Leren van fouten
Leren van fouten

Hoe laat je werknemers leren van fouten?

1234 Iedere werknemer laat wel eens een steekje vallen. Het is belangrijk dat je op een constructieve manier met dit soort missers omgaat. Dit zorgt ervoor dat jouw mensen ook echt leren van hun fouten.

Van fouten kun je veel opsteken. Toch schieten leidinggevenden nogal eens uit hun slof als werknemers fouten maken.

Ze verwachten vaak het uiterste van zichzelf en van hun personeel. Daardoor zijn ze al snel geïrriteerd of teleurgesteld als een personeels­lid niet aan hun verwachtingen blijkt te voldoen.

Een negatieve reactie werkt in veel gevallen contraproductief. De kans is namelijk groot dat medewerkers hierdoor in het vervolg minder open zullen zijn over fouten, of risico's maar zullen mijden.

Hierdoor lopen zij waardevolle kansen mis om daadwerkelijk van hun fouten te leren. Hoe pak je dit het beste aan?

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

Tips om constructief om te gaan met fouten

Besef dat fouten erbij horen

Als je op een constructieve manier omgaat met fouten, dan ga je ervan uit dat fouten tot op een zekere hoogte horen bij het werk. In een succesvolle (en innovatieve) onderneming is het immers noodzakelijk om te experimenteren en risico’s te nemen.

Maak dit duidelijk naar jouw personeel door openheid over fouten te belonen. Wijs daarnaast geen schuldigen aan als iets misloopt.

Maak duidelijk wat acceptabel is

Bepaalde fouten zul je wellicht minder graag tolereren. Bijvoorbeeld fouten die het gevolg zijn van het nemen van onverantwoorde risico’s. Stel vooraf dan ook duidelijke grenzen door duidelijk te maken wat wel en niet door de beugel kan.

Op die manier geef je werknemers voldoende verantwoordelijkheid, terwijl je ook afbakent tot op welke hoogte zij de mogelijkheid hebben om te experimenteren.

Straf fouten niet meteen af

Het is belangrijk dat werknemers open kunnen zijn over gemaakte fouten, zonder dat die openheid nadelige consequenties voor hen heeft. Door fouten niet meteen af te straffen met een negatieve reactie, zullen zij deze sneller met je delen. Probeer eventuele opkomende irritatie of teleurstelling dan ook zo min mogelijk te laten blijken als een medewerker aangeeft dat hij een fout heeft gemaakt.

Ga op zoek naar de oorzaak van een fout

Een fout constateren is niet voldoende. Uiteraard wil je ook dat een werknemer leert van zijn fouten, zodat deze zich niet herhalen. Daarvoor moet hij goed stilstaan bij de fout en de oorzaak zien te achterhalen.

In plaats van dat jij deze voor hem benoemt, loont het om jouw medewerker te vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit prikkelt hem om zelf naar de oorzaak te zoeken.

Bied de juiste ondersteuning

Met de juiste ondersteuning zorg je ervoor dat jouw werknemer de volgende keer echt beter presteert. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hij bepaalde zaken niet op de juiste manier aanpakt.

Meestal kun je dan met behulp van feedback zorgen voor verbetering. Ook kan hij zijn licht opsteken bij een collega die deze fouten niet maakt.

Let op dat fouten zich niet herhalen

Volgens een Chinese spreuk is een fout pas echt een fout als je hem maakt maar niet herstelt. Je kunt je dan ook achter de oren krabben als een werknemer keer op keer dezelfde fouten blijft maken.

Hij laat hiermee duidelijk zien dat hij niet van zijn fouten heeft geleerd. In zo’n geval is het verstandig om samen te kijken waardoor dit komt en te onderzoeken of op termijn verbetering mogelijk is.

Geef zelf het goede voorbeeld

Uiteraard geldt deze openheid voor de hele organisatie. Dat betekent dat je zelf ook open moet zijn over de fouten die jij maakt. Hoewel dit als leidinggevende niet altijd eenvoudig is, draagt het bij aan het vertrouwen dat werknemers in jou hebben.

Hiermee laat je namelijk zien dat ook jij alles in het werk stelt om te leren van uitglijders. En dit is nu juist wat jij verwacht van jouw personeel.

Meest gelezen

8 tips voor een goede taakverdeling
Een goede taakverdeling houdt rekening met de kwaliteiten en wensen van je medewerkers. Daarmee kunnen zij niet alleen efficiënter werken, maar ook het werkplezier vergroten. Acht manieren om het werk beter te verdelen.

Whitepapers en online tests