Werkgever
Werkgever

Grotere kans op personeel na loondienst

Een zzp’er die daarvoor in loondienst was, neemt eerder personeel aan. Na werkloosheid is de kans op werkgeverschap juist kleiner. Dat blijkt uit een publicatie van onderzoeksbureau Panteia.

De onderzoekers bekeken welke rol de conjunctuur speelt in de beslissing van zzp’ers om personeel aan te nemen. Zij concluderen dat deze zelfstandigen daar tijdens een recessie minder snel toe overgaan. Daarbij speelt de beschikbaarheid van kapitaal een belangrijke rol. Maar ook weegt mee of een zzp’er uit loondienst komt of hoger opgeleid is.

Als de economie groeit met 1 procent, stijgt de kans op een overstap naar werkgeverschap met 32,6 procent. Daarnaast is de kans dat een zzp’er iemand in dienst neemt na een baan 33,7 procent groter dan na werkloosheid. Bij hoger opgeleide zzp’ers lijkt het minder uit te maken of iemand voorheen werknemer was.

Toegang tot financiering

In het onderzoek staan enkele suggesties aan overheden. Daarmee kunnen zij zzp’ers stimuleren om eerder de stap naar personeel te zetten. Zo zou de toegang tot financiering beter geregeld moeten worden tijdens een recessie. Daarnaast kunnen zij stimuleringsmaatregelen voor startups afhankelijk maken van opleiding en werkervaring.

Op de langere termijn kan dit leiden tot meer werkgelegenheid. Uit eerdere onderzoeksresultaten blijkt namelijk dat de kans op het aannemen van personeel groter is als iemand eenmaal werkgever is. Vanaf je eerste werknemer doe je immers ervaring op met leidinggeven en raak je op de hoogte van de wet- en regelgeving.

Bron: Panteia

Meest gelezen

Whitepapers en online tests