Werkloosheid stijgt naar 8,1 procent

De werkloosheid is in maart 2013 opgelopen tot 8,1 procent. In het eerste kwartaal van 2013 kwamen er gemiddeld 24.000 werklozen per maand bij. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ondernemers zijn dus nog niet klaar met de crisis.

De stijging in het eerste kwartaal van 2013 was het sterkst bij 25- tot 45-jarigen. In die leeftijdsgroep kwamen er per maand gemiddeld elfduizend werklozen bij, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De werkloosheid onder 45-plussers nam per maand met achtduizend toe, bij jongeren tot 25 jaar met vierduizend.

Vooral in de sectoren ‘welzijn en handel’ en ‘gezondheidszorg’ was sprake van een stijging van het aantal lopende WW-uitkeringen. In seizoengevoelige sectoren, zoals ‘horeca’, ‘landbouw’ en ‘bouw’ nam het aantal uitkeringen af.

Stagnerende banenmotor

De cijfers laten zien dat steeds meer bedrijven moeten besparen op personeels­kosten. Dat komt vooral door onzekerheid over de toekomst en dalende winstmarges, zo bleek eerder dit jaar uit onderzoek van Panteia/EIM. Daardoor zal de werkgelegenheid in het mkb dit jaar met 1,5 procent afnemen.

Meestal wordt het mkb genoemd als banenmotor van de Nederlandse economie. Tussen 2002 en 2010 zorgden mkb-bedrijven met een grootte tot 10 werknemers dan ook voor 58 procent van de groei van de werkgelegenheid. Deze banenmotor loopt voorlopig even minder hard.

Bron: CBS, Panteia/EIM

Meest gelezen

Whitepapers en online tests