Werknemer inwerken
Werknemer inwerken

6 tips voor een goede inwerkperiode

Als ondernemer wil je dat nieuw personeel zich snel thuis voelt en gauw aan de slag kan. Goed inwerken is dus belangrijk en daarin speel jij een belangrijke rol. Met deze tips bereid je de komst van een nieuwe collega op de juiste manier voor.

Een goede inwerkperiode heeft tal van voordelen. Zo profiteer je als werkgever sneller van een productieve werknemer, omdat hij niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Daarnaast kan hij zich beter binden aan je bedrijf, wat ongewenst verloop van personeel tegengaat.

Genoeg redenen dus om te zorgen voor een goede introductie. Hiervoor stel je onder meer een inwerkprogramma op. In dit artikel vind je tips die je helpen bij het opstellen van zo’n programma. Ook lees je wat nog meer komt kijken bij het inwerken van een nieuwe collega.

Tips inwerken nieuwe collega

1. Regel alle praktische zaken

Een eigen bureau, een computer die werkt, een e-mailaccount en visitekaartjes. Als alle praktische zaken de eerste werkdag op orde zijn, voelt de nieuwe werknemer zich niet alleen welkom, hij kan zich daarnaast zo snel mogelijk concentreren op het werk.

2. Stel een inwerkprogramma op

Je kunt niet verwachten dat de nieuwe werknemer direct alle taken op zich neemt. Aan de hand van een inwerkprogramma maakt de nieuwe medewerker zich gestructureerd en snel een aantal taken eigen. Beschrijf in het programma:

 • hoe lang de inwerktermijn duurt
 • welke taken vanaf wanneer moeten worden uitgevoerd
 • welke collega de nieuwe werknemer op weg helpt met welke taken
 • hoe de taken worden beoordeeld aan het einde van een eventuele proeftijd

3. Laat de vertrekkende werknemer een overdracht schrijven

Bij voorkeur laat je de vertrekkende medewerker de nieuwe collega inwerken. Laat ze bijvoorbeeld een dag of week samen werken. Vraag daarnaast aan de werknemer die afscheid neemt om de belangrijkste zaken op papier te zetten:

 • een beschrijving van de werkzaamheden en taken
 • handleidingen, wachtwoorden en inlogcodes
 • een lijst met e-mailadressen en telefoonnummers van relevante contactpersonen

4. Informeer je team

Informeer je personeel vooraf over de nieuwe medewerker. Stuur een mailtje naar de betrokken afdelingen, zodat al vóór de eerste werkdag bekend is wie het nieuwe gezicht is. Zo kunnen naaste collega’s hem het best op weg helpen.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

5. Leg een informatiepakket klaar

De nieuwe collega heeft tijdens de sollicitatieprocedure al aardig wat informatie over het bedrijf tot zich genomen. Toch is het goed om alle regels, mogelijkheden en wettelijke bepalingen nog eens uit te reiken. Zo’n informatiepakket bestaat bijvoorbeeld uit:

 • algemene bedrijfsinformatie
 • handleidingen van benodigde systemen
 • huisregels van het bedrijf en de veiligheidsvoorschriften
 • informatie over medezeggenschap, zoals de ondernemingsraad
 • procedure bij ziekte
 • pensioenregeling
 • interne telefoonlijst (met specifiek aangegeven welke collega te benaderen is voor computerproblemen, vakantiedagen, ziekte en kantoorartikelen)

Is deze informatie op het intranet te vinden? Zorg er dan voor dat de werknemer weet hoe het intranet werkt.

6. Benoem een mentor

Wijs voor de inwerkperiode een mentor aan en brief deze nauwkeurig. Tijdens de inwerkperiode zit de nieuwe werknemer geregeld met vragen en het is prettig als hij daarmee bij een collega kan aankloppen. Is de functie te complex om er één mentor voor aan te stellen? Vertel dan per onderwerp of taak tot wie de nieuwe medewerker zich kan richten.

risico in de horeca

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Personeels­handboek maken, zo doe je dat

In een personeels­handboek kun je bedrijfsregels en algemene afspraken met je personeel vastleggen. Dan weet iedereen waar hij aan toe is en voorkom je lastige discussies. Lees hoe je zelf een goed personeels­handboek maakt.

Checklist inwerkprogramma opstellen

In een inwerkprogramma staan de stappen die je zet rondom de start van een nieuwe medewerker. Bijvoorbeeld het regelen van een werkplek of een rondleiding door het pand. Gebruik deze checklist bij het opstellen van een inwerkprogramma.

Organogram maken, stappenplan en hulpmiddelen

Met een organogram kun je duidelijk maken wat de organisatiestructuur is binnen je bedrijf. Ook voor je personeel is een dergelijk schema heel handig. Hoe maak je een organogram? Gebruik dit stappenplan.

De voordelen van een mentor op het werk
Om nieuw personeel zo snel mogelijk optimaal te laten functioneren, is een goede inwerkperiode onmisbaar. Door een mentor aan te stellen, geef je nieuwe medewerkers de noodzakelijke, structurele begeleiding en ondersteuning binnen de organisatie.

Whitepapers en online tests