Gemotiveerd personeel
Gemotiveerd personeel

Gemotiveerd personeel sleutel tot succes

Wat maakt de ene start-up succesvol en de andere niet? Het geheim schuilt in gemotiveerd personeel. Dat kwam afgelopen jaar naar voren uit een promotieonderzoek aan de Open Universiteit.

Nederland telt steeds meer start-ups. Van deze jonge bedrijven lukt het maar een klein gedeelte om succesvol door te groeien. Paul Geuvers onderzocht voor zijn promotieonderzoek aan de Open Universiteit wat ondernemers kunnen doen om de groei van hun organisatie te stimuleren. Motivatie blijkt daarbij een belangrijke rol te spelen.

Volgens Geuvers zijn succesvolle ondernemers in staat om medewerkers mee te nemen in het groeiproces van hun bedrijf. Dat leidt tot gemotiveerd personeel, waardoor de groei in een stroomversnelling komt en bedrijven sneller kunnen schakelen als groeikansen zich voordoen. Het personeel speelt hierbij een cruciale rol.

Manieren om te groeien

Ondernemers kunnen hun werknemers op vier manieren betrekken bij de groei van hun bedrijf:

  1. Leg het businessmodel uit in een of twee zinnen: Allereerst moeten ondernemers het businessmodel van hun organisatie in een of twee zinnen kunnen uitleggen, aldus Geuvers. Hoe langer het wordt, hoe meer medewerkers zullen afhaken.
  2. Besteed aandacht aan het bedrijfsklimaat: Ten tweede moet je ook voldoende aandacht besteden aan het bedrijfsklimaat, oftewel het bindmiddel van een organisatie. Daarbij creëer je een passende sfeer en onderhoud je die.
  3. Maak duidelijk waar de groei vandaan moet komen: Als derde moeten medewerkers begrijpen waar de groei vandaan moet komen. Geuvers raadt daarbij aan om een bewuste keuze te maken en te zorgen voor een heldere uitleg. Dan kunnen medewerkers hun inspanningen daar zo goed mogelijk op richten.
  4. Zet motivatie-instrumenten in: Tot slot zijn de geplande motivatie-instrumenten belangrijk, zoals feedback via functioneringsgesprekken. Wanneer die gestructureerd en frequent plaatsvinden, wordt het makkelijker om medewerkers ‘erbij’ te houden.

Om de tafel zitten

‘Ondernemers doen er beter aan om met hun medewerkers om tafel te gaan zitten dan om zelf voor de muziek uit te lopen’, concludeert Geuvers. Wanneer zij dat doen en aan medewerkers de ondersteuning bieden waar nodig, zijn hun bedrijven beter in staat groeikansen te signaleren en daarop in te springen.

Bron: Open Universiteit

Meest gelezen

Whitepapers en online tests