Nul uren contract
Nul uren contract

Aandachtspunten bij het nul uren contract

Een nul uren contract is een flexibel contract zonder afspraak over het aantal te werken uren. Dat kan aantrekkelijk zijn, vooral wanneer de hoeveelheid werk niet vaststaat. Houd echter wel rekening met enkele aandachtspunten.

Sommige bedrijven hebben te maken met een sterk wisselende vraag. Het aannemen van vast personeel ligt dan niet altijd voor de hand. In een dergelijke situatie kan een nul uren contract interessant zijn. Je roept iemand dan op wanneer dat jou als ondernemer uitkomt, bijvoorbeeld wanneer het druk is.

Bij het nul uren contract moet je rekening houden met allerlei regels voor oproepkrachten. Zo moet je de oproepkracht na zes maanden een vast aantal uren betalen. Ook ben je onder meer verplicht om het loon door te betalen bij ziekte. Lees meer over deze en andere aandachtspunten:

Minimaal drie uur per oproep betalen

Een oproepkracht met een nul uren contract moet je minimaal drie uur per oproep betalen. Dat is ook het geval als je hem voor maar één of twee uur laat komen. Je ben dan verplicht om toch drie uur te betalen.

Kans op ontstaan vast contract

Een oproepkracht kan soms bij de rechter een vaste arbeids­overeenkomst met een vast aantal uren afdwingen. Zo wordt volgens de wet ‘vermoed’ dat er sprake is van een arbeids­overeenkomst als een oproepkracht drie maanden lang elke week of minstens 20 uur per maand werkt.

Goed personeel aannemen

Personeel aannemen

Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen dek je de risico’s van werkgeverschap af en zorg je goed voor je personeel.

Deze arbeids­overeenkomst heeft dan als omvang het gemiddeld aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden. Als werkgever kom je hier soms onderuit als je kunt aantonen dat het ging om een tijdelijke piek in de werkzaamheden. Je zult hiervoor zelf het bewijs moeten leveren.

Vast aantal uren na zes maanden

Na zes maanden ben je verplicht om de oproepkracht een vast aantal uren te betalen. Daarop heeft hij recht op basis van de inmiddels ontstane arbeids­overeenkomst met een minimaal aantal uren. Het gaat dan om het gemiddeld aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden.

Invoering Wet werk en zekerheid

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn er extra voorwaarden gesteld aan de mogelijkheid om de hiervoor genoemde periode van zes maanden te verlengen. Dit kan nu alleen nog bij functies waarvan de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

De betreffende functies moeten expliciet worden genoemd in de cao. De overheid wil hiermee voorkomen dat oproepkrachten langdurig in onzekerheid verkeren over hun inkomen. Als sprake is van structurele werkzaamheden, zou na de periode van zes maanden namelijk duidelijk moeten zijn voor hoeveel uur je de werknemer in de toekomst nodig zult hebben.

Ziekte en nul uren contract

Bij een nul uren contract moet je het loon doorbetalen bij ziekte. Zo mag de oproepkracht zich ziek melden op de dag dat hij is ingepland. Je bent verplicht minimaal 70 procent van het salaris over de ingeroosterde uren uit te betalen. Als dat bedrag minder is dan het minimumloon, dan moet je het minimumloon overmaken.

Beëindiging nul uren contract

Een nul uren contract kun je niet zomaar beëindigen. Zo wordt wel eens gedacht dat het voldoende is om de oproepkracht niet meer op te roepen. Je bent echter gebonden aan de arbeids­overeenkomst die je hebt met de oproepkracht. Die is alleen beëindigd als deze van rechtswege afloopt of volgens de ontslagregels is opgezegd.

horeca personeel

Flexwerkers wel of niet verzekeren?

De regels rondom ziekte­verzuim voor flexwerkers in de horeca zijn niet hetzelfde als voor je vaste horeca­personeel.

Meest gelezen

Nulurencontract, 10 vragen en antwoorden

Met een nulurencontract heb je een grote mate van flexibiliteit, maar tegelijk loop je het risico dat een vaste arbeids­overeenkomst ontstaat. 10 vragen en antwoorden over de juiste toepassing van nulurencontracten.

Vast contract, wat zijn de regels?

Een vast contract sluit je af als je een werknemer langdurig aan je bedrijf wil binden. Maar wat houdt zo’n arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd in, wanneer sluit je dit contract en hoe beëindig je het?

Hoe werkt detachering van personeel?

Als ondernemer kun je ook tijdelijk een werknemer 'inhuren' van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken. Hoe werkt detachering precies?

Kan een eenmanszaak personeel aannemen?

De term eenmanszaak roept soms vragen op. Bijvoorbeeld de vraag of je dan ook personeel kunt inhuren. Lees meer over de mogelijkheden die je hebt als ondernemer met een eenmanszaak.

Whitepapers en online tests