Aandachtspunten bij meer personeel

22 juli 2015
Personeelsuitbreiding

Zodra je meer personeel aanneemt, krijg je te maken met andere regels en verplichtingen. Die gelden vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte. Een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Personeelsuitbreiding

Werkgevers hebben in Nederland veel verplichtingen. In de eerste plaats moet je een hoop regelen bij het aannemen van je eerste werknemer. Je meldt je bijvoorbeeld aan als werkgever bij de Belastingdienst, richt een loonadministratie in en sluit een arbeidscontract af.

Maar ook na je eerste personeelslid is er werk aan de winkel. Op bepaalde momenten komen er namelijk verplichtingen bij of gelden aangepaste regels. Je moet bijvoorbeeld medezeggenschap regelen of een preventiemedewerker aanwijzen. Hieronder lees je waar je zoal op moet letten.

Let op

Dit is geen uitputtende lijst van alle verplichtingen. Daarnaast is het mogelijk dat in een eventuele verplichte cao afwijkende regels staan.

Aandachtspunten bij meer personeel

Meer dan 40 uur per week aan personeel tot en met 25 werknemers (RI&E)

De verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) helpt bij de aanpak van risico's in je bedrijf. Voor de allerkleinste werkgevers bestaat een aangepaste RI&E. Als je maximaal 40 uur per week aan personeel hebt, dan kun je namelijk gebruikmaken van de Checklist Gezondheidsrisico's.

Maar als je bedrijf verder groeit, dan volstaat deze checklist niet meer. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een erkend RI&E-instrument. Als je dat niet doet, dan ben je in ieder geval verplicht om de RI&E te laten toetsen. Een gecertificeerde arbodienst of deskundige bekijkt dan of de RI&E voldoet aan de richtlijnen van de wet.

Tien tot vijftig werknemers (medezeggenschap)

Is je bedrijf gegroeid naar tien werknemers of meer? Dan moet je serieus aan de slag met medezeggenschap. Dit betekent dat je op zijn minst voldoende personeelsvergaderingen moet organiseren. Hiermee geef je medewerkers inspraak en informatie. En als de meerderheid van het personeel daarom vraagt, dan ben je verplicht om een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Je mag die overigens ook vrijwillig opzetten, net als een ondernemingsraad.

Minder dan 25 werknemers (transitievergoeding)

Werknemers kunnen vanaf twee jaar dienstverband aanspraak maken op een transitievergoeding bij ontslag. Dat is mogelijk dankzij de Wet werk en zekerheid. Bij het opstellen van de nieuwe regels is voorzien in een overbruggingsregeling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers. Als zij aan de voorwaarden voldoen, dan hoeven zij in bepaalde gevallen een lagere transitievergoeding te betalen. Deze regeling loopt tot 1 januari 2020 en wordt uitgevoerd door het UWV.

Groeien met personeel?

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Een verzekerings­adviseur brengt het voor je in kaart.

Vind een adviseur

Meer dan 25 werknemers (preventiemedewerker en RI&E)

Een preventiemedewerker is verplicht voor iedere onderneming met personeel. Als je 25 of minder mensen in dienst hebt, dan mag je als werkgever zelf nog de taken van de preventiemedewerker op je nemen. Maar daarboven ben je verplicht om één of meer werknemers als preventiemedewerker aan te wijzen. Zij krijgen dan een aantal taken erbij en werken onder meer mee aan het verrichten en opstellen van een RI&E. Ook moet je bij meer dan 25 werknemers de RI&E altijd laten toetsen.

Vijftig werknemers of meer (medezeggenschap)

Vanaf vijftig werknemers is een ondernemingsraad (OR) geen keuze meer. Het instellen hiervan is dan verplicht en daar moet je als ondernemer zelf het initiatief toe nemen. Je bent op dat moment verantwoordelijk voor het opstellen van een voorlopig OR-reglement en het organiseren van de verkiezingen voor de eerste OR. Als de OR eenmaal een feit is, dan heb je als ondernemer voortaan een belangrijke gesprekspartner. Die beschikt niet alleen over een aantal rechten, maar zorgt ook voor draagvlak onder je personeel.

Tip

Wil je weten wat er nog meer bij komt kijken als je bedrijf groeit? Doe dan de checklist Ben jij klaar voor (meer) personeel?

22 juli 2015

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.