EVC, Ervaring van Verworven Competenties
EVC, Ervaring van Verworven Competenties

Een EVC-traject voor je personeel, hoe en waarom?

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Met een EVC-traject breng je de kennis en kunde van je medewerkers nauwkeurig in kaart. Lees hoe zo'n traject verloopt en waarom het belangrijk is.

Iedere dag leren werknemers weer iets nieuws. Dat gebeurt op het werk, maar ook daarbuiten. De kennis en ervaring die ze daarbij ontwikkelen, blijft vaak onzichtbaar. Met een EVC-traject breng je daar verandering in.

Tijdens het EVC-traject verzamelt je medewerker alle informatie die nodig is voor het vaststellen van competenties. Het gaat bijvoorbeeld om producten die je medewerker heeft gemaakt, certificaten van cursussen en verslagen van beoordelingsgesprekken.

Deze informatie vormt de basis voor het ervaringscertificaat. Dit is een getuigschrift waarin staat wat iemand kan en weet. Door vergelijking met standaarden uit het onderwijs (de diploma-eisen), weet je precies op welk niveau je werknemers kunnen functioneren.

Waarom is dit belangrijk voor werkgevers?

Er zijn een aantal redenen waarom een EVC-traject ook voor de werkgever interessant is:

  • Werknemers zijn flexibeler inzetbaar: Als je een overzicht hebt van de kennis en ervaring in je bedrijf, kun je medewerkers flexibeler inzetten. Bij een reorganisatie is het bijvoorbeeld eenvoudiger om iemand ander werk te geven.
  • Lagere opleidingskosten: Het ervaringscertificaat geeft soms recht op vrijstelling voor een deel van een vervolgopleiding. Dit leidt tot lagere opleidingskosten, omdat medewerkers door de vrijstelling hun opleiding sneller afronden.
  • Betere kansen op een baan bij ontslag: Als je een werknemer onverhoopt moet ontslaan, dan verhoogt het ervaringscertificaat de kans op het vinden van een andere baan. Dat is uiteraard vooral in het voordeel van de werknemer, maar hiermee toon je wel goed werkgeverschap aan.

Welke stappen doorloop je tijdens het EVC-traject?

Stap 1. Bereid het EVC-traject voor

Bepaal welke medewerkers je een ervaringscertificaat wilt aanbieden en bespreek dit met hen. Het is mogelijk om je hierbij te laten ondersteunen door een scholingsadviseur of leerwerkloket in de regio. Een leerwerkloket geeft informatie en advies over EVC-aanbieders, subsidies en fiscale voordelen.

Stap 2. Vind een erkende EVC-aanbieder

Nederland telt ongeveer honderd erkende EVC-aanbieders, waaronder brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten. Je vindt deze aanbieders in het EVC-register. In dit register zoek je op kwalificatie, beroep of aanbieder naar de juiste partij.

Stap 3. Doorloop het EVC-traject

In de laatste stap doorlopen je medewerkers het EVC-traject. Dit duurt twee tot zes maanden. Het begint met een intake, waarna je medewerkers aan de slag gaan met het samenstellen van een portfolio. Het portfolio bevat bewijsstukken die laten zien wat iemand in de praktijk geleerd heeft. Als dit afgerond is, beoordelen twee beoordelaars (assessoren) het portfolio. Bij een geslaagde afronding ontvangen je medewerkers het ervaringscertificaat.

Wat kost een EVC-traject?

De kosten van een EVC-traject liggen tussen de 750 en 1500 euro. Dat kunt je terugverdienen via subsidies. Zo is het mogelijk dat het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van je branche deze kosten vergoedt.

Bron: Kenniscentrum EVC

Meest gelezen

Whitepapers en online tests