Ondernemende werknemers
Ondernemende werknemers

Zo krijg je ondernemende werknemers

Ondernemende werknemers geven je bedrijf een voorsprong op de concurrentie. Je kunt hiermee proactief inspelen op kansen in de markt. Hoe stimuleer je een ondernemende houding?

Ondernemerschap is niet voorbehouden aan ondernemers. Werknemers kunnen zich net zo goed ondernemend gedragen. Hoewel zij niet voor eigen rekening en risico werken, zijn zij net als bedrijfseigenaren in staat om kansen te zien en daarnaar te handelen. Met die ondernemende houding kunnen zij bijdragen aan het succes van je bedrijf.

Een ondernemende houding kun je niet opleggen. De drive om te ondernemen moet namelijk uit je werknemers zelf komen. Wel kun je in de organisatie de juiste voorwaarden scheppen voor ondernemerschap. Hiermee heb je een streepje voor op bedrijven die minder ondernemend zijn en vergroot je de kans op succesvolle innovaties.

Ondernemerschap vergroten

Trek ondernemende werknemers aan

Door het aantrekken van ondernemende werknemers kun je zorgen voor meer ondernemerschap. Uit een onderzoek van het Kenniscentrum Handel blijkt dat een ondernemende houding in twee op de drie bedrijven een selectiecriterium is bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Bij sollicitaties kun je onder meer letten op eigenschappen van ondernemende werknemers en vragen om deze aan te tonen met concrete voorbeelden uit het arbeidsverleden.

Schep het juiste klimaat

Ondernemerschap maak je mogelijk door het juiste klimaat te scheppen. Daarin geef je medewerkers de ruimte om tot een zekere hoogte risico’s te nemen, wat ook voor hen een onderdeel is van ondernemerschap. Daarnaast kun je veelbelovende initiatieven van werknemers aanmoedigen en je vertrouwen hierin uitspreken. Ten slotte is het belangrijk om op de juiste manier om te gaan met eventuele fouten van werknemers, want fouten maken hoort bij ondernemen.

Deel je ondernemersvisie

Ondernemen doe je vanuit een bepaalde visie. Als je jouw ondernemersvisie van tijd tot tijd deelt, maak je het voor je werknemers makkelijker om ondernemend te zijn. Aan de hand van jouw visie weten zij namelijk welke doelen zij moeten nastreven. Daarbij ben jij degene die de kaders schept, terwijl je medewerkers daarbinnen de ruimte hebben om initiatieven te ontplooien. Dat zorgt uiteindelijk voor een goede aansluiting tussen de bedrijfsdoelen en hun persoonlijke doelen.

Geef meer autonomie

Ondernemende werknemers hebben de beschikking over waardevolle kwaliteiten, zoals passie voor hun werk, proactiviteit en creativiteit. Als je hen meer autonomie geeft, komen die kwaliteiten beter tot hun recht en doen zij hun werk met meer plezier. Uit een onderzoek van ICT-dienstverlener Incentro blijkt dat autonomie voor veel werknemers zit in meer vertrouwen en zeggenschap. Daarnaast zijn minder regels en procedures hiervoor bevorderlijk.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel?

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Een adviseur brengt het voor je in kaart.

Maak ruimte in de agenda

Soms is ondernemerschap een kwestie van voldoende ruimte in de agenda. Zo kun je werknemers in overleg een deel van de tijd laten werken aan zelfbedachte initiatieven die bijdragen aan de groei van je bedrijf. Een bekend voorbeeld hiervan is Google, waar sommige werknemers in de beginfase 20 procent van de tijd konden besteden aan projecten die het bedrijf vooruit helpen. Hieruit kwam onder meer de succesvolle dienst Gmail.

Profiteer van ondernemerservaring

Je kunt op verschillende manieren profiteren van ondernemerservaring. Bijvoorbeeld door iemand aan te nemen die eerder een succesvolle zzp’er is geweest en een ondernemende houding heeft ontwikkeld. Daarnaast kan iemand naast zijn baan ondernemerservaring opdoen. Zo valt volgens een onderzoek van de Kamer van Koophandel 18 procent van de zzp’ers in de categorie van parttime vernieuwers, een groep van innovatieve zzp’ers die ook andere inkomstenbronnen hebben, bijvoorbeeld uit een baan.

Laat werknemers meedelen

Werknemers pikken graag een graantje mee van de successen die worden behaald. Als je hen laat meedelen in de winst, worden zij nog meer geprikkeld om als een echte ondernemer te werken aan de verdere groei van je bedrijf. Sommige ondernemingen bieden hun personeel daarom een vorm van werknemersparticipatie aan. Daarbij kunnen medewerkers op basis van een speciale regeling aandelen kopen in het bedrijf.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests