Bevrijdingsdag
Bevrijdingsdag

Hebben je werknemers vrij op 5 mei?

Op 5 mei viert Nederland weer Bevrijdingsdag. Deze dag is aangemerkt als een nationale feestdag. Veel werkgevers en werknemers vragen zich daarom af of dit een vrije dag is. Lees hoe het precies zit.

Jaarlijks viert Nederland de bevrijding van de Duitse bezetting. Bevrijdingsdag valt vaak op een zonnige dag en er is veel te doen in het land. Veel werknemers zullen zich daarom afvragen of dit een vrije dag is. Tegelijk zul jij als ondernemer verzekerd willen zijn van voldoende inzetbaar personeel.

Bevrijdingsdag is in de wet vastgelegd als een officieel erkende feestdag. Dit betekent echter niet dat je werknemers automatisch vrij hebben op deze dag. Ook hebben ze niet per se recht op een toeslag als ze op die dag werken. De regering heeft namelijk bepaald dat werkgevers en werknemers hier zelf een regeling voor moeten treffen.

personeel in dienst

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Wat is geregeld?

Het is verstandig om na te gaan wat een eventuele verplichte cao zegt over Bevrijdingsdag. Je moet in dat geval rekening houden met de regels van de cao. Die kunnen bijvoorbeeld bepalen dat werknemers eens in de vijf jaar een betaalde vrije dag hebben. Meestal gaat het dan om de zogenaamde lustrumjaren.

Afspraken over deze feestdag vind je soms ook terug in een individuele arbeids­overeenkomst of personeels­handboek. Het is verstandig om die er dan bij te pakken. Als hierin of in een cao helemaal niets is geregeld, kunnen je werknemers geen vrije dag afdwingen. Uiteraard is het wel mogelijk om een snipperdag op te nemen.

Verplichte vrije dag

Als je wilt dat iedereen vrij neemt op 5 mei, dan kun je deze datum aanwijzen als een verplichte vrije dag. Die wordt dan afgeboekt van het vakantietegoed. Je kunt dit alleen doen wanneer de arbeids­overeenkomst of cao het toestaat. Daarnaast heb je de instemming nodig van de ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests