Hofvijver Den Haag, copyright © Den Haag Marketing/Jurjen Drenth
Hofvijver Den Haag, copyright © Den Haag Marketing/Jurjen Drenth

Het begrotingsakkoord voor werkgevers

Het kabinet sloot op 11 oktober een begrotingsakkoord met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. In dit akkoord staan afspraken over de begroting van volgend jaar. Wat betekenen deze afspraken voor werkgevers?

Arbeidsmarkt

Meer mensen met een beperking aan de slag

Werkgevers moeten zich garantstellen om in 2014 vijfduizend mensen met een beperking aan het werk te helpen; een verdubbeling ten opzichte van de eerdere toezegging. Daarnaast moeten in 2015 nog eens vijfduizend mensen met een beperking aan het werk worden geholpen. Als de jaarlijkse aantallen niet worden gehaald, gaat de overheid met een quotum werkgevers dwingen om mensen met een beperking aan te nemen.

Premiekorting verlegd naar jongeren

Een werkgever die een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder aanneemt, komt in aanmerking voor een korting op de premies werknemers­verzekeringen die hij als werkgever betaalt. Voortaan wordt deze premiekorting ook ingezet voor het ondersteunen van de arbeidsmarktpositie van jongeren.

Werkbonus geleidelijk afgeschaft

De werkbonus was bedoeld om oudere werknemers te stimuleren langer door te werken. Dat blijkt niet meer nodig te zijn, want deze bonus wordt vanaf 1 januari 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus intact, maar vanaf 2018 houdt hij volledig op te bestaan.

Belastingen

Verlaging belastingtarief eerste schijf

Om op korte termijn de economie een handje te helpen, wordt het tarief van de eerste belastingschijf in 2014 verlaagd. Dit is gunstig voor werknemers, omdat zij hierdoor minder belasting betalen. Hier zul je rekening mee moeten houden in je loonadministratie.

Terugdraaien afbouw algemene heffingskorting vierde schijf

De algemene heffingskorting is een bedrag dat alle belastingbetalers in mindering mogen brengen op de te betalen belasting. Voor hogere inkomens wordt deze heffingskorting geleidelijk afgebouwd. In de vierde schijf van de inkomstenbelasting blijft dit nu achterwege.

Kostenverlaging arbeid

De lastverlichting in het begrotingsakkoord is niet alleen gunstig voor werknemers. Als werkgever pik je ook een graantje mee. Door een verlaging van de WW-premies wordt arbeid namelijk goedkoper.

Verlaagd btw-tarief renovatie en onderhoud verlengd

Ondernemingen in de bouw en klusbedrijven profiteerden sinds 1 maart 2013 al van een verlaagd btw-tarief op arbeidskosten van 6 procent. Hierdoor zijn deze werkzaamheden goedkoper, wat de vraag stimuleert. De verlaging is gericht op renovatie en onderhoud, maar ook architecten en hoveniers komen ervoor in aanmerking. Dankzij het begrotingsakkoord is deze maatregel verlengd van 1 maart 2014 naar 31 december 2014.

Arbeidsrecht

Maatregelen flexibel werk en ontslag eerder ingevoerd

Rondom flexibel werk en ontslag stonden al maatregelen in het sociaal akkoord. Deze maatregelen zijn nu naar voren gehaald. Flexwerkers krijgen voortaan vanaf 1 juli 2014 na twee jaar recht op een vast dienstverband. De regels rondom het ontslag zullen vanaf 1 juli 2015 ingaan, wat onder meer inhoudt dat ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren voortaan altijd via de kantonrechter verloopt.

Dienstverbanden

Bestrijding schijnconstructies zzp’ers

Het wordt straks lastiger om ‘schijnzelfstandigen’ in te zetten voor je bedrijf. Dit zijn bijvoorbeeld zzp’ers die via een schijnconstructie het werk van een gewone werknemer verrichten. Deze zelfstandigen maken nu vaak gebruik van voorzieningen voor ondernemers, terwijl zij daar eigenlijk niet voor in aanmerking komen.

Let op

Deze maatregelen gaan pas in als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer en zijn omgezet in wetgeving. De how to-artikelen op deze website zijn gebaseerd op reeds ingegane maatregelen.

Meest gelezen

WW-premie, hoe werkt het nu?

Voor iedere werknemer betaal je maandelijks WW-premie. Wat is WW-premie? Wat zijn de veranderingen door de WAB? En hoe bereken je de WW-premie?

Whitepapers en online tests