Burn-out
Burn-out

Burn-out meest gemelde beroepsziekte

Jaarlijks lopen bijna twintigduizend mensen een beroepsziekte op. Het gaat daarbij het meest om psychische aandoeningen, zoals overspannenheid of burn-out. Dat meldt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Het onderzoeksrapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft onder meer een overzicht van het aantal en de aard van beroepsziekten. Ook wordt ingegaan op de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland.

Met 77 procent is overspannenheid of burn-out de meest gemelde psychische beroepsziekte. De oorzaak ligt vaak in problemen met de werkinhoud, werkhoeveelheid, en problemen tussen werknemers onderling en met hun leidinggevenden. De financiële sector is op dit gebied de koploper.

Lees meer over beroepsziekten in jouw branche en hoe je ze kunt voorkomen.

De impact van deze en andere beroepsziekten op het werkvermogen van werknemers is hoog. Zo is bij zes op de tien beroepsziekten sprake van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Volgens het NCvB onderstrepen deze cijfers het belang van preventieve maatregelen op de werkplek.

Bron: NCvB

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

33471 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Whitepapers en online tests