Loonsanctie voor je zieke werknemer

Als je werknemer langdurig ziek is, maar niet voldoende meewerkt aan zijn re-integratie, moet je hem een loonsanctie opleggen. Doe je dit niet, dan kun je zelf een loonsanctie krijgen van het UWV. De regels op een rij.

Als je zieke werknemer niet bereikbaar is, niet verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts of geen passend werk accepteert, ben je verplicht actie te ondernemen. Het niet opvolgen van voorschriften, het belemmeren van het herstel en weigeren om een Plan van Aanpak op te stellen of te evalueren, zijn redenen om je werknemer een sanctie op te leggen.

Soorten loonsancties

Een loonsanctie is bedoeld om ervoor te zorgen dat je werknemer weer voldoende meewerkt. Er zijn twee soorten sancties die je kunt opleggen:

1. Loonopschorting

Je moet het loon van een werknemer opschorten (tijdelijk inhouden) als hij zich niet houdt aan de bedrijfsregels rondom ziekte­verzuim en re-integratie. Bijvoorbeeld als je zieke werknemer niet verschijnt op zijn afspraak met de bedrijfsarts of lange tijd niet bereikbaar is. Als hij later wel weer aan de regels voldoet, moet je hem het achtergehouden loon alsnog betalen.

2. Loonstop

Je moet het loon van je werknemer stopzetten als hij zich niet houdt aan de wettelijke regels rondom ziekte­verzuim en re-integratie. Bijvoorbeeld wanneer hij weigert om passende arbeid te verrichten of als hij zelf zijn genezing belemmert.

Tips bij het uitdelen van een loonsanctie

Als je een loonsanctie gaat uitdelen is het belangrijk je aan de regels te houden. Gebruik daarom de volgende tips.

  • Maak een verzuimprotocol met alle stappen en verplichtingen voor jou en je werknemer op een rij. Daar kun je naar verwijzen tijdens het contact met je werknemer.
  • Waarschuw je werknemer voordat je een loonopschorting of loonstop toepast. Dat is verplicht. Een loonstop moet je vervolgens schriftelijk bekend maken aan je werknemer.
  • Voordat je overgaat tot een loonsanctie is het slim om een jurist in te schakelen. Die kan je helpen bij het bepalen van de juiste stappen.
  • Wees niet te makkelijk en grijp op tijd in. Als je een loonsanctie moet opleggen aan je werknemer maar dit niet doet, dan kun je achteraf zelf een loonsanctie van het UWV opgelegd krijgen en moet je een jaar extra salaris doorbetalen aan je werknemer.
  • Lees meer over de rol van je werknemer tijdens de re-integratie in het artikel Re-integratie, verplichtingen voor je werknemer.

Ike Sarlemijn

Ike heeft ruime ervaring als casemanager verzuim en wga. Daarnaast is zij opgeleid als Register Adviseur op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Sinds 2016 is zij werkzaam bij De Goudse als VerzuimCoach. Vanuit die rol begeleidt ze werkgevers op het gebied van verzuim en re-integratie.

Whitepapers en online tests