Mantelzorg
Mantelzorg

Werkgevers verontrust over zorgtaken personeel

Werknemers staan voor steeds meer zorgtaken en twee derde van de werkgevers maakt zich hier zorgen over. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van WOMEN Inc.

Het onderzoek laat zien dat veel werknemers te maken hebben met zorgtaken. Zo combineert een op de twee werknemers hun baan met zorgen voor kinderen. Daarnaast heeft een op de zeven te maken met mantelzorgtaken, zoals de zorg voor zieke of hulpbehoevende ouders, of directe familieleden.

De verwachting is dat de zorgtaken de komende jaren sterk gaan toenemen. Dit wordt in de hand gewerkt door de vergrijzing en de vanuit het kabinet gestimuleerde participatiesamenleving. Daarbij krijgen burgers steeds meer de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning voor elkaar.

Gesprek aangaan

Werkgevers zijn verontrust over deze ontwikkeling, maar vinden dat de bal vooral ligt bij werknemers en de overheid. Hoewel zij wel met hun personeel het gesprek kunnen aangaan over de combinatie van arbeid en zorg, komt 67 procent pas in actie als er hierdoor ziekte­verzuim optreedt.

Volgens WOMEN Inc. ondervinden vooral vrouwen hinder van de huidige situatie, omdat in veel gevallen de zorgtaken bij hen komen te liggen. De netwerkorganisatie liet voor het onderzoek een primaire doelgroep van 618 werkgevers ondervragen. Daarnaast deden 840 werknemers aan het onderzoek mee.

Bron: WOMEN Inc.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests