Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Werktijdverkorting werknemers
Werktijdverkorting werknemers

Werktijdverkorting aanvragen, hoe werkt dat?

6185 Als je door bijzondere omstandigheden tijdelijk minder werk voor je personeel hebt, kun je compensatie krijgen voor je loonkosten. Sinds 1 oktober 2021 kunnen bedrijven weer werktijdverkorting aanvragen.

Bekijk dit artikel voor:

Werktijdverkorting, wat is het?

Werktijdverkorting (wtv) is het tijdelijk verkorten van de werktijd van je werknemers in verband met buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren.

Je vraagt dan voor je medewerkers voor de uren die zij niet werken een tijdelijke WW-uitkering bij het UWV aan. Door tijdelijk minder loon te betalen, beperk je de financiële schade en je werknemers krijgen door de aanvulling van de WW-uitkering toch hun loon volledig doorbetaald.

Werktijdverkorting aanvragen

Sinds 1 oktober 2021 kun je weer werktijdverkorting aanvragen.

Wanneer heb je recht op werktijdverkorting?

Ondernemers kunnen werktijdverkorting aanvragen als er door bijzondere omstandigheden tijdelijk minder of geen werk is voor medewerkers.

Sommige calamiteiten vallen buiten het reguliere ondernemersrisico, denk hierbij aan een natuurbrand, oorlog of een overstroming. Of de uitbraak van een epidemie of pandemie, zoals het coronavirus.

Werktijdverkorting corona

Door de enorme aanvraag tijdens de coronacrisis werd de regeling tijdelijk stopgezet en vervangen door het noodfonds NOW.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Werktijdverkorting aanvragen, hoe?

Als je bedrijf getroffen wordt door een bijzonder situatie en je minder werk hebt voor je personeel, kunnen de betreffende werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen.

Hiervoor vraag je eerst bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om een vergunning voor werktijdverkorting. Dit doe je via het online formulier Aanvraag werktijdverkorting.

Er gelden twee voorwaarden:

  1. Je bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
  2. Je verwacht door deze omstandigheden voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20 procent minder omzet.

Periode vergunning wtv

  • Er geldt een eigen risico van 2 weken.
  • De vergunning is 6 weken geldig, daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De werktijdverkorting heeft een maximum van 24 weken. De vergunning kan dus drie keer verlengd worden.

Aanmelden UWV

Als het ministerie van SZW de vergunning voor werktijdverkorting toekent en je deze hebt ontvangen, geef je dit direct door aan het UWV. Dit doe je via het online formulier Melden werktijdverkorting.

Wordt je vergunning na 6 weken verlengd door het ministerie van SZW? Dan hoef je dit niet opnieuw aan het UWV te melden.

Hoe vraag je een tijdelijke WW-uitkering aan?

Als je aan het UWV hebt doorgegeven dat je een vergunning voor werktijdverkorting hebt ontvangen, kun je na afloop van de vergunningsperiode (6 weken) een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor de betreffende werknemers.

Dit doe je via het online formulier Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting.

De aanvraag doe je dus in de zevende week nadat je de vergunning hebt gekregen. Het UWV vergoedt achteraf de niet-gewerkte uren tijdens de vergunningsperiode. Let op: dit geldt alleen voor de uren waarvoor je een vergunning hebt.

Uitzonderingen

  • Voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten kun je geen werktijdverkorting aanvragen.
  • Voor zieke werknemers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode inging, kun je geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt de werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

Wat is het gevolg voor jou als werkgever?

Werktijdverkorting personeelJe betaalt het volledige loon gewoon door aan je werknemers. Het UWV keert de tijdelijke WW-uitkering aan jou uit. Je hebt dus tijdelijk een vergoeding voor de loonkosten die je betaalt.

Bekijk vooraf goed of er in je cao of arbeids­overeenkomst afspraken over werktijdverkorting zijn opgenomen.

Wat zijn de gevolgen voor je personeel?

Financieel merken je werknemers er niets van, je betaalt het loon gewoon door. Wel zijn je medewerkers plotseling uitkeringsgerechtigd en vallen ze onder de regels van het UWV.

Dat houdt in dat de medewerkers met een tijdelijke WW-uitkering – net als mensen met een reguliere WW-uitkering – in deze periode alle belangrijke wijzigingen in hun situatie moeten doorgeven aan het UWV. Denk hierbij aan ziekte, vakantie of andere inkomsten.

Wat is arbeidstijdverkorting?

Werktijdverkorting is totaal iets anders dan arbeidstijdverkorting (atv). Je kunt werknemers namelijk atv-dagen geven in ruil voor overwerk.

Noodfonds NOW

Vanwege de enorme aanvraag door het coronavirus werd de regeling werktijdverkorting tijdelijk stopgezet. Bedrijven die getroffen worden door de coronamaatregelen van de overheid konden het Noodfonds NOW benutten.

Bij NOW krijg je een vergoeding van de loonkosten tot een maximum van 90 procent als er sprake was van meer dan 20 procent omzetverlies vanaf 1 maart 2020. De compensatie hangt af van het omzetverlies. Zo ontvang je bij 100 procent omzetverlies, 80 procent van je loonkosten.

NOW is weer opengesteld voor de laatste maanden van 2021. Lees meer over het Noodfonds NOW.

Langdurig ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Meest gelezen

Wat is het minimumloon in 2022?

250972 Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Dit is het minimumloon 2023

209418 In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023?

Dit zijn de kosten van personeel

174582 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Whitepapers en online tests