Financiële problemen werknemer
Financiële problemen werknemer

Hoe te handelen bij loonbeslag?

Als een medewerker zijn privérekeningen niet betaalt, kan een deurwaarder of invorderingsambtenaar bij je aankloppen voor loonbeslag. Wat moet je doen als beslag wordt gelegd op het loon van een personeels­lid?

Loonbeslag

De kans is groot dat je tegen loonbeslag aanloopt. Zo bleek uit cijfers van het Nibud dat een op de vijf huishoudens betalingsproblemen heeft. Hierdoor hadden deze huishoudens onder andere te maken met loonbeslag.

Als belangrijkste reden voor de betalingsproblemen worden te hoge vaste lasten en hoge zorgkosten genoemd.

Doordat je als werkgever moet meewerken aan loonbeslag, ben je onvrijwillig extra uren kwijt aan loonadministratie. Daarnaast is het mogelijk dat je medewerker door zijn financiële problemen minder goed functioneert. Dit kan leiden tot ziekte­verzuim.

Medewerker ontslaan

Het is misschien verleidelijk om deze medewerker te ontslaan, maar loonbeslag is daarvoor geen geldige reden. Je moet dus samen een oplossing zoeken voor de financiële problemen. Een organisatie als het Nibud kan je daarbij ondersteunen.

Personeel aannemen ja of nee

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Stappenplan loonbeslag

Welke handelingen verricht je bij loonbeslag? In de meeste gevallen doorloop je de volgende stappen:

1. Ontvangst beslagexploot

Je ontvangt van een gerechtsdeurwaarder een beslagexploot. Dit is een officieel document dat is gebaseerd op een vonnis van de rechter.

Op basis hiervan voert de deurwaarder het loonbeslag uit. Alleen overheidsinstanties kunnen zonder tussenkomst van de rechter beslag leggen op loon. Zij hebben bovendien voorrang op andere schuldeisers. Je krijgt in dat geval niet te maken met een deurwaarder, maar met een invorderingsambtenaar.

2. Overleg met werknemer

Ga bij de medewerker na of er inderdaad sprake is van schulden en controleer of het bedrag op het beslagexploot correct is. Daarmee voorkom je dat je onterecht (een deel van het) loon overmaakt aan een derde partij. Als dat op een later moment blijkt, kan de medewerker het ontbrekende loon alsnog bij jou vorderen.

3. Invullen vragenlijst

Bij het beslagexploot zit een vragenlijst. Hierop staan vragen over het inkomen van de medewerker. Je moet deze vragenlijst binnen vier weken invullen, ondertekenen en terugsturen. Op basis van deze informatie berekent de deurwaarder de beslagvrije voet.

Dit is het deel van het salaris dat de medewerker mag houden voor zijn (minimale) levensonderhoud en vaste lasten. Bij de berekening van de beslagvrije voet wordt sinds 2015 ook gekeken naar het inkomen van eventuele inwonende meerderjarige kinderen ouder dan 21 jaar.

4. Controleren beslagvrije voet

Hoewel je mag uitgaan van de berekening van de deurwaarder, is het verstandig om de beslagvrije voet te controleren. Het is namelijk mogelijk dat deze niet klopt, waardoor je werknemer moet rondkomen van een schamel bedrag.

Als goed werkgever kun je dit voorkomen. Dat doe je door de beslagvrije voet samen met de werknemer te berekenen op de website Uwbeslagvrijevoet.nl van de Rijksoverheid. Als je een andere uitkomst krijgt dan de deurwaarder, is het verstandig om dit met hem te bespreken.

5. Afdracht loon

Het nettoloon dat overblijft na aftrek van de beslagvrije voet, moet je afdragen aan de schuldeisers. Neem daarbij ook andere geldelijke beloningen mee, zoals de vakantietoeslag en de dertiende maand. Onkostenvergoedingen mag je buiten beschouwing laten, omdat de medewerker die nodig heeft voor zijn werkzaamheden.

Aandachtspunten bij loonbeslag

Ten slotte is het belangrijk om bij loonbeslag rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

1. Verplichte medewerking

Je bent verplicht om mee te werken aan het loonbeslag. Dat betekent dat je in ieder geval de vragenlijst op tijd naar de deurwaarder moet sturen en het opgeëiste loon op tijd moet overmaken. Als je dit nalaat, kun je aansprakelijk worden gesteld voor de volledige schuld van de medewerker.

2. Privacy medewerker

Wees voorzichtig met de persoonlijke (financiële) gegevens van je medewerker. Bewaar documenten over loonbeslag dan ook in een gesloten envelop in je salarisadministratie. Zorg ervoor dat je ze vernietigt als de schuld is voldaan.

3. Meerdere loonbeslagen

Bij meerdere loonbeslagen moet je de vragenlijsten van alle deurwaarders invullen. Uiteindelijk is de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd verantwoordelijk voor de verwerking van alle loonbeslagen.

Bron: Nibud

risico in de horeca

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Dertiende maand, 8 veelgestelde vragen

Veel werknemers kijken aan het einde van het jaar uit naar hun dertiende maand. Dit extraatje komt in de dure decembermaand vaak goed van pas. 8 veelgestelde vragen over deze populaire arbeidsvoorwaarde.

Onkostenvergoedingen, 6 vragen van werkgevers

Welke onkostenvergoedingen zijn er? Waarom is het voor ondernemers in het MKB zo belangrijk dit goed op orde te hebben? Hoe regel je dat in de praktijk? Dit artikel beantwoordt de belangrijkste vragen van werkgevers over onkostenvergoedingen in 2024.

Hoeveel vakantietoeslag uitbetalen en wanneer?

Vakantietoeslag, als werkgever ben je verplicht dit jaarlijks uit te betalen aan je personeel. Maar hoeveel en wanneer? Lees het antwoord op 9 belangrijke vragen rond vakantietoeslag met handige extra tips van arbeidsjurist Monique van de Graaf.

Whitepapers en online tests