Werkgeverschap
Werkgeverschap

Kabinet wil werkgeverschap aantrekkelijker maken

Het kabinet denkt na over een kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers. In combinatie met andere maatregelen moet dit werkgeverschap aantrekkelijker maken, zodat ondernemers eerder personeel aannemen.

Het aannemen van personeel brengt risico’s met zich mee. Zo moet je als werkgever het salaris van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer twee jaar lang doorbetalen. Deze loondoorbetalingsplicht kan voor zzp'ers of kleine werkgevers een drempel zijn om (meer) mensen in dienst te nemen.

Het kabinet wil die drempel vanaf 2017 verkleinen. Dat moet gebeuren door het voor kleine bedrijven mogelijk te maken om de loondoorbetalingsplicht te beperken tot een jaar. Voor het tweede jaar zouden deze bedrijven dan kunnen kiezen voor een collectieve verzekering waaraan de overheid bijdraagt.

Opkomst zzp’ers

De maatregel staat in een onlangs gepubliceerd onderzoek naar de opkomst van zzp’ers. Daarbij is ook gekeken naar de verschillen tussen werknemers en zzp’ers, bijvoorbeeld als het gaat om de risico’s en kosten voor werkgevers. Door de verschillen te verkleinen, hoopt het kabinet dat er meer animo ontstaat voor personeel.

Het verschil in kosten moet verder kleiner worden door een tegemoetkoming in de vorm van een lage-inkomensvoordeel. Deze maatregel is al op Prinsjesdag gepresenteerd. Net als de kortere loondoorbetaling moet die vanaf 2017 ingaan. Of dat zal gebeuren, hangt af van de eventuele goedkeuring van het wetsvoorstel.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meest gelezen

Whitepapers en online tests