Vast contract
Vast contract

Steeds minder werknemers met vast contract

Het aantal werknemers met een vast contract is sinds 2008 met 569.000 gedaald. Tegelijk is het aantal flexwerkers flink toegenomen. Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsmarkt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het ministerie stelt de Monitor Arbeidsmarkt twee keer per jaar samen. Hierin staan onder meer gegevens over de ontwikkeling van werkgelegenheid en werkloosheid in Nederland. In het meest recente rapport is goed zichtbaar dat de arbeidsmarkt in een rap tempo veel flexibeler is geworden.

Het aandeel van flexibele arbeid in de arbeidsmarkt is flink gestegen. Zo nam ten opzichte van 2008 het aantal zzp’ers toe met 210.000 en het aantal werknemers met een flexibel dienstverband met 317.000. Bij die laatste groep gaat het bijvoorbeeld om tijdelijke werknemers en uitzendkrachten.

Grotere wendbaarheid

De inzet van flexibel personeel heeft allerlei voordelen voor ondernemers. Zij hebben hierdoor onder meer een grotere wendbaarheid, waardoor ze beter kunnen inspelen op economische schommelingen. Daarnaast bieden deze werknemers een frisse blik, omdat zij vaak bij meerdere bedrijven over de vloer komen.

In de toekomst zullen vast en flexibel werk waarschijnlijk meer naar elkaar toe groeien. Dat gebeurt al door middel van de Wet werk en zekerheid, die tijdelijke werknemers eerder recht geeft op een vast contract. Ook moeten modelcontracten voorkomen dat zzp'ers worden ingezet als schijnzelfstandigen.

Bron: SZW

Meest gelezen

Whitepapers en online tests