Ziekteverzuim terugdringen
Ziekteverzuim terugdringen

7 tips voor het terugdringen van ziekte­verzuim

Ziekte­verzuim kan je bedrijf veel geld kosten. Wat kun je doen om ziekte en verzuim te verlagen? 7 concrete tips voor ondernemers met personeel in het MKB.

Bekijk dit artikel voor:

Ziekte en verzuim terugdringen

Met het tegengaan van ziekte­verzuim is veel te winnen. Een zieke werknemer moet je namelijk tot twee jaar lang zijn loon doorbetalen.

Daar komen nog andere kosten bij, zoals kosten voor re-integratie, verzuim­begeleiding en vervanging.

Een ziekte­verzuim­verzekering kan dan uitkomst bieden, maar zo'n verzekering vergoedt niet alle kosten. En natuurlijk wil je dat je werknemers zo fit mogelijk blijven. Daarom is het zinvol om het ziekte­verzuim in je bedrijf te verlagen.

Hoe voorkom jij verzuim? 

Download de gratis Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag.

7 tips tegen ziekte­verzuim

Hoe kun je het ziekte­verzuim binnen je bedrijf structureel verlagen? We geven je zeven concrete tips.

1. Zorg voor een goed verzuim­beleid

Een verzuim­beleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Voor een goed verzuim­beleid moet je onder andere werk maken van preventie. Hoe?

  • Creëer samen met je preventiemedewerker een veilige en gezonde werkomgeving.
  • Maak een sterk verzuim­protocol. Hierin staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.
  • Zorg voor een goede registratie van verzuim en begeleiding bij re-integratie. Een arbodienst helpt je op dit gebied.

Voorbeeld verzuim­protocol

Wil je een verzuim­protocol maken? Gebruik dan dit handige voorbeeld verzuim­protocol.

2. Let op de signalen van ziekte­verzuim

Verzuim komt soms als een totale verrassing. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn als je let op de signalen van ziekte­verzuim. Als je die vroegtijdig herkent, kun je samen met je werknemer op zoek gaan naar een oplossing en uitval voorkomen.

Een werknemer in de gevarenzone vertoont bijvoorbeeld signalen van werkstress, zoals:

  • prikkelbaar zijn
  • lijkt het overzicht kwijt te zijn
  • maakt geen uitgeslapen indruk
  • heeft moeite met concentreren.

Deze signalen hoeven overigens niet altijd te wijzen op dreigend ziekte­verzuim, maar kunnen wel betekenen dat er iets aan de hand is.

Ziekte­verzuim in de horeca

Lees hoe horeca-ondernemer Marco Poldervaart (restaurant ’t Havenmantsje) verrast werd door een verslaafde werknemer en hoe hij nu het ziekte­verzuim binnen zijn bedrijf heel laag houdt.

3. Maak verzuim bespreekbaar

Ziekte­verzuim is voor veel werkgevers een heet hangijzer. Ze vinden het lastig om dit onderwerp aan te snijden in gesprekken met werknemers, omdat het al snel de privésfeer raakt.

Toch hoeft het bij de juiste aanpak geen probleem te zijn om ziekte­verzuim ter sprake te brengen.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Zo vinden werknemers het vaak fijn als je geïnteresseerd bent in hoe het met ze gaat. Je geeft blijk van deze interesse als je hier oprecht naar vraagt zonder meteen oplossingen aan te dragen.

Geef daarbij ruimte voor een antwoord door het onderwerp los te koppelen van het functioneren van de werknemer.

Vragen die je kunt stellen:

  • Zit je goed in je vel?
  • Ik zie dat jij je de laatste tijd steeds vaker ziek meldt. Is er iets wat we kunnen doen om te helpen?
  • Heb jij het naar je zin op het werk?

4. Wees flexibel

Meer flexibiliteit op het werk kan zorgen voor minder ziekte­verzuim. Denk aan de mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer iemand werkt. Zo kun je thuiswerken mogelijk maken.

Bij werknemers die thuiswerken ligt het ziekte­verzuim ongeveer 0,5 procentpunt lager.

Daarnaast kun je medewerkers met behulp van zelfroosteren bijvoorbeeld meer zeggenschap geven over hun werktijden. Hierdoor sluiten werk- en privéverplichtingen beter op elkaar aan en verklein je de kans op uitval door een te hoge werkdruk.

5. Investeer in opleidingen

Het loont om te investeren in opleidingsmogelijkheden voor je personeel. Een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekte­verzuim, zo blijkt uit het Ken- en Stuurgetallenonderzoek van adviesbureau Berenschot.

Het maakt daarbij niet uit om welke sector het gaat en wat de gemiddelde leeftijd is van het personeels­bestand. Mogelijk heeft dit te maken met de waardering die je uitspreekt als je medewerkers een opleiding laat volgen.

Werkplezier verhogen

Daarnaast raken ze hierdoor niet achterop in hun professionele ontwikkeling, zodat ze beter (en dus met minder frustratie) hun werk kunnen doen. Dit verhoogt het werkplezier en dat is het beste medicijn tegen verzuim.

6. Werk samen met andere partijen

Kleine bedrijven hebben vaak minder (financiële) middelen voor preventie. Gelukkig kun je samenwerken met andere partijen.

Zo kun je samen met bedrijven uit de buurt werken aan gezonde en vitale medewerkers. Bijvoorbeeld door een bedrijventoernooi te organiseren of het personeel gezamenlijk een voordelig sportschoolabonnement aan te bieden.

Daarnaast kan je verzuim­verzekeraar toegang bieden tot een preventief medisch onderzoek. Dit houdt in dat medewerkers de beschikking hebben over een periodieke gezondheidscheck.

Benut ook deze 5 tips van het Vitaalste Bedrijf van Nederland.

7. Wijs op elkaars verantwoordelijkheid

Bij ziekte­verzuim ligt de verantwoordelijkheid bij twee partijen. Aan de ene kant moet jij als goed werkgever voldoende rekening houden met een zieke werknemer.

Andersom mag je van een werknemer verwachten dat hij goed werknemerschap toont. Dat betekent dat hij gemaakte afspraken moet nakomen, ook als het om ziekte­verzuim gaat.

Je hebt namelijk een contract met elkaar, dat naast een aantal rechten ook plichten met zich meebrengt. In gesprekken met je werknemer kun je wijzen op deze gedeelde verantwoordelijkheid.

Beperk de kosten van verzuim

Je kunt natuurlijk niet alle ziektegevallen voorkomen. Wil je weten of het in jouw situatie verstandig is om een verzuim­verzekering af te sluiten en in welke vorm? Neem dan contact op met een onafhankelijke verzekerings­adviseur.

Zo'n adviseur kan je wijzen op de beste opties voor jouw bedrijf. Ontdek welke adviseurs er bij jou in de buurt zijn om je verder te helpen.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests