Slapend dienstverband contract einde transitievergoeding
Slapend dienstverband contract einde transitievergoeding

Slapend dienstverband wakker geschud

Heb jij als werkgever een slapend dienstverband met één of meer werknemers? Let dan goed op. Door veranderingen moet je mogelijk al snel in actie komen om geld te besparen.

Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad, worden slapende dienstverbanden met langdurig zieke medewerkers mogelijk op korte termijn wakker geschud.

Het dienstverband slapend houden

Sommige werkgevers kozen ervoor om de arbeids­overeenkomst met een langdurig zieke werknemer niet te beëindigen na afloop van de verplichte re-integratie. Dit wordt een 'slapend dienstverband' genoemd, omdat er geen arbeid meer verricht wordt, maar het dienstverband formeel nog wel bestaat.

Met een slapend dienstverband heb je als werkgever geen loonbetalingsverplichting meer en hoef je ook geen transitievergoeding te betalen aan je zieke werknemer. Maar er is iets veranderd.

Wet compensatie transitievergoeding

Eerder werd door rechters geoordeeld dat je als werkgever niet verplicht bent om het dienstverband met je langdurig zieke werknemer te beëindigen, ook niet als je werknemer dit graag wilde. Werknemers die probeerden dit via rechters voor elkaar te krijgen, hadden geen succes.

Door de komst van de Wet compensatie transitievergoeding, lijkt een slapend dienstverband inmiddels onrechtvaardig. Want: als je als werkgever het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer beëindigt met betaling van de transitievergoeding, kan je vanaf 1 april 2020 het bedrag van de wettelijke transitievergoeding terugvragen bij het UWV.

Er is dus geen financiële reden meer om het dienstverband slapende te houden en je langdurige arbeidsongeschikte werknemer zijn transitievergoeding te onthouden.

De Hoge Raad zet koers

Een recente beslissing van de Hoge Raad heeft dan ook het tij gekeerd. De langlopende discussie is hiermee, in ieder geval op hoofdlijnen, beëindigd.

Als een langdurig arbeidsongeschikte werknemer met een slapend dienstverband nu aan jou vraagt om het slapende dienstverband te beëindigen met toekenning van de wettelijke transitievergoeding, moet je in beginsel hieraan voldoen. Goed werkgeverschap eist dit van jou. Zeker nu je de betaalde vergoeding vanaf 1 april 2020 gecompenseerd kunt krijgen van het UWV.

Uitzonderingen

De wet compensatie transitievergoeding wordt pas effectief vanaf 1 april 2020. Als je voor die tijd van je langdurig arbeidsongeschikte werknemer een verzoek krijgt om zijn contract te beëindigen, moet je de transitievergoeding voorfinancieren.

Als dit zou leiden tot ernstige financiële problemen voor je bedrijf, kan de rechter beslissen dat de betaling in termijnen kan plaatsvinden, of kan worden opgeschort in afwachting van de Wet compensatie transitievergoeding.

Een andere uitzondering betreft de situatie waarin je als werkgever nog belang hebt bij het in stand houden van de arbeids­overeenkomst, omdat er nog reële re-integratiemogelijkheden zijn voor je werknemer binnen je bedrijf.

Let op: berekening transitievergoeding

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. De berekening van de transitievergoeding is met ingang van die datum weer gewijzigd ten opzichte van de huidige Wet werk en zekerheid.

De hoofdregel is dat de nieuwe wet onmiddellijke werking heeft en dus vanaf 1 januari 2020 ook de nieuwe berekeningswijze wordt toegepast. De verschillende berekeningswijzen kunnen uiteraard voor de ene partij gunstig uitvallen en voor de andere partij ongunstig.

Dit heeft er al toe geleid dat veel werknemers met een slapend dienstverband juist nog in 2019, bij hun werkgever aan de bel trokken om het dienstverband vóór 1 januari 2020 te beëindigen met toekenning van de wettelijke transitievergoeding, omdat voor deze werknemers de vergoeding in 2019 hoger uitvalt dan in 2020 onder de nieuwe wetgeving.

Mocht je dus één of meerdere slapende dienstverbanden hebben, laat dan nu de wettelijke transitievergoeding berekenen en bereid je voor.

Paulien van Hilten

Afkomstig uit een horeca-ondernemersgezin waar zij 10 jaar haar steentje in heeft bijgedragen, kent Paulien ondernemers en ondernemerschap en wat dat vergt. Met de nodige ervaring in de commerciële advocatuur en een voltooide Grotius specialisatie arbeidsrecht op zak, zet zij haar kennis en kunde nu in voor de horeca-ondernemers via Horeca Maatwerk, onderdeel van Koninklijke Horeca Nederland.

Whitepapers en online tests