Leren van fouten
Leren van fouten

Hoe laat je werknemers leren van fouten?

Iedere werknemer laat wel eens een steekje vallen. Het is belangrijk dat je op een constructieve manier met dit soort missers omgaat. Dit zorgt ervoor dat jouw mensen ook echt leren van fouten.

Waarom leren van fouten belangrijk is

Van fouten kun je veel opsteken. Toch schieten leidinggevenden vaak uit hun slof als werknemers fouten maken. Ze verwachten vaak het uiterste van zichzelf en van hun personeel. Daardoor zijn ze al snel geïrriteerd of teleurgesteld als een personeels­lid niet aan hun verwachtingen blijkt te voldoen.

Reactie op fouten personeel

Een negatieve reactie op fouten werkt in veel gevallen contraproductief. De kans is namelijk groot dat medewerkers hierdoor in het vervolg minder open zullen zijn over fouten, of risico's maar zullen vermijden. Hierdoor lopen zij waardevolle kansen mis om daadwerkelijk van hun fouten te leren. Hoe pak je dit het beste aan?

7 tips om constructief om te gaan met fouten

Fouten zijn kansen. Je kunt ze aangrijpen om je bedrijf te verbeteren. Als werkgever wil je opbouwen, niet afbreken. Hoe kun je constructief omgaan met fouten? Benut deze 7 tips.

1. Besef dat fouten erbij horen

Als je op een constructieve manier omgaat met fouten, dan ga je ervan uit dat fouten tot op een zekere hoogte horen bij het werk. In een succesvolle (en innovatieve) onderneming is het zelfs noodzakelijk om te experimenteren en risico’s te nemen.

Maak dit duidelijk naar jouw personeel door openheid over fouten te belonen. Geef complimenten aan je werknemers als ze een fout openbaar maken. Wijs daarnaast geen schuldigen aan als er iets misloopt.

2. Maak duidelijk wat acceptabel is

Bepaalde fouten zul je wellicht minder graag tolereren. Bijvoorbeeld fouten die het gevolg zijn van het nemen van onverantwoorde risico’s. Stel vooraf dan ook duidelijke grenzen door duidelijk te maken wat wel en niet door de beugel kan.

Op die manier geef je werknemers voldoende verantwoordelijkheid, terwijl je ook afbakent tot op welke hoogte zij de mogelijkheid hebben om te experimenteren. Als werkgever mag je bepaalde gedragsregels invoeren. Dit geeft jou en je team duidelijkheid.

Leg bedrijfsregels vast in een personeels­reglement of personeels­handboek. Zorg dat je werknemers op de hoogte zijn van de inhoud.

3. Straf fouten niet meteen

Leren van fouten medewerker bedrijf

Het is belangrijk dat werknemers open kunnen zijn over gemaakte fouten, zonder dat die openheid nadelige consequenties voor hen heeft.

Door fouten niet meteen af te straffen met een negatieve reactie, zullen zij deze sneller met je delen.

Probeer eventuele opkomende irritatie of teleurstelling dan ook zo min mogelijk te laten blijken als een medewerker aangeeft dat hij een fout heeft gemaakt.

In sommige bedrijven worden fouten zelfs gevierd met champagne. Dat geeft je een andere kijk op fouten maken.

Bedenk dat je werknemers ook tijd nodig hebben om het vak te leren. Jij hebt nu een andere rol. Lees het artikel: van vakman naar peoplemanager.

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

4. Ga samen op zoek naar de oorzaak van fouten

Een fout constateren is niet voldoende. Uiteraard wil je ook dat een werknemer leert van zijn fouten, zodat deze zich niet herhalen. Daarvoor moet hij goed stilstaan bij de fout en de oorzaak zien te achterhalen.

In plaats van dat jij deze voor hem benoemt, loont het om jouw medewerker te vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit prikkelt hem om zelf naar de oorzaak te zoeken.

5. Bied de juiste ondersteuning

Met de juiste ondersteuning zorg je ervoor dat jouw werknemer de volgende keer echt beter presteert. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hij bepaalde zaken niet op de juiste manier aanpakt.

Meestal kun je dan met behulp van feedback zorgen voor verbetering. Ook kan hij bij een collega aankloppen die deze fouten niet maakt. Maak teams met medewerkers die elkaar versterken.

6. Let op dat fouten zich niet herhalen

Volgens een Chinese spreuk is een fout pas echt een fout als je hem maakt maar niet herstelt. Je kunt je dan ook achter de oren krabben als een werknemer keer op keer dezelfde fouten blijft maken.

Hij laat hiermee duidelijk zien dat hij niet van zijn fouten heeft geleerd. In zo’n geval is het verstandig om samen te kijken waardoor dit komt en te onderzoeken of op termijn verbetering mogelijk is.

Bespreek de voortgang tijdens een functioneringsgesprek. Vraag ook hoe je een werknemer beter kunt ondersteunen in zijn taken.

7. Geef zelf het goede voorbeeld

Uiteraard geldt de openheid over fouten voor de hele organisatie. Dat betekent dat je zelf ook open moet zijn over de fouten die jij maakt. Hoewel dit als leidinggevende niet altijd eenvoudig is, draagt het bij aan het vertrouwen dat werknemers in jou hebben.

