transitievergoeding bij ontslag
transitievergoeding bij ontslag

4 vragen over de transitievergoeding bij ontslag

Wil je een werknemer ontslaan? Of de arbeids­overeenkomst niet verlengen? Dan ben je in sommige gevallen een transitievergoeding verschuldigd. Expert Birgit Oostveen beantwoordt vier vragen over de transitievergoeding.

1. Wanneer ben je een transitievergoeding verschuldigd?

Als een werknemer twee jaar of langer in dienst is, dan ben je als werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Voorwaarde hierbij is dat jij degene bent die het initiatief heeft genomen om de arbeids­overeenkomst niet voort te zetten of te beëindigen.

Als sprake is van een van de volgende situaties, dan ben je de transitievergoeding niet verschuldigd:

  1. de werknemer is verwijtbaar aan het ontslag
  2. de werknemer bereikt de pensioengerechtigde leeftijd
  3. bij faillissement of surseance van betaling, of wanneer je als ondernemer in de schuldsanering zit

De transitievergoeding is van toepassing als je ontbinding vraagt bij de kantonrechter, of als je toestemming voor opzegging vraagt bij het UWV. Wil je samen met je werknemer een regeling treffen? Dan ben je de transitievergoeding in principe niet verschuldigd, maar een financiële vergoeding zal natuurlijk wel een onderhandelingspunt zijn.

2. Hoe bereken je de transitievergoeding?

Voor iedere zes maanden dat de arbeids­overeenkomst heeft geduurd, bouwt de werknemer de vergoeding op. Er wordt gerekend met het laatstgenoten bruto maandsalaris, vermeerderd met het vakantiegeld en de overige emolumenten (zoals de eindejaarsuitkering, dertiende maand en gemiddelde bonus).

De regel is:

  • 1/6 maandsalaris per half dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren
  • 1/4 maandsalaris per half dienstjaar na 10 dienstjaren

Tot 1 januari 2020 geldt daarnaast als overgangsrecht:

  • 1/2 maandsalaris per half dienstjaar dat een werknemer werkzaam is geweest na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar (dit geldt niet voor werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben)

Heb je als werkgever minder dan 25 werknemers in dienst voorafgaand aan het jaar dat je een werknemer ontslaat? En kun je aantonen dat er sprake is van een slechte financiële situatie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de overbruggingsregeling.

Voor de berekening van de transitievergoeding wordt dan uitgegaan van 1 mei 2013 als datum indiensttreding. De transitievergoeding is dan dus een stuk lager. Ook deze uitzondering geldt tot 1 januari 2020.

3. Tot wanneer kan de werknemer een transitievergoeding claimen?

Je bent als werkgever niet verplicht om de transitievergoeding ‘actief’ aan de werknemer aan te bieden. Uiteraard is dit in het kader van goed werkgeverschap wel aan te raden.

Als je de transitievergoeding niet betaalt, dan heeft de werknemer drie maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om de transitievergoeding alsnog op te eisen. Na drie maanden is het recht op de transitievergoeding voor de werknemer vervallen.

4. Welke kosten kun je op de transitievergoeding in mindering brengen?

Transitie- en inzetbaarheidskosten kunnen onder de volgende voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding:

  • als het gaat om kosten voor bredere inzetbaarheid, waarbij het moet gaan om kennis en vaardigheden die niet zijn ingezet voor het verbeteren van de eigen functie (bijvoorbeeld een cursus administratie voor een schoonmaakster)
  • de kosten voor inzetbaarheid moeten gemaakt zijn binnen maximaal vijf jaar voor het einde van de arbeids­overeenkomst
  • de transitiekosten moeten verband houden met het voorkomen van werkloosheid en het bekorten van de periode van werkloosheid
  • de werknemer moet vooraf hebben ingestemd met het maken van de kosten en het in mindering brengen daarvan op de transitievergoeding

Birgit Oostveen

Birgit Oostveen werkte bij SRK Rechtshulp in het team van arbeidsrechtjuris­ten. Birgit heeft zich verdiept in de Wet werk en zekerheid. Wil je meer weten? Kijk op de website van SRK Rechtshulp.

Whitepapers en online tests