Gezonde werknemers
Gezonde werknemers

10 ideeën voor gezonder personeel

1364 Ongezond gedrag van werknemers kan je bedrijf veel geld kosten. Hoewel gezondheid vooral hun eigen zaak is, kun je ze wel uitnodigen tot verandering. Tien manieren waarop je dat als werkgever kunt doen.

Nederlandse bedrijven laten jaarlijks ongeveer 2,6 miljard euro liggen. Dit bedrag kunnen zij besparen door te investeren in verbetering van de gezondheid van werknemers. Het adviesbureau CapGemini berekende dit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De winst voor bedrijven is een hogere productiviteit en een lager ziekte­verzuim. Met name het laatste wordt steeds belangrijker, omdat de nieuwe Ziektewet bedrijven financieel meer verantwoordelijk maakt voor zieke werknemers. Genoeg aanleiding dus om hier samen met je personeel mee aan de slag te gaan.

Tips voor gezonder personeel

1. Geef je werknemers een APK

Een gezondheidscheck is een soort van APK voor je personeel. Hij laat je werknemers zien hoe hun gezondheid ervoor staat, zodat zij tijdig kunnen inspelen op eventuele toekomstige problemen. Uit onderzoek komt naar voren dat veel werknemers behoefte hebben aan een dergelijke check, terwijl werkgevers deze relatief weinig aanbieden. Belangrijk is wel dat de gezondheidscheck niet verplicht is en alleen de werknemer de resultaten kan inzien.

2. Maak een gezonde hap vanzelfsprekend

In veel bedrijfskantines worden werknemers onbewust in de verleiding gebracht. Daardoor zijn ze sneller geneigd om te kiezen voor ongezond voedsel. Denk aan kroketten die volop in het zicht staan of een vette omelet met kaas die regelmatig in de aanbieding is. Overleg met je cateraar hoe je hier verandering in kunt brengen, zodat het vanzelfsprekender is om te kiezen voor een gezonde hap.

3. Ga mediteren met je personeel

Meditatie op het werk klinkt misschien zweverig, maar dat is het zeker niet. In de Verenigde Staten wordt bij grote bedrijven als Google al volop gemediteerd op de werkvloer. Steeds meer anderen volgen dit voorbeeld. Zij hopen daarmee werkgerelateerde stress tegen te gaan, zodat werknemers minder snel uitvallen. Vaak combineren zij dit met mindfulness, dat mensen in staat stelt om met volle aandacht te werken.

4. Onderbreek zittend werk

Meer en meer onderzoeken wijzen erop dat langdurig zitten slecht is voor de gezondheid. Dat geldt ook voor mensen die voldoende bewegen. Het is daarom een goed idee om werknemers zo veel mogelijk uit hun stoel te krijgen. Door zelf het goede voorbeeld te geven, ludiek communicatiemateriaal te verspreiden en speciaal meubilair te gebruiken, zorg je ervoor dat zij minder zitten en meer bewegen.

5. Laat werknemers meer traplopen

Als je werknemers vaker de trap nemen, werken ze op een laagdrempelige manier aan hun gezondheid. De jaarlijkse Traploopweek is een goed moment om daar even bij stil te staan. Tegelijk kun je met stickers in de vorm van ‘voetstapjes’ de route naar de trap markeren, zodat duidelijk is dat de trap de voorkeur heeft. Een andere optie is het plaatsen van calorieënbordjes op liftdeuren. Bij het UMC Utrecht leidde dit tot 11 procent meer traplopers.

6. Stimuleer lunchwandelingen

Een lunchwandeling kost niets, maar zorgt wel voor de broodnodige beweging. Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen is het namelijk belangrijk dat mensen iedere dag 30 minuten matig intensief bewegen. Als je zelf het goede voorbeeld geeft, maak je het voor werknemers gemakkelijker om te volgen. Daarnaast kun je afspreken om met de hele afdeling te gaan lunchwandelen.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

7. Maak bedrijfsfitness mogelijk

Onder sportende werknemers is sprake van minder ziekte­verzuim dan onder hun niet-sportende collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek voor het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Diabetesfonds. Het kan daarom zinvol zijn om bedrijfsfitness aan te bieden, bijvoorbeeld door korting te geven op de sportschool. Nu al biedt 30 procent van de bedrijven een dergelijke korting.

8. Organiseer een bedrijfssportdag

Een bedrijfssportdag kun je organiseren voor werknemers en eventueel ook hun gezin. Voorbeelden zijn een wandelclinic of een tenniscompetitie onder professionele begeleiding. Meestal vinden deze activiteiten plaats bij een sportvereniging in de buurt. Het voordeel voor werknemers is dat zij zich na zo’n dag bewuster zijn van de eigen leefstijl. Verder draagt het bij aan teambuilding.

9. Bied hulp bij stoppen met roken

Rokers verzuim­en volgens het CBS meer en vaker dan niet-rokers en ex-rokers. Het loont dus om verstokte rokers te helpen bij het stoppen met roken. Je kunt bijvoorbeeld een interne cursus organiseren of gebruikmaken van online methodes. Daarnaast is het zinvol om je personeel erop te wijzen dat het basispakket van de zorg­verzekering in 2014 een stoppen-met-rokenprogramma bevat.

10. Vraag het aan je arbodienst of verzekeraar

Je arbodienst of verzekeraar is een goede vraagbaak en sparringpartner voor optimaal inzetbaar personeel. Zo kun je bij een Verzuim­Coach terecht voor vragen over preventie. Hij helpt vervolgens je te voorkomen dat werknemers vroegtijdig uitvallen. Ook is het mogelijk dat je arbodienst of verzekeraar meebetaalt aan maatregelen die de gezondheid van je personeel bevorderen.

Tip

Het Loket Gezond Leven biedt nuttige informatie over gezondheid en werk. Op deze website van het RIVM Centrum Gezond Leven zijn talloze leefstijlinterventies verzameld voor werkgevers. Dit zijn instrumenten waarmee je werknemers aanzet tot gezonder gedrag.

Bron: Rijksoverheid.nl / NISB

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

32758 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Whitepapers en online tests