Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening, wat moet je weten?

Je bedrijf moet voorbereid zijn op incidenten, zoals brand en arbeidsongevallen. Een bedrijfshulpverlener zorgt daarbij voor deskundige bijstand. Wat moet je weten over bedrijfshulpverlening?

Bedrijfshulpverlening inrichten

In 2012 vonden 478.000 arbeidsongevallen met letsel of schade plaats. Ook deden zich in dat jaar 120 grote branden met een schade van meer dan 1 miljoen euro voor. Omdat dergelijke incidenten het voortbestaan van je bedrijf in gevaar kunnen brengen, is het belangrijk om je er goed op voor te bereiden.

RI&E

Een goede voorbereiding begint met het in kaart brengen van de risico’s met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Op basis hiervan richt je de bedrijfshulpverlening in. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor bedrijfshulpverleners oftewel BHV’ers. Dit zijn werknemers die in geval van nood collega’s en klanten in veiligheid brengen.

Bedrijfshulpverlening verplicht

De Arbowet verplicht maatregelen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere ondernemer met personeel valt onder deze verplichting.

Je krijgt hier dus al mee te maken vanaf je eerste werknemer. Dit betekent dat je voldoende mensen moet aanstellen als BHV’er, zodat je bedrijf voorbereid is op incidenten.

Aantal BHV'ers

Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. Wel moet je rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s.


Die zijn voor een chemisch concern bijvoorbeeld heel anders dan een klein administratiekantoor. De directeur mag overigens ook BHV’er zijn, maar er moet wel altijd iemand aanwezig zijn die zijn taken kan overnemen als hij afwezig is.

Taken BHV’er

Volgens de Arbowet heeft een BHV’er de volgende taken:

  • eerste hulp bij ongevallen
  • het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het beperken en het bestrijden van brand
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf

Deze taken hoeven niet bij iedere BHV’er belegd te zijn. Als de totale BHV-organisatie voldoende voorbereid is op alle taken, kun je deze ook spreiden over je personeel. [bericht1]

Het is daarbij belangrijk om je werknemers niet te verplichten om BHV’er te worden. In plaats daarvan kun je hen wel met een jaarlijkse vergoeding stimuleren voor deze extra taken.

BHV-cursus aanbieden

Iedere BHV’er moet beschikken over een goede opleiding, zodat hij zijn taken goed kan uitvoeren.

Tijdens een BHV-cursus leer je onder andere eerste hulp verlenen, een beginnende brand bestrijden en het gebouw ontruimen. Het is mogelijk dat je verzekeraar korting biedt op de BHV-cursus.

Laat BHV’ers ook herhalingscursussen volgen en zorg ervoor dat er regelmatig geoefend wordt.

BHV-plan opstellen

Alles wat je hebt geregeld bij calamiteiten, beschrijf je in een BHV-plan. Hierin staat bijvoorbeeld welke medewerkers BHV’er zijn en er zijn noodkaarten en plattegronden opgenomen.

Voorbeeld BHV-plan

Lees meer over het maken van een BHV-plan en bekijk een voorbeeld in het artikel over bedrijfsnoodplan maken.

De Arbeidsinspectie kan bij een controle vragen om een BHV-plan. Ook controleert de inspectiedienst of je personeel op de hoogte is van de te nemen maatregelen, bijvoorbeeld wat zij moeten doen bij brand.

Op de website van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) vind je uitgebreide informatie over bedrijfshulpverlening.

Wil je weten weten hoe je met eenvoudige maatregelen brand voorkomt? Lees meer tips en hulp voor ondernemers.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Hitteplan voor je personeel maken

In Nederland hebben we een Nationaal Hitteplan, maar als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van je personeel. Maak dus een eigen hitteplan dat voldoet aan de regels. Zo pak je het aan.

Thuiswerken, wat zegt de Arbowet?

Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Wat betekent dat voor jou als werkgever? Waar moet je volgens de Arbowet op letten? En hoe kun je ergonomische en psychische klachten bij jouw personeel voorkomen? Tips van twee experts.

Whitepapers en online tests