Gevaarlijke beroepen Nederland
Gevaarlijke beroepen Nederland

Top 10 gevaarlijke beroepen en tips voor werkgevers

Afgelopen jaar kreeg 1,3 procent van alle werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim. Psychische overbelasting blijkt de belangrijkste oorzaak te zijn, maar ook bedreiging, schoppen en bijten komen vaak voor. Waar gebeuren de meeste ongelukken? Bekijk de top 10 gevaarlijke beroepen en oorzaken van ongevallen.

Verzuim na arbeidsongeval

In 2023 had 2,7 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade. Bij bijna de helft van hen leidde dit tot verzuim van minimaal een dag. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO onder 62.000 werknemers.

Na coronajaar 2020, waarin logischerwijs minder ongevallen plaatsvonden, is het percentage werknemers met een arbeidsongeval de laatste jaren vrijwel gelijk gebleven.

Gevaarlijke beroepen

In welke vakken lopen werknemers het grootste risico op een ongeluk? De afgelopen jaren kregen werknemers bij de politie en brandweer het vaakst te maken met een ongeval tijdens het werk, waarna ze één of meer dagen uit de running waren. 

Ook reisbegeleiders, vooral conducteurs, moesten zich relatief vaak ziekmelden na een ongeval. Verder blijken slagers, vrachtwagenchauffeurs, machinebedieners, timmerlieden en loodgieters vaak de klos te zijn.

Top 10 beroepen met arbeidsongeval + verzuim

In welke beroepen hebben werknemers het vaakst te maken met een arbeidsongeval gevolgd door verzuim? Dit is de top 10 op basis van cijfers van het CBS en TNO in de periode van 2021 t/m 2023:

  1. Politie en brandweer (6,3%)
  2. Reisbegeleiders (5,5%)
  3. Productiemachinebedieners (4,7%)
  4. Timmerlieden (4,6%)
  5. Loodgieters en pijpfitters (4,5%)
  6. Slagers (4,5%)
  7. Vrachtwagenchauffeurs (4,3%)
  8. Chauffeurs van auto's, taxi's en bestelwagens (3,8%)
  9. Hoveniers, tuinders en kwekers (3,6%)
  10. Automonteurs (3,5%)

De percentages geven aan hoeveel procent van de werknemers tussen de 15 en 75 jaar binnen een bepaalde beroepsgroep een arbeidsongeval kreeg, gevolgd door een periode van afwezigheid (ziekte­verzuim).

Arbeidsongeval voorkomen

Hoe beperk je het risico op ongelukken? Bekijk 5 tips om arbeidsongevallen te voorkomen

Oorzaken arbeidsongeval

Het CBS heeft ook gekeken naar de oorzaken van arbeidsongevallen met verzuim. In 2023 waren dit de belangrijkste oorzaken:

Belangrijkste oorzaak arbeidsongeval% van werknemers met arbeidsongeval
Psychische overbelasting16,6%
Gesneden of gestoten13,7%
Overige oorzaken13,3%
Uitgegleden, gestruikeld
of gevallen
12,1%
Bedreigd, gebeten
of geschopt
10,4%
Fysieke overbelasting8,5%
Door voorwerp geraakt7,1%
Beknelling5,5%
Verkeersongeval op
openbare weg
4,6%
Stroom, hitte, kou, gevaarlijke
stoffen of lawaai
4,3%
Val van hoogte
(ladder, steiger)
3,9%

Psychische overbelasting belangrijkste oorzaak arbeidsongeval

Opvallend genoeg blijkt psychische overbelasting de belangrijkste oorzaak voor arbeidsongevallen. Bijna 17 procent van de slachtoffers noemde dit als hoofdoorzaak. Het gaat hierbij niet alleen om lichamelijk letsel, maar ook geestelijke schade door een arbeidsongeval. Psychische overbelasting kan bestaan uit stress of intimidatie. Deze oorzaak is de laatste jaren toegenomen. In 2017 was het nog 14 procent

Andere veelvoorkomende oorzaken voor arbeidsongevallen zijn meer van fysieke aard. Bijna 14 procent had zich gesneden of gestoten, 12 procent was uitgegleden, gestruikeld of gevallen en ruim 10% werd bedreigd, gebeten of geschopt. Pijnlijk.

Hoe ga je om met psychische overbelasting? Lees meer over de tactische aanpak van psychisch verzuim.

Medische hulp na ongeval bij 2 op de 3 werknemers Gevaarlijke beroepen ongeval werk

Bij 68 procent van de slachtoffers van een arbeidsongeval was medische hulp nodig. De grootste groep (31%) bezocht een huisarts of praktijkondersteuner.

Meeste werknemers blij met veiligheid op het werk

De meerderheid van de werknemers is tevreden over de veiligheid op het werk. 80 procent van de werknemers gaf aan dat de regels over veilig werken worden nageleefd. Volgens slechts 5 procent van de werknemers houdt men zich niet aan deze veiligheidsregels. 15 procent had geen uitgesproken mening hierover.

Volgens 93 procent van alle werknemers zijn er geen extra maatregelen nodig op het gebied van veiligheid en bedrijfsongevallen. Werknemers in de landbouw, industrie, vervoer en opslag zijn hierover wat minder positief dan gemiddeld: 12 procent van hen vindt dat er juist wel aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid op het werk te bevorderen.

Heb jij alles goed geregeld? Zo zorg je voor veiligheid op de werkvloer.

ongevallen collectief verzekeren personeel

Ongevallen verzekering

Wat als een van jouw werknemers een ongeval krijgt? Als het gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn en dan wil je niet dat jouw werknemer met lege handen komt te staan.

Meest gelezen

Hitteplan voor je personeel maken

In Nederland hebben we een Nationaal Hitteplan, maar als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van je personeel. Maak dus een eigen hitteplan dat voldoet aan de regels. Zo pak je het aan.

Thuiswerken, wat zegt de Arbowet?

Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Wat betekent dat voor jou als werkgever? Waar moet je volgens de Arbowet op letten? En hoe kun je ergonomische en psychische klachten bij jouw personeel voorkomen? Tips van twee experts.

Whitepapers en online tests