ziek personeel grootste probleem
ziek personeel grootste probleem

Ziek personeel grootste probleem werkgevers

208 Werkgevers zijn niet blij met de wet- en regelgeving rondom ziek personeel. 96 procent van de werkgevers zegt er in meer of mindere mate last van te hebben. Daarnaast blijkt geschikt personeel vinden steeds lastiger voor werkgevers.

Dit blijkt uit de AWVN-arbeidsmarktenquête 2017 onder 99 werkgevers.

Loondoorbetaling bij ziekte

Gevraagd naar de problemen die werkgevers ervaren door wet- en regelgeving rondom personeel, blijkt 'hoge kosten door zieke werknemers' een grote impact te hebben. Ruim 75 procent van de werkgevers komt hierdoor 'zeer sterk', 'sterk' of 'behoorlijk' in de problemen. Zo'n 20 procent ervaart 'enigszins' problemen en slechts 4 procent ervaart 'geen' problemen.

Naast de regelgeving rondom ziek personeel, zijn de ontslagprocedures en de hoge kosten rondom ontslag ook een doorn in het oog voor veel werkgevers.

Geschikt personeel lastig te vinden

Ondernemers geven aan dat zij meer moeite hebben met het vinden van geschikt personeel. Ruim 60 procent van de respondenten in het onderzoek geeft aan dat het nu meer moeite kost dan twee jaar geleden.

Niet alleen technisch geschoold personeel is moeilijker te vinden, ook commerciële medewerkers, administratief personeel, obers, productiemedewerkers en talloze andere arbeidskrachten blijken moeilijker vindbaar te zijn.

Werkgever mikt op duurzame inzetbaarheid

Om personeel aan te trekken en vast te houden wordt vooral gebruik gemaakt van duurzame inzetbaarheid. Ruim driekwart van de werkgevers is hier in meer of mindere mate mee bezig.

Steeds meer bedrijven kijken naar automatisering en robotisering om arbeidsschaarste op te lossen. Het inhuren van zzp'ers en flexwerkers blijkt voor 70 procent ook een middel. Betere arbeidsvoorwaarden worden minder snel geboden om werknemers aan te trekken en vast te houden.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests