Meerderheid MKB voert functioneringsgesprek

Een ruime meerderheid van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) houdt jaarlijks functioneringsgesprekken met hun werknemers. 36 procent doet dat halverwege het jaar en 25 procent meerdere keren per jaar.

Dat blijkt uit een poll op OndernemenMet­Personeel.nl, ingevuld in de maand juni 2017 door 136 ondernemers en HR-verantwoordelijken in het MKB. 

Functioneringsgesprekken in het MKB

Slechts 8 procent van de ondernemers vindt functioneringsgesprekken overbodig. Ruim 16 procent geeft aan nog geen functioneringsgesprekken te houden, maar dat het wel nuttig zou zijn om het te doen. Nog eens 15 procent geeft aan dat er soms functioneringsgesprekken worden gevoerd, maar niet op regelmatige basis.

Gebruik een gratis formulier functioneringsgesprek.

Onderdeel van de jaarlijkse gesprekscyclus

Voor veel bedrijven is het functioneringsgesprek een onderdeel van de jaarlijkse gesprekscyclus. Volgens die cyclus houd je drie gesprekken per jaar met je personeel. Aan het begin van het jaar een planningsgesprek, halverwege het jaar een functioneringsgesprek en aan het eind van het jaar een beoordelingsgesprek. Natuurlijk ben je als ondernemer vrij om hier van af te wijken, maar het is voor veel bedrijven goed gebleken een vast ritme te hebben, zodat je het functioneren van een werknemer in de gaten kunt houden en zijn inbreng kunt waarderen en vergroten.

Tips voor het functioneringsgesprek

Hoe houd je nu een goed functioneringsgesprek? In het artikel Zo voer je een goed functioneringsgesprek krijg je tips, een stappenplan en een voorbeeld. Naast de traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken tussen leidinggevende en werknemer, experimenteren steeds meer bedrijven met nieuwe vormen van feedback geven. In het artikel Beoordelingsgesprekken nieuwe stijl lees je hoe ondernemers dit aanpakken.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests