Talentontwikkeling
Talentontwikkeling

7 tips om talent te ontwikkelen in het MKB

Als werkgever wil je je medewerkers stimuleren om hun talenten te ontwikkelen. Dat draagt bij aan de groei van henzelf en van jouw bedrijf. Maar hoe pak je dat aan? En hoe houd je de kosten laag? Zeven tips voor talentontwikkeling in het MKB.

Voor de meeste werkgevers in het MKB is het ontwikkelen van talent een belangrijk speerpunt. Tegelijkertijd worstelen ondernemers met de vraag hoe zij dit moeten aanpakken. Training en opleiding is duur en het beschikbare budget is in het MKB meestal krap. Daar komt bij dat werkgevers vaak bang zijn om hun duur opgeleide werknemers te verliezen aan de concurrent. Een lastig dilemma.

Sommige werkgevers besluiten om dan maar helemaal niets aan talentontwikkeling te doen. Maar dit is de slechtst denkbare optie, want zo loop je het risico dat je medewerkers gedemotiveerd raken. Dat is op de lange termijn niet goed voor je bedrijf. Medewerkers vormen immers je belangrijkste bedrijfskapitaal. Hoe deskundiger je personeel, hoe succesvoller en innovatiever je bedrijf.

Talent is de motor van je bedrijf

Investeren in talent levert je veel op: duurzaam inzetbaar personeel, hogere motivatie en meer tevredenheid. Als je werknemers serieus neemt in hun wens om zichzelf te ontplooien en te blijven groeien in hun loopbaan, zullen ze het beste uit zichzelf halen en een stapje harder lopen als dat nodig is.

En de angst om goed opgeleid talent te verliezen aan de concurrent? Dat komt inderdaad voor, maar andersom kun jij ook weer mensen aannemen die door andere werkgevers zijn opgeleid. Bedenk: als je niets doet, blijf je zitten met slecht opgeleide medewerkers waar de fut helemaal uit is. Daar zit niemand op te wachten.

Tips om talent te ontwikkelen

Het ontwikkelen van talent hoeft niet altijd (veel) geld te kosten. Als werkgever heb je de keuze uit een pakket van mogelijkheden om medewerkers hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Hieronder lees je zeven tips voor het stimuleren van talentontwikkeling in jouw bedrijf:

1. Blijf met je medewerkers in gesprek

Je legt een goede basis voor talentontwikkeling door met je personeel in gesprek te komen en te blijven. Zorg dat je weet hoe je medewerkers in de organisatie staan. Welk beeld hebben zij van je bedrijf en van je doelstellingen? Wat gaat volgens hen goed en wat kan er beter? Hoe zien zij hun eigen rol daarin? Wat denken ze te kunnen bijdragen en wat is daarvoor nodig?

De gesprekscyclus van periodieke planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken is daarvoor een geschikt instrument. Voer deze gesprekken minimaal één keer per jaar met iedere medewerker. Grijp daarnaast ook andere momenten aan voor informele gesprekken, bijvoorbeeld op de werkvloer of tijdens een lunch. Zo krijg je een goed beeld van wat er speelt in je bedrijf. Je medewerkers krijgen op hun beurt het gevoel dat je hen serieus neemt en dat hun bijdrage ertoe doet. Dat stimuleert.

2. Bied kansen voor loopbaanontwikkeling

Met loopbaanontwikkeling of employability zorg je ervoor dat je medewerkers hun vakkennis en vaardigheden verder verdiepen. Zo kunnen ze doorgroeien en hun ambities realiseren. Dat is belangrijk voor de continuïteit van je bedrijf. Hoe meer hun talenten komen bovendrijven, des te flexibeler en breder inzetbaar ze zijn binnen de organisatie.

Het geëigende instrument voor loopbaanontwikkeling is het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Daarin staan concrete afspraken over de loopbaan van een medewerker. De voortgang van het POP monitor je met periodieke POP-gesprekken.

3. Laat medewerkers van elkaar leren

Werknemers leren vooral op de werkplek. Naarmate mensen langer op een functie zitten, zullen ze minder leren door hun eigen werkervaring. Dan kan het heel verfrissend zijn om van collega’s te leren.

Op vele manieren kun je dat als werkgever stimuleren. Vraag bijvoorbeeld een werknemer die goed is in communicatieve vaardigheden of hij zijn collega’s hierin wil trainen. Laat hem één of meer sessies verzorgen en bied eventueel een bonus aan als beloning. Zo bespaar je meteen op de kosten van een opleiding.

