WGA
WGA

4 vragen van ondernemers over de WGA

De WGA biedt een uitkering voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers. Hoe werkt deze regeling? Lees het antwoord op deze en andere vragen van ondernemers over de WGA.

Je hebt vast weleens van de WGA gehoord. Dit onderwerp raakt namelijk alle ondernemers met personeel. Jaarlijks ontvang je in de tweede helft van november een beschikking van de Belastingdienst met de premie voor onder meer de WGA. Wellicht heb je ook een werknemer of voormalig werknemer die een WGA-uitkering krijgt.

Vragen over de WGA

1. Wat is de WGA?

De afkorting WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Dit is een van de twee regelingen binnen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet biedt een uitkering voor werknemers die door ziekte niet of minder kunnen werken.

Voor werknemers die 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt zijn, heeft de overheid een WGA-uitkering geregeld. Voor zo’n uitkering komen ook werknemers in aanmerking die 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam. In beide gevallen wordt de arbeidsongeschikte werknemer met financiële prikkels gestimuleerd om gedeeltelijk (weer) aan de slag te gaan.

Tip

Wil je weten wat er nog meer op dit gebied is geregeld? Lees dan het artikel over de werkgeversrisico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hierin wordt uitgebreid beschreven wat voorafgaat aan de WGA.

2. Hoe werkt de WGA?

Een arbeidsongeschikte werknemer krijgt niet zomaar een WGA-uitkering. Daar gaat een wachttijd aan vooraf en ook moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder lees je hoe een werknemer instroomt in de WGA, wat hiervoor de belangrijkste voorwaarden zijn en welke soorten WGA-uitkeringen hij vervolgens kan ontvangen.

Instroom WGA

Een werknemer kan op twee manieren instromen in de WGA:

1. Einde loondoorbetalingsplicht werkgever

De WGA komt pas in beeld bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat je als werkgever eerst maximaal twee jaar lang het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen. Dit is de zogenoemde wachttijd. Als de loondoorbetalingsplicht eindigt en de werknemer nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, kan hij onder voorwaarden instromen in de WGA.

Hierop bestaat wel een uitzondering. Als jij als werkgever je onvoldoende inspant bij de re-integratie, kan de loondoorbetalingsplicht worden verlengd. Dat is mogelijk met maximaal één jaar.

2. Ziektewetuitkering loopt af

Een werknemer kan ook via de Ziektewet instromen in de WGA. Hij kan onder meer in de Ziektewet belanden als hij met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat. In dat geval kan hij tijdens de wachttijd maximaal twee jaar lang een Ziektewetuitkering krijgen van het UWV. Als hij daarna nog steeds arbeidsongeschikt is, kan hij onder voorwaarden instromen in de WGA.

Voorwaarden WGA-uitkering

Een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen de arbeidsongeschikte werknemer na de wachttijd. Uit deze beoordeling blijkt of hij in aanmerking komt voor een WGA-uitkering. Daarbij wordt gekeken naar een aantal voorwaarden. Zo moet de werknemer onder meer:

  • verzekerd zijn voor de WIA (een stagiair zonder arbeids­overeenkomst is dit bijvoorbeeld niet)
  • langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn
  • 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt zijn of 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam

Let op

Een werknemer die voldoet aan de voorwaarden, kan soms toch geen recht hebben op een WGA-uitkering. Een voorbeeld van zo’n uitsluitingsgrond is het bereiken of bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd.

Soorten WGA-uitkeringen

Een arbeidsongeschikte werknemer kan drie soorten WGA-uitkeringen krijgen:

1. Loongerelateerde uitkering

De meeste werknemers krijgen eerst een loongerelateerde uitkering. Voorwaarde voor deze uitkering is dat de werknemer aan de zogenoemde wekeneis voldoet. Volgens deze eis moet hij minstens 26 weken hebben gewerkt in de laatste 36 weken voor hij ziek werd. Als dat niet het geval is, krijgt hij een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. 

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

2. Loonaanvullingsuitkering

Op een loongerelateerde uitkering kan een loonaanvullingsuitkering volgen. Of de werknemer kan deze direct krijgen, omdat hij niet aan de wekeneis voldoet. Voorwaarde voor deze uitkering is dat hij minstens de helft van zijn restverdiencapaciteit verdient. Hiermee wordt het deel bedoeld dat hij niet arbeidsongeschikt is en nog kan werken. De arbeidsdeskundige bepaalt de restverdiencapaciteit.

3. Vervolguitkering

De werknemer ontvangt een vervolguitkering als hij minder dan de helft van zijn restverdiencapaciteit verdient. Bijvoorbeeld omdat hij onvoldoende of geen betaald werk heeft. Hij kan hierdoor financieel flink achteruitgaan. Deze uitkering is namelijk gebaseerd op het minimumloon.

Het is voor een werknemer het meest lonend om zoveel mogelijk (weer) aan de slag te gaan. Op die manier kan hij eerder minstens de helft van zijn restverdiencapaciteit verdienen. Dit voorkomt dat hij een vervolguitkering krijgt, die veel lager kan uitvallen dan de loonaanvullingsuitkering.

3. Wat voor premie betaal ik voor de WGA?

Dat hangt ervan af. Als je niets doet, ben je publiek verzekerd bij het UWV voor de WGA. Als werkgever betaal je dan de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Hetzelfde geldt voor de Ziektewet.

Gedifferentieerd betekent dat de premieberekening per werkgever kan verschillen. Zo betalen kleine werkgevers een sectorale WGA-premie. Daarnaast betalen middelgrote en grote werkgevers een (deels) individuele premie. In het artikel over de Ziektewet lees je hoe je bepaalt of je een kleine, middelgrote of grote werkgever bent.

Soms betalen werknemers mee aan de gedifferentieerde premie Whk. Het is namelijk mogelijk om maximaal 50 procent van de WGA-premie op de werknemer te verhalen. Dit komt dan op het loonstrookje te staan. Voor de Ziektewet mag de premie niet gedeeltelijk verhaald worden op de werknemers.

Eigenrisicodrager WGA en/of Ziektewet

Daarnaast kun je eigenrisicodrager zijn voor de WGA en/of Ziektewet. Je betaalt dan geen gedifferentieerde premie Whk. De sectorale of (deels) individuele WGA-premie hoef je dan niet te betalen.

In plaats daarvan betaal jij in plaats van het UWV de WGA-uitkeringen. Ook neem je de re-integratie op je en draag je hiervan zelf de kosten. Tegen dit risico kun je je privaat verzekeren met een WGA-eigenrisico­verzekering.

Let op

De WGA is complexe materie. In dit artikel lees je alleen de hoofdlijnen van deze regeling. Op de website van de Rijksoverheid vind je verwijzingen naar gedetailleerde informatie over de werking van de WGA. Daarnaast vind je bij het UWV meer informatie over eigenrisicodragerschap voor de WGA.

4. Hoe zorg ik voor een aanvulling op de WIA?

Een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer hoeft niet met lege handen komen te staan. Hij kan onder voorwaarden immers aanspraak maken op een WIA-uitkering. Zijn inkomen kan daarbij wel flink dalen, helemaal als hij instroomt in de WGA en een vervolguitkering krijgt.

Collectieve WIA-verzekering

Met een collectieve WIA-verzekering kun je werknemers een financieel vangnet bieden. Dat kan zelfs voor werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn en dus geen WIA-uitkering ontvangen. Dit is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor je personeel. Je kunt je hiermee onderscheiden ten opzichte van andere werkgevers.

bereken je premie en kosten

WIA-calculator

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid verschillen per werknemer. Bereken het mogelijke inkomensverlies met de WIA-calculator.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests