Young professionals
Young professionals

Hoe bind en motiveer je millennials?

Nu de groep young professionals steeds groter wordt binnen bedrijven, verandert dit niet alleen de dynamiek op de werkvloer, maar ook de manier van leidinggeven. Wat vinden millennials belangrijk en hoe bind en motiveer je deze groep?

De babyboomers (1945-1965), Generatie X (1965-1980) en Generatie Y (1980-2000) werken nu nog samen, maar langzaam verandert de samenstelling van het personeel. De babyboomers gaan de komende jaren met pensioen en de schatting is dat in 2025 zo’n 75 procent van de beroepsbevolking uit de Generatie Y bestaat, ook wel bekend als millennials of young professionals.

Eigenschappen millennials

De wijziging van de samenstelling van het personeel heeft grote gevolgen voor werkgevers en levert een interessant spanningsveld op de werkvloer op. Elke generatie is anders opgegroeid, onder andere omstandigheden, met andere verwachtingen en technologieën. Zo zijn de millennials opgegroeid met alle recente technologische ontwikkelingen, zoals internet, wifi, laptops en smartphones.

Ze vinden het belangrijk om authentiek te zijn, zijn gevoelig voor een goede werksfeer, willen flexibel werken op een plek waar ze zich prettig voelen en schromen niet om een andere baan te zoeken als het gras ergens anders groener lijkt. Ze zijn ondernemend, overtuigd van zichzelf en willen direct hun waarde laten zien. Deze eigenschappen zorgen voor een andere dynamiek binnen organisaties. Als iets niet lukt, wordt door deze generatie niet afwachtend gereageerd. Ze nemen juist het heft in eigen hand.

Millennials binden

Volgens een onderzoek (pdf) van PricewaterhouseCoopers onder vierduizend young professionals verwacht een kwart van de respondenten in hun leven voor zes of meer werkgevers te werken. De grootste uitdaging voor werkgevers zit daarom in het binden van deze nieuwe generatie.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren hun salaris niet het belangrijkste vinden. Dit in tegenstelling tot millennials in opkomende economieën. De belangrijkste voorwaarden voor Europese jongeren om bij een werkgever te gaan werken, zijn opleidingsmogelijkheden, het maken van carrière en een goede werk-privébalans.

Uitdagend werk

In tegenstelling tot oudere generaties hebben millennials niet de behoefte om 25 jaar voor één baas te werken. Ze wisselen snel van baan om carrière te maken. Door het werk uitdagend te houden, houd je ze langer binnen je bedrijf. Dit kan door ze meer verantwoordelijkheid in hun huidige werk te geven, maar ook door regelmatig een prikkel te bieden in de vorm van een eigen project. Je stimuleert hun ondernemingsdrift door het werk aan te laten sluiten bij hun ambities, het werk dynamisch te maken en ze kansen te bieden als leiders van een project.

Feedback geven

Een van de kenmerken van young professionals is dat ze graag willen leren en zich willen ontwikkelen. Om dit te bereiken, hebben ze feedback nodig. Geef daarom regelmatig feedback aan je personeel. Dit kan tijdens functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken, maar bij de jongere generatie kun je dit vaker tussentijds doen, bijvoorbeeld na het afronden van een project. Het uitdelen van een compliment werkt motiverend, het geven van negatieve feedback kun je op een constructieve manier doen. Verpak de kritiek in concrete voorbeelden, zodat de werknemer er iets van opsteekt en zijn gedrag of werk op een positieve manier verandert.

Coachen en inspireren

De ouderwetse baas die vertelt hoe het moet, is verleden tijd. De huidige baas coacht en inspireert. Millennials groeien minder hiërarchisch op en voelen zich prettiger in een ‘plattere’ organisatie. Dat wil overigens niet zeggen dat je bevriend moet worden met het personeel; uiteindelijk ben je wel de baas, maar een informelere manier van leidinggeven zorgt ervoor dat een werknemer zich loyaal opstelt naar het bedrijf. Als een young professional zich niet gewaardeerd voelt of het gevoel heeft niet vooruit te komen, dan zal hij eerder geneigd zijn een andere werkgever te gaan zoeken. 

checklist

Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Inzet van technologie

De jongeren van nu zijn opgegroeid met internet, smartphones en tablets en checken constant hun mail, Facebook of Twitter. Dit kun je als baas verbieden, maar je kunt er ook gebruik van maken. Omdat het voor deze generatie een ‘way of life’ is, zal een verbod onherroepelijk tot botsingen leiden. Gebruik het daarom in je voordeel en zoek de gulden middenweg – sta het toe zolang het werk er niet onder lijdt en laat millennials bijvoorbeeld social media inzetten ten gunste van je bedrijf.

Mentor aanstellen

Laat de verschillende generaties van elkaar leren. Stel een mentor aan om de jongere medewerkers te begeleiden. De mentor kent de kneepjes van het vak, kan uitleg geven over de bedrijfscultuur en dient als klankbord. Andersom wordt de mentor gestimuleerd door de energie van de young professional. Die is nog onbevangen en kijkt met een frisse blik naar het bedrijf, zodat beide partijen nieuwe inzichten opdoen.

Ouderen trainen

Millennials hebben vaak recent nog een opleiding gehad en zijn op de hoogte van de nieuwste technologieën. Waar ze in het bedrijf de fijne kneepjes leren van een mentor, kun je dit ook andersom doen. Laat de jonge generatie de ouderen binnen het bedrijf trainen op het gebied van social media of internet. Dit is hun passie en door ze deze verantwoordelijkheid te geven, voelen ze zich gewaardeerd. Daarnaast versterkt het de onderlinge band, leren de generaties elkaar beter begrijpen en stappen ze makkelijker op elkaar af om iets te vragen.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests