RIE Arbobeleid goedkoop veilig
RIE Arbobeleid goedkoop veilig

Bespaar tijd en geld op je arbobeleid

Het is de Week van de RI&E, de Risico-inventarisatie en -evaluatie. Een mooi moment om te bespreken hoe kleinere MKB’ers met minder dan 25 werknemers geld en tijd kunnen besparen, door hun arbobeleid goed bij te houden.

Iedere werkgever is verplicht om arbeidsrisico’s in kaart te brengen en het personeel hierover te informeren. Ook moet iedere werkgever volgens de wet een arbobeleid hebben.

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gaat om het opsporen van risico’s vóórdat zij leiden tot ongelukken, vertrek van goede werknemers of ziekte­verzuim. Een onmisbaar instrument dus om je mensen gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden en zodoende flink te besparen op de bedrijfskosten. Met behulp van het RI&E stroomschema kun je bepalen of je verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen.

Valkuilen MKB

Het uitvoeren van de RI&E en bijbehorende vervolgstappen kost tijd, geld en energie en ik zie dan ook dat werkgevers dit voor zich uitschuiven. Eigenlijk zijn er bij het kleinere MKB - met minder dan 25 werknemers - twee valkuilen:

  1. Geen RI&E uitvoeren, omdat de kosten te hoog zijn.
  2. Wel een RI&E uitvoeren en een Plan van aanpak opstellen, maar deze vervolgens in de kast laten verdwijnen, waardoor er na een paar jaar weer een kostbare RI&E nodig is.

Uitstel leidt in dit geval niet tot afstel. Wat je als ondernemer zeker niet wil, is de Inspectie SZW over de vloer, terwijl je arbobeleid niet op orde is. Dan betaal je een boete en moet je alsnog alle onderzoeken en vervolgstappen uitvoeren.

Mijn advies is dan ook altijd: zorg ervoor dat je arbobeleid goed op orde is. Het jaarlijkse ‘onderhoud’ valt dan over het algemeen heel erg mee. De RI&E is een investering, maar als er vervolgens jaren niets verandert aan de arbeidsomstandigheden en wetgeving, kost het up to date houden van je arbobeleid hoogstens een paar uur per jaar.

Stappenplan arbobeleid

  1. De basis voor het opzetten van jouw arbozorgsysteem is de RI&E. Alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn worden bekeken.
  2. Naar aanleiding van de RI&E volgt het verplichte Preventief medisch onderzoek (PMO), waarbij werknemers een uitgebreide gezondheidscheck kunnen laten doen. Vitaliteits- en gezondheidsdeskundigen geven vervolgens passend advies, wat bijdraagt aan een duurzame inzetbaarheid van je werknemers.
  3. Mogelijk is er vervolgonderzoek nodig naar bijvoorbeeld het werken met chemische stoffen of asbest. Vaak gebeurt dit overigens gelijk tijdens de RI&E.
  4. Zijn alle onderzoeken gedaan, dan stelt de preventiemedewerker een arbobeleid op, met een tijdslijn en een actieplan (het Plan van aanpak). Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers is de directeur of zaakvoerder meestal de preventiemedewerker. Een externe specialist kan hierbij ondersteuning bieden.
  5. De voortgang van dit beleid en het plan leg je jaarlijks vast. Je kunt het met je werknemers bespreken tijdens de toch al verplichte tweejaarlijkse werkoverleggen. Als je jouw dossier goed bijhoudt, hoef je niet ieder jaar een RI&E te doen en bespaar je veel tijd en geld.

Hulp van externe specialist

Een werkgever kan bovenstaande stappen helemaal zelf doorlopen, of de hulp inschakelen van een externe specialist. Een goede arbodienst kan bijvoorbeeld de gehele RI&E uitvoeren, of alleen een Plan van aanpak opstellen en de (verplichte) preventiemedewerker trainen.

Let op: per 1 juli 2018 is de overgangsperiode van de nieuwe Arbowet voorbij en moet je echt alles op orde hebben.

Ad van Zundert

Ad van Zundert is al geruime tijd als veiligheidskundige werkzaam in de arbozorg en sinds 2007 werkzaam bij ArboNed. Als veiligheidskundige en consultant voert hij naast veiligheidskundige werkzaamheden ook de RI&E uit, vaak samen met zijn klanten. Daarnaast verzorgt Ad als trainer de cursus preventiemedewerker.

Whitepapers en online tests