Je kunt het ook informeler aanpakken: laat je medewerkers workshops geven aan elkaar. Vraag hen om bij toerbeurt hun kennis en vaardigheden aan collega’s te presenteren. Zo leren ze van elkaar, maar ontwikkelen ze ook hun eigen talent voor het geven van presentaties. Doe dit bij voorkeur in een ontspannen sfeer, bijvoorbeeld tijdens een gezamenlijke werklunch.

Andere manieren om medewerkers van elkaar te laten leren, zijn ontwikkelingsmogelijkheden als coaching, intervisie, functieroulatie, stages en de meester-gezelrelatie.

4. Organiseer een talentenklas met andere bedrijven

Heb je moeite om voor zeer talentvolle medewerkers (‘high potentials’) binnen je eigen bedrijf een goede sparring partner te vinden? Zoek dan de samenwerking met andere bedrijven en zet een talentenklas op. Dat kunnen bedrijven zijn binnen de eigen branche, maar ook daarbuiten.

Stippel in overleg een traject uit voor persoonlijke groei en zorg voor de benodigde randvoorwaarden, bijvoorbeeld een coach. Je getalenteerde medewerkers kunnen zo met gelijkgestemden van gedachten wisselen en van elkaar leren. Door een kijkje te nemen in de keuken van andere organisaties, verbreden zij bovendien hun horizon.

5. Stimuleer deelname aan netwerkbijeenkomsten, seminars en congressen

Je kunt de talenten van medewerkers ook ontwikkelen door hen te stimuleren om deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten, seminars en congressen. Veel branches hebben hun eigen gratis netwerkbijeenkomsten en steeds vaker kun je ook allerlei kennissessies kosteloos bijwonen.

Seminars en congressen zijn er te over in Nederland, op elk vakgebied. Soms hangt daar een fors prijskaartje aan. Als dat een bezwaar vormt, kun je overwegen om één of twee medewerkers een bijeenkomst te laten bezoeken. Zij kunnen daarover dan weer een presentatie geven aan collega’s voor wie dit interessant is. Zo profiteert iedereen en houd je de kosten per persoon beheersbaar.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

6. Benut de mogelijkheden van online leren

Wil je het talent van je medewerkers snel en doeltreffend ontwikkelen? Spoor hen dan aan om een opleiding via internet te volgen. Het aanbod van online opleidingen is de laatste jaren flink gegroeid. Vele daarvan zijn gratis, zoals de massive online open courses (MOOCs) en edX (online platform van universiteiten in de VS). Voor andere, zoals Lynda, betaal je een vast bedrag per maand.

Je kunt je medewerkers ook een webinar laten volgen. Dit zijn interactieve online seminars. Deelnemers kunnen een webinar rechtstreeks via de computer bekijken en ook vragen stellen in vraag-en-antwoordsessies. Veel webinars zijn beschikbaar via video-on-demand en dus niet tijdgebonden.

7. Bied een opleiding of training aan

Soms zal het toch nodig zijn om je medewerkers een opleiding of training aan te bieden. Bepaalde vaardigheden doen ze nu eenmaal niet op een andere manier op. Wees daarbij wel kritisch: ga voordat je een medewerker op training stuurt goed na of je de training echt zinvol vindt. Helpt de training je werknemer echt om zijn werk beter te doen? Sluit de training wel aan bij wat jouw bedrijf nodig heeft? En wegen de kosten op tegen de baten? Als je deze vragen niet met ‘ja’ kunt beantwoorden, is het beter een alternatief te zoeken.

Meest gelezen

Stappenplan voor een POP-gesprek

In een POP-gesprek maak je afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hiermee kun je zowel je werknemers als je bedrijf verder ontwikkelen. Welke stappen zet je bij een POP-gesprek?

Alles over het persoonlijk ontwikkelingsplan

Als ondernemer wil je het beste in je werknemers naar boven halen. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor je bedrijf. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is hiervoor een handig instrument. Alles over een persoonlijk ontwikkelingsplan.

SLIM subsidie vervangt STAP budget voor scholing

Voorheen kon je STAP-budget krijgen voor de scholing van personeel. In 2024 is er geen STAP-budget meer. In plaats daarvan kun je als werkgever in het MKB de SLIM-subsidie benutten. Wat is SLIM subsidie? En hoeveel subsidie is er in 2024?

5 manieren om personeel te ontwikkelen
Personeel ontwikkelen? De kans is groot dat je daarbij het eerste denkt aan een opleiding. Toch is dit slechts een van de vele wegen die je kunt bewandelen. Maak kennis met vijf andere ontwikkelingsmogelijkheden.

Whitepapers en online tests