slechte eerste indruk

De kandidaat heeft een perfecte brief geschreven, heeft enthousiast op de uitnodiging gereageerd en verschijnt nu op het sollicitatiegesprek. In een ongestreken blouse, met een slap handje en een achterovergeleunde houding. Dan weet je eigenlijk al genoeg: dit is niks en wordt niks. Hoe goed de sollicitant uiteindelijk ook blijkt te zijn (al kom je dit waarschijnlijk nooit te weten), de eerste indruk is vaak van doorslaggevend belang.

branche risico

Welke risico's loop ik?

Een adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Desinteresse

Volgt de sollicitant keurig de etiquette, dan kan hij tijdens het gesprek alsnog de mist ingaan. De sollicitant kijkt je bijvoorbeeld niet aan, praat in algemeenheden en komt ongeïnteresseerd over. Als ondernemer heb je niets aan deze desinteresse. De goede werknemer die je zoekt, zal juist enthousiasme uitstralen en energie geven.

Sociaal wenselijke antwoorden

Als een sollicitant heel graag bij je wil komen werken, gebeurt het soms dat hij je constant naar de mond praat. Hij dreunt ingestudeerde teksten op en beperkt zich uitsluitend tot sociaal wenselijke antwoorden. Je leert daardoor de sollicitant niet echt kennen en weet zelfs na het gesprek nog steeds niet wie je tegenover je had zitten. Je hebt geen idee wat hij ergens van vindt, laat staan wat hij van je bedrijf vindt.

Je kunt met ontregelende vragen de sollicitant uit de tent lokken om de ware persoon te ontdekken. Vraag bijvoorbeeld hoe hij zich op dit gesprek heeft voorbereid. Dan moet hij van de gebaande paden af.

Het geven van sociaal wenselijke antwoorden kan echter ook wijzen op een slechte voorbereiding. De sollicitant durft dan nergens op in te gaan, omdat hij bang is om door de mand te vallen vanwege zijn gebrek aan kennis van je bedrijf.

Geen vragen

Een sollicitant die geen enkele vraag stelt, toont weinig initiatief. Helemaal als jij hem daarvoor tijdens het gesprek nadrukkelijk de ruimte geeft. De kans bestaat dat hij zich niet goed heeft voorbereid en dus ook niet weet wat hij moet vragen. Ook komt dit het gesprek natuurlijk niet ten goede.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests