Werkende vader
Werkende vader

Hoe voorkom je overbelasting bij werkende ouders?

206 De helft van alle werknemers combineert een loopbaan met de zorg voor kinderen. Vooral voor ouders met jonge kinderen is het vaak een hele toer om alles draaiende te houden. Hoe kunnen werkgevers bijdragen aan een goede balans tussen werk en gezin?

Het combineren van werk en een gezin is te vergelijken met jongleren. Werkende ouders moeten dag in dag uit alle bordjes tegelijk in de lucht houden. Meestal gaat dat prima, maar als het misgaat, doen de gevolgen zich ook op het werk onmiskenbaar gelden. Met alle ongewenste gevolgen van dien.

Risico op burn-out

Medewerkers die uit balans zijn, voelen zich vaak overbelast. Zij zijn sneller vermoeid en prikkelbaar, werken minder geconcentreerd en laten sneller steken vallen. Naarmate de overbelasting langer aanhoudt, krijgen werknemers stress en voelen ze zich zowel thuis als op het werk tekortschieten. De kans op fysieke klachten groeit, wat een ziekmelding of zelfs een burn-out tot gevolg kan hebben. Hoe voorkom je als werkgever dat het zover komt?

Goed werkgeverschap loont

Werkgevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van hun medewerkers. De organisatie WOMEN Inc., een toonaangevend netwerk dat zich inzet voor een gelijkwaardige participatie van vrouwen in de maatschappij, deed samen met Great Places To Work onderzoek naar zorgvriendelijk beleid bij Nederlandse werkgevers.

‘De werkgever van de toekomst houdt rekening met zorgtaken van werknemers en draagt bij aan een goede balans tussen arbeid en zorg’, aldus Saskia de Hoog, Coördinator Onderzoek & Redactie en programma Geld.

Veel werkgevers zijn zich bewust van de toegevoegde waarde. Zij gaven in het onderzoek aan dat investeren in een zorgvriendelijk beleid leidt tot:

  • meer tevredenheid over werk en werkgever
  • meer betrokkenheid op het werk
  • een betere werksfeer
  • een betere relatie tussen medewerker en werkgever
  • minder ziekte­verzuim

‘Zorgvriendelijk beleid maakt jou als werkgever bovendien aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Het maakt het gemakkelijker vrouwelijk én mannelijk talent aan te trekken en vast te houden. Hierdoor heb je minder personeels­verloop en lagere wervingskosten’, vult De Hoog aan.

Tips voor werkgevers

Hoe kun je als werkgever jonge ouders helpen om een betere balans te creëren tussen werk en gezin?

1. Toon betrokkenheid

Wat aandacht krijgt, groeit. Werknemers die zich gehoord en gewaardeerd voelen, zitten goed in hun vel en presteren beter. Voer regelmatig gesprekken met je medewerkers en vraag ook naar de situatie thuis.

Op die manier weet je tijdig of er iets speelt en of werknemers tegen bepaalde zaken aanlopen. Toon belangstelling en begrip. Betrokken werkgevers kunnen rekenen op loyale medewerkers die grote inzet tonen en hart hebben voor de zaak.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

2. Maak parttime werken mogelijk

Voor veel jong talent, zowel mannelijk als vrouwelijk, is de mogelijkheid om parttime te kunnen werken één van de belangrijkste redenen om voor een werkgever te kiezen. Het motto 'leven om te werken' heeft plaatsgemaakt voor 'werken om te leven'.

Zeker voor jonge ouders geeft (een aantal jaren) werken in deeltijd meer ruimte om carrière en gezin succesvol te combineren.

3. Geef gelegenheid om thuis te werken 

Wees flexibel als werkgever. Onderzoek serieus of het mogelijk is dat medewerkers (af en toe) thuiswerken. Vooral werknemers met een gezin of andere zorgtaken stellen dit enorm op prijs. Thuiswerken maakt het voor hen gemakkelijker om te voldoen aan hun verschillende verantwoordelijkheden. 

Het Nieuwe Werken biedt veel voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Werknemers zijn tevredener, het bespaart tijd en kosten voor werkgevers en vergroot de productiviteit.

4. Hanteer flexibele werktijden

Werkdagen van negen tot vijf vormen allang niet meer de standaard. Veel moderne werkgevers bieden hun medewerkers de gelegenheid om zelf hun begin- en eindtijden te bepalen. Vooral ouders met jonge kinderen hechten aan flexibele werktijden, omdat zij zo zelf de regie over hun tijd hebben.

De wekelijkse puzzel van het afstemmen van de agenda’s op de roosters van school, zwemles, clubjes, feestjes en kinderopvang wordt zo een stuk gemakkelijker.

5. Betrek het gezin bij het bedrijf

Voor jonge ouders zijn de grenzen tussen werk en privé niet zo strikt als vroeger het geval was. Zorg dat jij als werkgever ook openstaat voor tweerichtingsverkeer. Betrek partners en kinderen van je medewerkers bij het bedrijf.

Deel samen mooie momenten en laat hen af en toe de sfeer in het bedrijf proeven. Sinterklaas, feestjes en jubilea zijn mooie gelegenheden om het thuisfront te laten zien waar papa of mama elke dag naartoe gaat en waarom hij of zij daar zo graag werkt.

6. Bied een extraatje

Als werkgever kun je je echt onderscheiden door nét wat meer te bieden. Laat kersverse vaders wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Geef hen bovenop hun vaderschapsverlof een paar extra vrije dagen om te genieten van hun pasgeborene. Ook kun je werknemers de mogelijkheid geven om onbetaald verlof op te nemen.

Zo'n gebaar betaalt zich dubbel en dwars terug. Want werkgevers die een stapje meer zetten voor hun personeel, verzekeren zich van zeer tevreden en gemotiveerde medewerkers.

kosten werknemers

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Meest gelezen

8 tips voor een goede taakverdeling
Een goede taakverdeling houdt rekening met de kwaliteiten en wensen van je medewerkers. Daarmee kunnen zij niet alleen efficiënter werken, maar ook het werkplezier vergroten. Acht manieren om het werk beter te verdelen.

Whitepapers en online tests