Verplichtingen bij duurzame arbeidsongeschiktheid

Als je werknemer volledig arbeidsongeschikt is, denk je wellicht als WGA-eigenrisicodrager dat daarmee een einde komt aan je (financiële) inspanningen voor deze werknemer. Dat is helaas niet altijd het geval. 

Nadat je een zieke werknemer twee jaar loon hebt doorbetaald, zal het UWV beoordelen of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Maar ben je dan van alle verplichtingen af?

12 jaar verplichtingen

Heb je ervoor gekozen om WGA-eigenrisicodrager te zijn? Dan weet je dat je mogelijk 12 jaar lang met de zieke werknemer bezig zult zijn. Dat zijn twee jaren ziekte­verzuim en eventueel nog 10 jaren daarna als de werknemer een WGA-uitkering krijgt. Een groot financieel risico voor werkgevers.

Als eigenrisicodrager moet je de werknemer tijdens zijn WGA-uitkering begeleiden bij zijn re-integratie. Ik raad ondernemers daarom aan om de werknemer, ook als hij al uit dienst is, regelmatig op te laten roepen door de bedrijfsarts. Als richtlijn daarvoor kun je een keer per half jaar aanhouden. Dan weet je of de belastbaarheid van de werknemer is veranderd en of je het re-integratieplan moet aanpassen.

Maar wat als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is? In dat geval moet het UWV beoordelen of de volledige arbeidsongeschiktheid duurzaam is of niet. Duurzame volledige arbeidsongeschiktheid leidt tot een IVA-uitkering die niet aan de eigenrisicodrager wordt toegerekend. 

Je hoeft deze uitkering dus niet te betalen en je hoeft de re-integratie niet verder voort te zetten. Het is dus van groot belang om in de gaten te houden welk oordeel het UWV geeft over de herstelverwachting. Dit maakt het verschil tussen 10 jaar extra re-integratie-inspanning en vaak duizenden euro's OF het sluiten van het re-integratiedossier en het stoppen van de financiële investeringen.

Verschillende WIA-uitkeringen

Om het onderscheid goed te kunnen maken, is het nodig om op hoofdlijnen de diverse WIA-uitkeringen te kennen. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent namelijk verschillende groepen:

  • Minder dan 35% arbeidsongeschikten (krijgen geen WIA-uitkering)
  • 35% tot 80% arbeidsongeschikten (krijgen een WGA-uitkering)
  • 80% tot 100% arbeidsongeschikten, maar niet duurzaam (krijgen een WGA-uitkering)
  • 80% tot 100% arbeidsongeschikten, duurzaam (krijgen een IVA-uitkering)

De volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte werknemer behoort nog 10 jaar tot jouw verantwoordelijkheid. De volledig en duurzame arbeidsongeschikte werknemer niet meer.

Wanneer is er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid?

Het UWV beoordeelt of je werknemer naast volledig arbeidsongeschikt, ook duurzaam arbeidsongeschikt is. In deze gevallen is dat aan de orde:

  1. Er is sprake van een medische stabiele of verslechterende situatie. Bijvoorbeeld progressieve ziektes zoals Alzheimer en Parkinson.
  2. Er is sprake van een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat. Bijvoorbeeld een stabiel ziektebeeld zonder behandelmogelijkheden, zoals bepaalde psychiatrische aandoeningen.

Staat er in de beschikking dat er een meer dan geringe kans op herstel bestaat? Dan is er geen duurzame arbeidsongeschiktheid en krijgt je werknemer een WGA-uitkering. Staat er dat er geen of maar een kleine kans op herstel is? Dan zal aan de werknemer een IVA-uitkering worden toegekend.

De WGA-eigenrisico­verzekering

Als je een WGA-eigenrisico­verzekering hebt, wil de verzekeraar de WIA-beslissing van het UWV graag ontvangen. Zij bekijken dan of de werknemer in de WGA of de IVA komt. Het is in jullie beider belang, financieel gezien, dat er een IVA wordt toegekend. Uiteraard leent niet iedere situatie zich daarvoor en moet per dossier bekeken worden wat passend is. 

Het is in ieder geval zeker de moeite waard om de verzekeraar te laten kijken naar de UWV-beslissing zodat zij je verder kunnen adviseren over de eventuele vervolgstappen. Omdat een mogelijk bezwaarschrift binnen 6 weken moet worden ingediend bij het UWV, raad ik ondernemers aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun verzekeraar.

Advies

Ik adviseer ondernemers om de UWV-beslissingen goed te lezen. Geeft het UWV aan dat de werknemer nog een redelijke kans op herstel heeft? Dan kan het de moeite waard zijn om dit te laten checken door een arts van je arbodienst of een onafhankelijk medisch expertisebureau. Een eventuele WGA-eigenrisicoverzekeraar kan je daarbij ook ondersteunen.

Een ander advies is, om ook tijdens de eerste twee jaren van ziekte­verzuim al bij de bedrijfsarts na te vragen of er mogelijkheden zijn voor een vervroegde IVA-aanvraag. De werknemer kan deze aanvragen na 3 weken ziekte­verzuim, maar uiterlijk voordat hij 68 weken ziek is. De vervroegde IVA zorgt al in een vroeg stadium voor schadelastbeheersing voor de ondernemer en tegelijk voor rust en financiële zekerheid voor de werknemer.

Kiona Dolmans

Kiona Dolmans heeft uitgebreide ervaring als Senior Verzuim­Coach. Ze adviseert en begeleidt werkgevers bij preventie, verzuim en re-integratievraagstukken voor De Goudse. Haar expertise ligt in het begeleiden van werkgevers bij complexe en actuele verzuim- en re-integratievraagstukken, evenals het voorkomen van verzuim. 

Whitepapers en online tests