Transitievergoeding bij ontslag personeel
Transitievergoeding bij ontslag personeel

4 vragen over de transitievergoeding bij ontslag

Wil je een werknemer ontslaan? Of de arbeids­overeenkomst niet verlengen? Dan ben je in sommige gevallen een transitievergoeding verschuldigd. Expert Birgit Oostveen beantwoordt vier vragen over de transitievergoeding.

1. Wanneer ben je een transitievergoeding verschuldigd?

Als je een werknemer ontslaat ben je als werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Voorwaarde hierbij is dat jij degene bent die het initiatief heeft genomen om de arbeids­overeenkomst niet voort te zetten of te beëindigen.

Als sprake is van een van de volgende situaties, dan ben je de transitievergoeding niet verschuldigd:

  1. de werknemer is verwijtbaar aan het ontslag
  2. de werknemer bereikt de pensioengerechtigde leeftijd
  3. bij faillissement of surseance van betaling, of wanneer je als ondernemer in de schuldsanering zit

De transitievergoeding is van toepassing als je ontbinding vraagt bij de kantonrechter, of als je toestemming voor opzegging vraagt bij het UWV. Wil je samen met je werknemer een regeling treffen? Dan ben je de transitievergoeding in principe niet verschuldigd, maar een financiële vergoeding zal natuurlijk wel een onderhandelingspunt zijn.

Ook als je werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt, hoef je geen transitievergoeding te betalen. Het kan ook zijn dat de verplichte cao voor jouw branche voorziet in een gelijkwaardige vergoeding.

2. Hoe bereken je de transitievergoeding?

Een werknemer bouwt al vanaf zijn eerste werkdag transitievergoeding op. Bij ontslag wordt er gerekend met het laatstgenoten bruto maandsalaris, vermeerderd met het vakantiegeld en de overige emolumenten (zoals de eindejaarsuitkering, dertiende maand en gemiddelde bonus).

Lees meer over het berekenen van de transitievergoeding.

3. Tot wanneer kan de werknemer een transitievergoeding claimen?

Je werknemer heeft in veel gevallen recht op een transitievergoeding. In het kader van goed werkgeverschap is het verstandig dit bedrag te reserveren en op tijd uit te betalen aan je werknemer.

Als je de transitievergoeding niet betaalt, dan heeft de werknemer drie maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om de transitievergoeding alsnog op te eisen. Na drie maanden is het recht op de transitievergoeding voor de werknemer vervallen.

4. Welke kosten kun je op de transitievergoeding in mindering brengen?

Transitie- en inzetbaarheidskosten kunnen onder de volgende voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding:

  • als het gaat om kosten voor bredere inzetbaarheid, waarbij het moet gaan om kennis en vaardigheden die niet zijn ingezet voor het verbeteren van de eigen functie (bijvoorbeeld een cursus administratie voor een schoonmaakster)
  • de kosten voor inzetbaarheid moeten gemaakt zijn binnen maximaal vijf jaar voor het einde van de arbeids­overeenkomst
  • de transitiekosten moeten verband houden met het voorkomen van werkloosheid en het bekorten van de periode van werkloosheid
  • de werknemer moet vooraf hebben ingestemd met het maken van de kosten en het in mindering brengen daarvan op de transitievergoeding

In sommige gevallen kun je compensatie krijgen voor betaalde transitievergoedingen.

Birgit Oostveen

Birgit Oostveen werkte bij SRK Rechtshulp in het team van arbeidsrechtjuris­ten. Birgit heeft zich verdiept in de Wet werk en zekerheid. Wil je meer weten? Kijk op de website van SRK Rechtshulp.

Whitepapers en online tests