Modelcontract
Modelcontract

Meer duidelijkheid over nieuwe zzp-regels

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft meer duidelijkheid gegeven over de nieuwe zzp-regels. Uit de toelichting blijkt onder meer dat deelname van een zzp’er aan vergaderingen soms kan wijzen op een dienstverband.

De nieuwe zzp-regels zijn een feit. Vanaf 1 mei 2016 is namelijk de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ingegaan. Dat betekent dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verleden tijd is en het modelcontract hiervoor in de plaats komt. Dit contract moet voortaan duidelijkheid geven over de afdracht van loonheffingen.

De overgang van VAR naar modelcontract heeft geleid tot vragen bij opdrachtgevers en zzp’ers. Zij hebben tot 1 mei 2017 om zich voor te bereiden op de nieuwe regels. In een brief aan de Tweede Kamer beantwoordt Wiebes een aantal vragen hierover. Daarbij gaat hij onder meer in op factoren die kunnen wijzen op een dienstverband.

Afdelingsoverleg

De bewindsman geeft in de Kamerbrief aan dat deelname van een zzp’er aan vergaderingen van de opdrachtgever (met werknemers van de opdrachtgever) kunnen wijzen op een dienstverband. Dit zou vooral het geval zijn bij een afdelingsoverleg met een algemeen karakter en minder bij een overleg over de opdracht van de zzp’er.

Andere factoren die meespelen, zijn bijvoorbeeld deelname van de zzp’er aan de pensioenvoorziening, het verstrekken of vergoeden van een opleiding of cursus en het ter beschikking stellen van bedrijfskleding. Dergelijke factoren worden door de Belastingdienst overigens wel in onderlinge samenhang beoordeeld.

Tip

Wil je meer weten over de nieuwe zzp-regels? Kijk dan het webinar voor opdrachtgevers terug van de Belastingdienst.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meest gelezen

Whitepapers en online tests