Dit gaat veranderen in de Wet werk en zekerheid

Het kabinet gaat de Wet werk en zekerheid aanpassen. De aangekondigde wijzigingen hebben onder meer betrekking op de transitievergoeding en seizoenswerk. Waar moet jij straks zoal rekening mee houden?

Let op:

Dit nieuwsartikel bevat mogelijk verouderde informatie. Tip: Lees het artikel met een overzicht van de wijzigingen volgens de Wet werk en zekerheid (Wwz).

 

Kritiek

Op de Wet werk en zekerheid (Wwz) is veel kritiek gekomen. Veel ondernemers zijn er bijvoorbeeld niet over te spreken dat je de transitievergoeding ook moet uitbetalen als je een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat. Daarnaast zorgen de nieuwe regels voor problemen bij seizoenswerk.

Het kabinet heeft aangekondigd dat het iets aan deze knelpunten gaat doen. Het gaat om een uitgebreid pakket aan arbeidsmarktmaatregelen die de pijn bij een groot aantal werkgevers moet verlichten. Hieronder lees je wat de belangrijkste maatregelen inhouden.

Wet werk en zekerheid

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

De transitievergoeding is bedoeld om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Ook een werknemer die je na twee jaar ziekte ontslaat, kan hier aanspraak op maken. Veel werkgevers hebben hier kritiek op, omdat ze tijdens de twee jaar ziekte al het loon van de zieke werknemer moeten doorbetalen.

Het kabinet komt daarom met een compensatie voor werkgevers. Die voorkomt dat een werkgever naast het doorbetaalde loon na twee jaar ook kosten moet maken voor de transitievergoeding. Zij betalen de vergoeding straks nog steeds uit, maar kunnen daarvoor dan een compensatie krijgen van het UWV.

De exacte ingangsdatum van deze maatregel is nog niet bekend. De verwachting is dat dit per 1 juli 2016 zal gebeuren.

Seizoensgebonden werk

Bij tijdelijke contracten heb je te maken met de ketenregeling. Die bepaalt onder meer dat een werknemer na drie tijdelijke contracten recht heeft op een vast contract. Sinds de Wwz kun je dit alleen voorkomen als je een tussenpoos van zes (voorheen: drie) maanden inlast. Bij seizoenswerk levert dit problemen op, omdat bij dit soort werk vaak met tijdelijke contracten wordt gewerkt.

Door een uitzondering op de ketenregeling kan de tussenpoos van zes maanden straks via de cao worden verkort naar ten hoogste drie maanden. Dit zal alleen mogelijk zijn voor functies waarin de werkzaamheden door klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en die voor ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht.

De exacte ingangsdatum van deze maatregel is nog niet bekend. De verwachting is dat dit per 1 juli 2016 zal gebeuren.

Minimumjeugdloon

Het kabinet kondigt in het nieuwsbericht nog meer maatregelen aan. Een van de belangrijkste (die geen betrekking heeft op de Wwz) is het voornemen om het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar af te schaffen. Dit betekent dat werknemers bij het bereiken van die leeftijd het volwassen minimumloon gaan verdienen. Op dit moment ligt die grens nog op 23 jaar.

De exacte ingangsdatum van deze maatregel is nog niet bekend. De verwachting is dat de invoering in twee stappen (in 2017 en 2019) zal plaatsvinden.

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Nieuwe wetten op 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 zijn er een aantal wetswijzigingen in Nederland. Welke nieuwe wetten en regels zijn van belang voor ondernemers met personeel?

Whitepapers en online tests