Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Werktijdverkorting werknemers
Werktijdverkorting werknemers

Werktijdverkorting aanvragen, hoe werkt dat?

4859 Als je door bijzondere omstandigheden, zoals het coronavirus, tijdelijk minder werk voor je personeel hebt, kun je compensatie krijgen voor je loonkosten.

Bekijk dit artikel voor:

Normaal gesproken kreeg je die compensatie via Werktijdverkorting. Door de gevolgen van het coronavirus is er nu NOW.

Noodfonds NOW

Het Noodfonds NOW vergoedt de loonkosten tot een maximum van 90 procent als er sprake is van meer dan 20 procent omzetverlies vanaf 1 maart 2020. 

Hoeveel procent van jouw loonkosten wordt vergoed, hangt wel af van je omzetverlies. Zo ontvang je bij 100 procent omzetverlies, 90 procent van je loonkosten. Heb je 50 procent omzetverlies, dan krijg je een tegemoetkoming van 45 procent van de loonsom.

NOW aanvragen

Je kunt NOW aanvragen via de website van het UWV.

Lees meer over het Noodfonds NOW.

Werktijdverkorting, wat is het?

Werktijdverkorting is het tijdelijk verkorten van de werktijd van je werknemers in verband met buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren.

Je vraagt dan voor je medewerkers voor de uren die zij niet werken een tijdelijke WW-uitkering bij het UWV aan. 

Werktijdverkorting is tijdelijk niet beschikbaar vanwege het coronavirus. Je kunt in plaats daarvan NOW aanvragen.

Door tijdelijk minder loon te betalen, beperk je de financiële schade en je werknemers krijgen door de aanvulling van de WW-uitkering toch hun loon volledig doorbetaald.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Wanneer heb je recht op werktijdverkorting?

Ondernemers kunnen werktijdverkorting aanvragen als er door bijzondere omstandigheden tijdelijk minder of geen werk is voor medewerkers.

Sommige calamiteiten vallen buiten het reguliere ondernemersrisico, denk hierbij aan een natuurbrand, oorlog of een overstroming. Of de uitbraak van een epidemie of pandemie, zoals het coronavirus.

Werktijdverkorting aanvragen, hoe?

Als je bedrijf getroffen wordt door een bijzonder situatie en je minder werk hebt voor je personeel, kunnen de betreffende werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen.

Hiervoor vraag je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om een vergunning voor werktijdverkorting. 

Werktijdverkorting is tijdelijk niet beschikbaar vanwege het coronavirus. Je kunt in plaats daarvan NOW aanvragen.

Voor werktijdverkorting gelden twee voorwaarden:

  1. Je bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
  2. Je verwacht door deze omstandigheden voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20 procent minder omzet.

Let op

  • Er geldt een eigen risico van 2 weken.
  • De vergunning is 6 weken geldig, daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De werktijdverkorting heeft een maximum van 24 weken. De vergunning kan dus drie keer verlengd worden.

Aanmelden UWV

Als het ministerie van SZW de vergunning voor werktijdverkorting toekent en je deze hebt ontvangen, geef je dit direct door aan het UWV. Wordt je vergunning na 6 weken verlengd door het ministerie van SZW? Dan hoef je dit niet opnieuw aan het UWV te melden.

Hoe vraag je een tijdelijke WW-uitkering aan?

Als je aan het UWV hebt doorgegeven dat je een vergunning voor werktijdverkorting hebt ontvangen, kun je na afloop van de vergunningsperiode (6 weken) een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting voor de betreffende werknemers aanvragen.

Dit doe je dus in de zevende week nadat je de vergunning hebt gekregen. Het UWV vergoedt achteraf de niet-gewerkte uren tijdens de vergunningsperiode. Let op: dit geldt alleen voor de uren waarvoor je een vergunning hebt.

Werktijdverkorting is tijdelijk niet beschikbaar vanwege het coronavirus. Je kunt in plaats daarvan NOW aanvragen.

Uitzonderingen

Voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten kun je geen werktijdverkorting aanvragen.

Voor zieke werknemers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode inging, kun je geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt de werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

Wat is het gevolg voor jou als werkgever?

Je betaalt het volledige loon gewoon door aan je werknemers, het UWV keert de tijdelijke WW-uitkering aan jou uit. Je hebt dus tijdelijk minder loonkosten.

Bekijk vooraf goed of er in je cao of arbeids­overeenkomst afspraken over werktijdverkorting zijn opgenomen.

Wat zijn de gevolgen voor je personeel?

Financieel merken je werknemers er niets van, je betaalt het loon gewoon door. Wel zijn je medewerkers plotseling uitkeringsgerechtigd en vallen ze onder de regels van het UWV.

Dat houdt in dat de medewerkers met een tijdelijke WW-uitkering – net als mensen met een reguliere WW-uitkering – in deze periode alle belangrijke wijzigingen in hun situatie moeten doorgeven aan het UWV. Denk hierbij aan ziekte, vakantie of andere inkomsten.

Wat is arbeidstijdverkorting?

Je kunt werknemers atv-dagen geven in ruil voor overwerk.

Langdurig ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests