Ziekteverzuim terugdringen
Ziekteverzuim terugdringen

Ziekte­verzuim terugdringen, 7 tips

Ziekte­verzuim kan je bedrijf veel geld kosten. Wat kun je doen om ziekte en verzuim te verlagen? 7 concrete tips voor ondernemers met personeel in het MKB.

Bekijk dit artikel voor:

Ziekte en verzuim terugdringen

Met het tegengaan van ziekte­verzuim is veel te winnen. Een zieke werknemer moet je namelijk tot twee jaar lang zijn loon doorbetalen. Daar komen nog andere kosten bij, zoals kosten voor re-integratie, verzuim­begeleiding en vervanging.

Een ziekte­verzuim­verzekering kan dan uitkomst bieden, maar zo'n verzekering vergoedt niet alle kosten. En natuurlijk wil je dat je werknemers zo fit mogelijk blijven. Daarom is het zinvol om het ziekte­verzuim in je bedrijf te verlagen.

Hoe voorkom jij verzuim?

Download de gratis Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag.

7 tips tegen ziekte­verzuim

Hoe kun je het ziekte­verzuim binnen je bedrijf structureel verlagen?

Tips tegen ziekteverzuim
Poll-uitslag verzuim­beleid

We geven je zeven concrete tips.

1. Zorg voor een goed verzuim­beleid

Een verzuim­beleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Voor een goed verzuim­beleid moet je onder andere werk maken van preventie. Hoe?

 • Creëer samen met je preventiemedewerker een veilige en gezonde werkomgeving.
 • Maak een sterk verzuim­protocol. Hierin staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.
 • Zorg voor een goede registratie van verzuim en begeleiding bij re-integratie. Een arbodienst helpt je op dit gebied.

Voorbeeld verzuim­protocol

Wil je een verzuim­protocol maken? Gebruik dan dit handige voorbeeld verzuim­protocol.

2. Let op de signalen van ziekte­verzuim

Verzuim komt soms als een totale verrassing. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn als je let op de signalen van ziekte­verzuim. Als je die vroegtijdig herkent, kun je samen met je werknemer op zoek gaan naar een oplossing en uitval voorkomen.

Werkstress signaleren

Een werknemer in de gevarenzone vertoont bijvoorbeeld signalen van werkstress, zoals:

 • prikkelbaar zijn
 • lijkt het overzicht kwijt te zijn
 • maakt geen uitgeslapen indruk
 • heeft moeite met concentreren.

Deze signalen hoeven overigens niet altijd te wijzen op dreigend ziekte­verzuim, maar kunnen wel betekenen dat er iets aan de hand is.

Ziekte­verzuim in de horeca

Lees hoe horeca-ondernemer Marco Poldervaart (restaurant ’t Havenmantsje) verrast werd door een verslaafde werknemer en hoe hij nu het ziekte­verzuim binnen zijn bedrijf heel laag houdt.

3. Maak verzuim bespreekbaar

Ziekte­verzuim is voor veel werkgevers een heet hangijzer. Ze vinden het lastig om dit onderwerp aan te snijden in gesprekken met werknemers, omdat het al snel de privésfeer raakt.

Toch hoeft het bij de juiste aanpak geen probleem te zijn om ziekte­verzuim ter sprake te brengen. Als je merkt dat je werknemer vaak ziek is kun je een verzuim­gesprek aangaan. 

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Oprechte interesse

Zo vinden werknemers het vaak fijn als je oprecht geïnteresseerd bent in hoe het met ze gaat. Je geeft blijk van deze interesse als je hier oprecht naar vraagt zonder meteen oplossingen aan te dragen.

Geef daarbij ruimte voor een antwoord door het onderwerp los te koppelen van het functioneren van de werknemer.

Vragen die je kunt stellen aan de zieke werknemer:

 • Zit je goed in je vel?
 • Ik zie dat jij je de laatste tijd steeds vaker ziek meldt. Is er iets wat we kunnen doen om te helpen?
 • Heb jij het naar je zin op het werk?

4. Wees flexibel

Meer flexibiliteit op het werk kan zorgen voor minder ziekte­verzuim. Denk aan de mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer iemand werkt. Zo kun je thuiswerken mogelijk maken.

Bij werknemers die thuiswerken ligt het ziekte­verzuim ongeveer 0,5 procentpunt lager.

Daarnaast kun je medewerkers met behulp van zelfroosteren bijvoorbeeld meer zeggenschap geven over hun werktijden. Hierdoor sluiten werk- en privéverplichtingen beter op elkaar aan en verklein je de kans op uitval door een te hoge werkdruk.

5. Investeer in opleidingen

Het loont om te investeren in opleidingsmogelijkheden voor je personeel. Een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekte­verzuim, zo blijkt uit het Ken- en Stuurgetallenonderzoek van adviesbureau Berenschot.

Het maakt daarbij niet uit om welke sector het gaat en wat de gemiddelde leeftijd is van het personeels­bestand. Mogelijk heeft dit te maken met de waardering die je uitspreekt als je medewerkers een opleiding laat volgen.

Werkplezier verhogen

Daarnaast raken ze hierdoor niet achterop in hun professionele ontwikkeling, zodat ze beter (en dus met minder frustratie) hun werk kunnen doen. Dit verhoogt het werkplezier en dat is het beste medicijn tegen verzuim.

6. Werk samen met andere partijen

Kleine bedrijven hebben vaak minder (financiële) middelen voor preventie. Gelukkig kun je samenwerken met andere partijen.

Zo kun je samen met bedrijven uit de buurt werken aan gezonde en vitale medewerkers. Bijvoorbeeld door een bedrijventoernooi te organiseren of het personeel gezamenlijk een voordelig sportschoolabonnement aan te bieden.

Gezonde leefstijl van werknemers stimuleren

Er komt vanuit werkgevers steeds meer aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Welke rol ligt hierin voor de werkgever? Houd de volgende aspecten in de gaten:

 • Realiseer je dat voor veel werknemers bewegen en sporten niet iets vanzelf is. Gedragsverandering zorgt voor een ander leefpatroon en gezondere leefstijl maar dit is niet iets van de korte termijn, herhaling is belangrijk. Betrek eventueel een:
  • personal trainer
  • diëtist
  • coaches en/of psycholoog
 • Maak als werkgever een analyse welke factoren in de verandering van het leefpatroon een rol spelen, denk aan een combinatie van: teveel drinken, ongezond eetpatroon, weinig beweging, onrustige thuissituatie etc.
 • Krijg inzicht in de rol en het belang van bewegen in relatie tot het ziekte­verzuim.

De uitdaging voor de werkgever ligt er vooral in om een balans te vinden in deze begeleidende rol. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de werknemer.

Benut ook deze 5 tips van het Vitaalste Bedrijf van Nederland.

Periodieke gezondheidscheck

Daarnaast kan je verzuim­verzekeraar toegang bieden tot een preventief medisch onderzoek. Dit houdt in dat medewerkers de beschikking hebben over een periodieke gezondheidscheck.

7. Wijs op elkaars verantwoordelijkheid

Bij ziekte­verzuim ligt de verantwoordelijkheid bij twee partijen. Aan de ene kant moet jij als goed werkgever voldoende rekening houden met een zieke werknemer.

Andersom mag je van een werknemer verwachten dat hij goed werknemerschap toont. Dat betekent dat hij gemaakte afspraken moet nakomen, ook als het om ziekte­verzuim gaat.

Je hebt namelijk een contract met elkaar, dat naast een aantal rechten ook plichten met zich meebrengt. In gesprekken met je werknemer kun je wijzen op deze gedeelde verantwoordelijkheid.

Expert verzuim terugdringen

Complex en langdurig ziekte­verzuim

Wanneer het ziekte­verzuim langdurig en complex gaat worden, dan is het slim om een arbeidsdeskundige in te schakelen.

Arbeidsdeskundige, Bert van den Berg: "Wacht niet altijd op de vaststaande momenten uit de Wet verbetering poortwachter. Het gaat bij langdurig ziekte­verzuim om een individuele, mensgerichte aanpak in plaats van een procesbenadering:.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidskundige kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren. Er wordt dan een onderzoek gedaan naar de werksituatie van een zieke werknemer met als doel inzicht te krijgen in de:

 • mogelijkheden,
 • beperkingen,
 • geschiktheid van de werkplek en
 • de restverdiencapaciteit van de werknemer.

Lees meer over het doel een arbeidsdeskundig onderzoek en wanneer.

Verzuim terugdringen personeel

Beperk de kosten van verzuim

Verzuim in de hand houden is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. Zieke werknemers kunnen je namelijk veel geld kosten. Vooral als je een klein bedrijf hebt is langdurig ziekte­verzuim een groot risico.

Naast de verplichte loondoorbetaling heb je waarschijnlijk al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en de kosten van verzuim­begeleiding.

Ziekte­verzuim berekenen

Inzicht in verzuim en verzuim­kosten is heel belangrijk. Weet jij bijvoorbeeld wat nu het verzuim­percentage is in jouw bedrijf? En wat kost het je precies?

Ontdek wat ziekte­verzuim kost voor jouw bedrijf. Gebruik de verzuim­calculator. Binnen enkele minuten heb je inzicht in de kosten van je eigen bedrijf en een handige vergelijking (benchmark) met andere bedrijven in jouw branche.

Kosten per zieke werknemer

Het is ook goed om te weten wat jij precies kwijt bent per zieke werknemer. Gebruik de rekentool zieke werknemer en ontdek hoeveel jij betaalt.

Verzekering tegen verzuim

Je kunt natuurlijk niet alle ziektegevallen voorkomen. Wil je weten of het in jouw situatie verstandig is om een verzuim­verzekering af te sluiten en in welke vorm? 

Neem contact op met een adviseur uit jouw regio. Een adviseur kan samen met jou bepalen hoe groot het risico is en welke verzekering het beste bij jouw situatie past. Wil je liever eerst een indicatie krijgen van de kosten voor jouw situatie? Vraag dan gratis een offerte aan.

 • Wat kost ziekte­verzuim?

  Een zieke werknemer kost je al snel twee keer zijn salaris. Gemiddeld kost een zieke werknemer in Nederland zo'n 260 euro per dag. Het is dus belangrijk om het verzuim in jouw bedrijf te verlagen en bespreekbaar te maken.

 • Wat kun je als werkgever doen om verzuim te voorkomen?

  Ondernemen met personeel heeft een handige en overzichtelijke checklist gemaakt zodat je gestructureerd aan de slag kunt gaan met het voorkomen van verzuim. Gebruik de gratis checklist verzuim voorkomen!

 • Mag je een bewijs van ziekte vragen bij de ziekmelding?

  Nee. Als jouw werknemer zich ziekmeldt, hoeft hij niet te bewijzen of hij 'echt' ziek is, bijvoorbeeld door een verklaring van zijn huisarts of een andere specialist. Als ondernemer mag je een ziekmelding dus niet weigeren. Daarom is het belangrijk om verzuim bespreekbaar te maken en oprecht interesse te tonen.

 • Hoe duur is een zieke werknemer?

  Een zieke werknemer kost meer dan zijn loon. Hoeveel precies? Gebruik de rekentool zieke werknemer en ontdek hoeveel het je kost per medewerker. De totale kosten van verzuim voor jouw bedrijf kun je eenvoudig berekenen met de verzuim­calculator. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in je eigen verzuim­kosten en het gemiddelde in je branche.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests