RI&E is de basis voor gezonde bedrijfsvoering

Als ondernemer met personeel ben je verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) te doen van je bedrijf. Ook moet hij up-to-date blijven. Het is meer dan alleen een verplichting vanuit de Arbowet. De RI&E is de onmisbare basis voor een goed arbobeleid.

Het draait om veiligheid, werkplezier, productiviteit, gezondheid en verzuim­preventie. Zaken die belangrijk zijn voor ieder bedrijf. Dat wil je als werkgever zo goed mogelijk geregeld hebben. Pas als je weet wat de risico’s en de mogelijke gevolgen zijn, kun je maatregelen nemen. Daarom maak je een RI&E. Niet alleen om een boete van de Inspectie SZW te ontlopen.

RI&E in twee stappen

Toch zien veel ondernemers nog steeds op tegen de RI&E. Meestal blijkt dat zij niet precies weten wat het is en hoe ze eraan moeten beginnen. De RI&E bestaat in feite uit twee delen:

  1. Een lijst met alle risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid in je bedrijf. 
  2. Een plan van aanpak om die risico’s te bestrijden.

Dat plan van aanpak is de praktische to do list. Er staat in hoe, wanneer en door wie het risico aangepakt wordt en wat de kosten ervan zijn. In het plan moet ook staan welke kennis en ervaring nodig zijn om de maatregelen uit te voeren. De RI&E en het plan van aanpak moeten in de meeste gevallen worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Daarna is het een kwestie van aan de slag gaan met de veiligheid en gezondheid in het bedrijf.

Rol preventiemedewerker

Het plan van aanpak is het werkdocument voor de preventiemedewerker; degene die binnen het bedrijf is aangesteld om handen en voeten te geven aan het voorkomen van ongelukken en gezondheidsrisico’s. De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de RI&E. Een aantal taken kan de preventiemedewerker zelf uitvoeren. Denk aan het geven van voorlichting over beeldschermwerken of het opzetten van een online platform met informatie en tips over gezond en veilig werken. Als binnen het bedrijf de kennis of expertise ontbreekt om het plan van aanpak uit te voeren, moet het bedrijf op zoek gaan naar externe specialisten. Dan gaat het bijvoorbeeld om specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen, machineveiligheid, lichamelijke belasting en geluid.

Rol externe specialisten

Waar vind je nu externe specialisten om je te helpen bij de uitvoering van je RI&E? Er zijn veel partijen die je daarbij kunnen ondersteunen. Bij ArboNed bijvoorbeeld, hebben we experts die jaarlijks duizenden bedrijven helpen bij het maken en/of toetsen van de RI&E  en de uitvoer van verbetermaatregelen. We helpen om het plan van aanpak SMART te maken: de verbetermaatregelen zó te verwoorden dat ze ook praktisch op te volgen zijn. Zeker bij de wat kleinere bedrijven die zelf minder expertise in huis hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden, is het voor de preventiemedewerker of directeur ideaal om af en toe te kunnen sparren met een ervaren preventie-expert.

Voorkom ongelukken en ziekte­verzuim

De tijd van de RI&E als ‘papieren tijger’ is voorbij. Ook tijdens de trainingen die ik geef aan preventiemedewerkers zie ik bij deelnemers die mindshift van ‘de RI&E, het moet nou eenmaal’ naar ‘het is een kans die je moet grijpen’. De RI&E draait volledig om risico’s opsporen, herkennen en signaleren voordat dit leidt tot ongelukken, vertrek van goede werknemers of ziekte­verzuim. Het is een onmisbaar instrument om je mensen gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op kosten rondom personeel. Zeer zeker de moeite waard dus.

Lees meer over verzuim­preventie.

Ad van Zundert

Ad van Zundert is al geruime tijd als veiligheidskundige werkzaam in de arbozorg en sinds 2007 werkzaam bij ArboNed. Als veiligheidskundige en consultant voert hij naast veiligheidskundige werkzaamheden ook de RI&E uit, vaak samen met zijn klanten. Daarnaast verzorgt Ad als trainer de cursus preventiemedewerker.

Whitepapers en online tests