Hiermee laat je namelijk zien dat ook jij alles in het werk stelt om te leren van uitglijders. En dit is nu juist wat jij verwacht van jouw personeel. Het maakt je een betere leider.

Geef jezelf en je werknemer duidelijke en meetbare doelen. Dat voorkomt misverstanden over verwachtingen. Werk met KPI's voor personeel.

Aansprakelijk voor fouten personeel

Hoe meer werknemers je hebt, hoe groter de kans is op fouten. Voor de fouten van je personeel kun je een schadeclaim krijgen van een andere partij. Bijvoorbeeld voor een beroepsfout.

Als werkgever ben je al snel aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door werknemers van jouw bedrijf. Dit is mede afhankelijk van de oorzaak, de vorm van schade en de maatregelen die je hebt getroffen om fouten te voorkomen.

Je kunt zelfs een schadeclaim krijgen van je eigen werknemer. Bijvoorbeeld na een bedrijfsongeval.

Zorgplicht werkgever

Als werkgever heb je een zorgplicht. Je moet zorgen voor een veilige en goede werkomgeving voor je medewerkers. Daarnaast moet je werknemers van je bedrijf instructies geven om veilig en gezond te kunnen werken.

Die verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat je bedrijf vaak aansprakelijk is als het toch misgaat. Daarnaast zijn je medewerkers gewoonweg onderdeel van je bedrijf. Aansprakelijkheid is dus een belangrijk risico voor ondernemers met personeel.

In uitzonderlijke gevallen is je werknemer zelf aansprakelijk. Lees meer over aansprakelijkheid werkgever en werknemer.

Natuurlijk wil je schade en aansprakelijkheid het liefst voorkomen. Dan heb je niet het gedoe van een aansprakelijkstelling en kun je door met je bedrijfsvoering. De kans op schade beperken doe je bijvoorbeeld door je risico's te analyseren en te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

beroepsaansprakelijkheid regelen

Iedereen maakt fouten

Met name in de zakelijke dienstverlening ligt een beroepsfout op de loer. Gelukkig is er een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV).

Vragen over leren van fouten personeel

 • Wanneer bespreek je fouten van personeel?

  Het is slim om fouten direct te bespreken. Daarnaast kun je herhaaldelijke fouten bespreken tijdens een functioneringsgesprek. Je kunt zelf bepalen hoevaak je spreekt over het functioneren van je werknemer. Zorg in ieder geval voor een goed ritme. Zo kun je een werknemer helpen te groeien binnen je bedrijf. Een beoordelingsgesprek volgt vaak aan het einde van het jaar of drie maanden voor een contract verloopt.

 • Waar moet je op letten bij een nieuwe werknemer?

  Als je werknemers in dienst neemt is het nuttig je te verdiepen in het arbeidsrecht. Als werkgever wil je goed voor je personeel zorgen. Je moet daarbij voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap. Volg de juiste stappen in de sollicitatieprocedure en geef je werknemers waar ze recht op hebben.

 • Wanneer ben je aansprakelijk voor fouten van personeel?

  Als werkgever kun je aansprakelijk gesteld worden voor allerlei vormen van schade die is veroorzaakt door jouw bedrijf Bijvoorbeeld schade door fouten van personeel. Ook als een product of machine van je bedrijf schade veroorzaakt, kun je aansprakelijk worden gesteld. Omdat je een zorgplicht hebt ben je vaak aansprakelijk als werkgever.

 • Welke verzekering is nodig bij beroepsfouten?

  Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV) dekt vermogensschade (financieel nadeel) door beroepsfouten. Als jij en je werknemers regelmatig zakelijk advies geven, is deze verzekering nodig. Een BAV is met name nuttig voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening, zoals accountants, advocaten, architecten en ICT-specialisten.

 • Wanneer is een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering nodig?

  Voor werkgevers is een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven (AVB) onmisbaar. Als jij of een van je werknemers een ongeluk veroorzaakt, kun je een flinke schadeclaim krijgen. Met een AVB ben je gedekt voor schade aan personen (letsel) en zaken (bezittingen).

Meest gelezen

8 tips voor een goede taakverdeling

Een goede taakverdeling houdt rekening met de kwaliteiten en wensen van je medewerkers. Daarmee kunnen zij niet alleen efficiënter werken, maar ook het werkplezier vergroten. Acht manieren om het werk beter te verdelen.

10 schouderklopjes voor medewerkers

Waardering motiveert medewerkers en leidt tot meer betrokkenheid. Geef jij je medewerkers regelmatig een complimentje? Tien tips om personeel extra te motiveren met een schouderklopje.

Zo geef je constructieve feedback

Als leidinggevende geef je vaak feedback, zowel bewust als onbewust. Het is niet eenvoudig om dit op een goede manier te doen, maar wel essentieel voor een goede relatie met jouw personeel. Iedere medewerker wil graag terugkoppeling, maar tegelijkertijd niet in de hoek worden gezet.

7 tips voor effectief delegeren en loslaten

Het delegeren en loslaten van taken is niet altijd even makkelijk. Je verliest invloed en controle, terwijl je erop moet vertrouwen dat de ander de taak goed uitvoert. Zeven tips om op een effectieve manier werk uit handen te geven.

Whitepapers en online tests