Ben jij klaar voor horeca­personeel?

Personeel checklist wat te doen

Test jezelf en je weet het binnen enkele minuten.

Compensatie uren horeca regels CAO
Compensatie uren horeca regels CAO

Compensatie-uren in de horeca

733 Werknemers in de horeca hebben op feestdagen vaak dienst. Ook werken zij nogal eens over. In beide gevallen hebben ze recht op compensatie-uren. Wat houdt dit in en hoe werkt het?

In de horeca gelden feestdagen doorgaans niet als vrije dagen. Integendeel, op feestdagen wordt juist gewerkt, omdat dit extra omzet oplevert. Daarom gelden er in de horeca andere afspraken over het werken op feestdagen dan in de rest van het bedrijfsleven. De kern van deze afspraken is de zogeheten ‘feestdagencompensatie’.

De compensatieregeling stamt uit de laatste horeca-cao. Deze cao liep af op 1 april 2014. Sindsdien kent de horeca geen verplichte cao meer. Veel horecabedrijven hanteren echter nog steeds de oude cao of werken met het Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Geldt dat ook voor jouw horecaonderneming? Dan moet je je als werkgever houden aan onderstaande afspraken.

Let op

Heb je je aangesloten bij het Nederlands Horeca Gilde (NHG)? Dan gelden in jouw bedrijf andere regels. Deze staan in de eigen cao van het NHG (art. 23 en 29).

Compensatie-uren voor feestdagen

Als een horecawerknemer op een erkende feestdag moet werken, betaal je hem zijn normale loon over de gewerkte uren. Je hoeft hem dus geen toeslag op het loon te betalen.

Bonus: persoonlijke rapport

Klaar voor nieuw horeca­personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) horeca­personeel. 

Je werknemer heeft wel recht op een toeslag in de vorm van vrije tijd. Voor elk uur dat hij werkt op een feestdag (met uitloop tot 02:00 uur de volgende dag), moet je hem één uur vervangende vrije tijd toekennen. Uiteraard moet je de medewerker voor deze vrije uren ook zijn loon doorbetalen.

De betaalde vrije tijd geldt als compensatie voor het feit dat de medewerker op een feestdag heeft moeten werken. Je moet je werknemer in de gelegenheid stellen om zijn vervangende vrije tijd binnen een half jaar na de feestdag op te nemen.

Lukt dit niet, dan moet je hem per gewerkt uur een toeslag van 50 procent van het bruto uurloon betalen. Dit komt dan in plaats van de vervangende vrije tijd. Je moet deze toeslag betalen binnen vier weken na afloop van de periode van een half jaar na de feestdag.

Let op

De feestdagencompensatie geldt niet voor horecawerknemers die zijn ingeschaald in de wachtperiodiek en dus (nog) geen vakkracht zijn.

Compensatie-uren voor overwerk

Ook bij overwerk geldt er een compensatieregeling. Of beter gezegd: er gelden twee regelingen, want de oude cao en het AVR van de KHN komen wat dit betreft niet overeen.

In onderstaande tabel zie je de twee teksten naast elkaar:

Horeca-cao Arbeidsvoorwaardenreglement KHN
3.12 Vergoeding overwerk
 1. Overwerk wordt vergoed in de vorm van vrije tijd. Voor 1 uur overwerk krijg je 1 uur vrije tijd. Aan het eind van het kalenderjaar word berekend of je overuren hebt gemaakt. Eventuele overuren dienen uiterlijk in de daaropvolgende 13 weken gecompenseerd te worden.
 2. Als het niet mogelijk is om alle overuren binnen de periode van 13 weken te compenseren in vrije tijd, moeten de nog resterende overuren binnen 4 weken na de 13 weken worden uitbetaald.
 • Tot en met 2.184 uren tegen 100% van het  uurloon.
 • De overige overuren tegen 150% van het  uurloon.
3.13 Overwerk in geld uitbetalen
Je kunt een verzoek indienen om de vergoeding van overwerk direct in geld uitbetaald te krijgen. Dit gaat altijd in overleg met je werkgever.
3.14 Overwerkcompensatie
Voor vastgestelde overwerkuren geldt als compensatie:
 1. Tijd voor tijd:
  1.1 Voor elk overwerkuur een uur doorbetaalde vrije  tijd
  1.2 Je kunt ook in overleg met je werkgever direct uitbetalen van 100% uurloon voor elk overwerkuur verzoeken, waarmee de tijd voor tijd vervalt
 2. Als tijd voor tijd binnen 6 maanden na vaststelling van overwerk niet mogelijk is:
  2.1 Uitbetalen van 100% uurloon voor elk overwerkuur en de tijd voor tijd vervalt.

 

 

 

 

 

Er zijn dus twee belangrijke verschillen tussen beide regelingen.

 1. Is compensatie in tijd niet mogelijk? Dan voorziet de oude cao in een uitbetaling van 150 procent van het uurloon voor die uren die uitkomen boven het totale aantal van 2.184 per jaar. In het AVR is het bedrag nooit hoger dan 100% van het uurloon.
 2. In de oude cao kan het maximaal één jaar en drie maanden duren voordat een werknemer compensatie-uren heeft gekregen voor zijn overwerk. Volgens het AVR moeten je werknemers binnen zes maanden hun vervangende vrije tijd kunnen opnemen.

Beide regelingen bieden jou en je horecawerknemers de mogelijkheid om in onderling overleg te kiezen voor het standaard uitbetalen van overwerk. Het voordeel hiervan is dat je in je werkrooster en planning nooit meer rekening hoeft te houden met het verplicht toekennen van vervangende vrije tijd aan medewerkers en het regelen van vervanging.

Geen cao?

Bovenstaande afspraken gelden alleen als jouw bedrijf de oude horeca-cao hanteert of werkt met het AVR van de KHN.

Is dit niet het geval? Dan ben je niet verplicht je werknemers te compenseren voor overwerk of het werken op feestdagen. Het staat je vrij om hierover zelf afspraken met hen te maken. Deze afspraken neem je op in het arbeidscontract en/of in het personeels­handboek.

Tip

Hoe vind je goed personeel in de horeca? Hoe krijg je grip op personeels­kosten? En welke arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk? Bekijk de video-serie met 4 horeca-ondernemers uit Amsterdam.

Wat is arbeidstijdverkorting?

Je kunt werkgevers atv-dagen geven in ruil voor overwerk.

Zekerheid horecapersoneel

Ga voor zekerheid in de horeca

Wat doe je als er brand uitbreekt in de keuken of je kok een bedrijfsongeval krijgt? Zorg dat jouw horecazaak blijft bestaan als het even tegenzit. 

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

184115 Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Uurloon in de horeca, hoe zit het precies?

157918 In de horeca wordt vaak gewerkt met een uurloon. Hoe bereken je het uurloon? Wat is het minimumuurloon in de horeca? En betaal je een hoger uurloon op feestdagen en zondagen?

Whitepapers en online tests