Werk-privébalans
Werk-privébalans

De winst van een goede werk-privébalans

Zorgtaken vormen een belangrijk onderdeel van het privéleven van je werknemers. Met een zorgvriendelijk beleid help je jouw personeel bij het bewaren van de balans. Hierdoor profiteer jij van minder verzuim, betere resultaten en een hogere productiviteit. Expert Saskia de Hoog beschrijft hoe je in vijf stappen de werk-privébalans ondersteunt.

Momenteel combineert de helft van de werknemers hun werk met zorgtaken voor kinderen. Ook verricht bijna een op de vijf werknemers mantelzorgtaken naast hun betaalde werk.

Met de komst van de participatiesamenleving neemt de zorgdruk steeds verder toe. Deze opstapeling van zorgtaken leidt ook steeds vaker tot overbelasting bij werknemers. Daarbij is de kans op uitval onder vooral vrouwen groot, omdat zij nog altijd het grootste deel van de onbetaalde zorgtaken op zich nemen. Maar ook steeds meer mannen geven aan dat zij het belangrijk vinden om meer tijd te besteden aan de zorg voor hun kinderen en naasten.

Een goede werk-privébalans is dan ook steeds belangrijker voor werknemers, ook in hun keuze om te werken voor een organisatie.

Wat levert het op?

Zorgvriendelijk werkgeverschap kan werkgevers veel opleveren. Dat blijkt uit de whitepaper De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap. Die overhandigden we op 30 juni samen met onderzoeksbureau Great Place to Work aan Harry van de Kraats, algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN.

Organisaties die hoog scoren op de balans tussen werk en privé, hebben te maken met fors minder ziekte­verzuim, behalen een hogere omzet, presteren beter in het behouden van talentvolle werknemers en realiseren meer doorgroei voor vrouwen naar topposities.

Van de Kraats: 'We leren veel van koplopers op het gebied van zorgvriendelijk werkgeverschap. Wanneer werkgevers en werknemers samen in gesprek gaan over oplossingen voor een goede werk- en zorgbalans, levert dit winst op voor de organisatie, onder andere doordat het ziekte­verzuim daalt.'

Hieronder laat ik je vijf stappen zien die jou kunnen helpen om een (mantel)zorgvriendelijk beleid te voeren. Want hoewel dit misschien een uitdaging lijkt, is het ook juist een kans om talent aan te trekken en te behouden!

In 5 stappen naar zorgvriendelijk beleid

Stap 1. Inventariseer wie (mantel)zorgtaken heeft

Het is belangrijk dat je je als werkgever realiseert dat ook jouw medewerkers werk- en zorgtaken combineren. Toch zijn werkgevers niet altijd op de hoogte van de (mantel)zorgtaken van hun medewerkers.

Weet jij welke medewerkers in jouw organisatie werk met zorgtaken combineren, zoals de zorg voor kinderen of een ziek familielid? Vraag het na bij je medewerkers of stuur een korte vragenlijst rond waarin je aangeeft dat de organisatie een goede werk-zorgbalans nastreeft. Nadat je helder hebt welke zorgtaken jouw medewerkers hebben, kun je door naar de volgende stap.

Stap 2. Ga tijdig in gesprek over (mantel)zorgtaken

Het gesprek tussen werkgever en werknemer over de combinatie van arbeid en zorg vindt nog weinig plaats. Het initiatief om het gesprek hierover aan te gaan, ligt op dit moment vooral bij de medewerker. Van de werkgevers komt 67 procent nu pas in actie als er daadwerkelijk ziekte­verzuim optreedt.

Als jij preventief het gesprek aangaat, kun je eventueel voorkomen dat het zover komt. Realiseer je dat werk en privé allang geen gescheiden werelden meer zijn en medewerkers het vaak lastig vinden om hier zelf het gesprek over aan te gaan.

Stap 3. Maak het onderdeel van het functioneringsgesprek

Door de combinatie van zorg en werk op een vast moment bespreekbaar te maken, zorg je als werkgever voor openheid binnen de organisatie. Het functioneringsgesprek is hiervoor een geschikte gelegenheid. Hierdoor kun je op een vast moment informeren naar de werk-zorgbalans van de medewerker en bied je de mogelijkheid om hierover samen in gesprek te gaan en waar nodig oplossingen te vinden.

Stap 4. Maak verlofregelingen actief bekend in je organisatie

Een derde van de werknemers is niet of onvoldoende bekend met verlofregelingen. Ook geeft 29 procent van de werkgevers aan dat zij de mogelijkheden tot zorgverlof onvoldoende bekendmaken in de eigen organisatie.

Verlofregelingen zijn er zodat medewerkers werk en zorg beter kunnen combineren en om te voorkomen dat medewerkers overbelast raken. Door als werkgever bekendheid te creëren over verlofregelingen, weten medewerkers waar ze recht op hebben. Bekijk de verlofregelingentabel van WOMEN Inc. voor een helder overzicht van de verlofregelingen in Nederland.

Stap 5. Ga na welke extra regelingen jij kunt bieden

Het is belangrijk dat je je als werkgever realiseert dat medewerkers in verschillende fases van hun leven te maken hebben met verschillende zorgtaken en daardoor andere behoeftes hebben. Dan kun je ook jouw beleid daarop aanpassen. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.

Denk bijvoorbeeld aan het bieden van extra verlofregelingen, zoals een langer vaderschapsverlof, flexibele werktijden, de mogelijkheid om thuis te werken, een aparte pagina op het intranet over verlofregelingen of specifiek mantelzorg en de verspreiding van brochures over werk en (mantel)zorg onder medewerkers.

Hopelijk kun je met deze stappen aan de slag met het ontwikkelen van een (mantel)zorgvriendelijk beleid! Wil jij meer weten over wat dat beleid je kan opleveren? Lees dan de whitepaper van WOMEN Inc. en Great Place to Work. En laat je inspireren door de best practices in de whitepaper.

Saskia de Hoog

Saskia de Hoog werkt bij WOMEN Inc. als onderzoekscoördinator en is woordvoerder op het thema Geld. Ze is gespecialiseerd in thema's als gelijke beloning, de werk-zorgbalans en pensioen. WOMEN Inc. versterkt de financiële positie van vrouwen en adviseert overheid en werkgevers hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

Whitepapers en online tests