Oudere werknemer
Oudere werknemer

Scholing van oudere werknemers loont

Veel werkgevers investeren niet in de scholing van oudere werknemers. Maar als zij dat wel doen, worden zij daar royaal voor beloond. Dat concluderen twee onderzoekers van de Universiteit Maastricht.

Oudere werknemers worden op dit moment vaak ontzien. Zij krijgen in het kader van cao-afspraken bijvoorbeeld extra vrije dagen of een lichter takenpakket. Tegelijk hebben veel werkgevers de indruk dat investeren in scholing voor ouderen niet meer loont. Maar uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit onterecht is.

Goede scholingsfaciliteiten voor oudere werknemers leveren namelijk veel op, stellen dr. Raymond Montizaan en prof. dr. Andries de Grip. Ouderen worden hierdoor namelijk extra gemotiveerd, hebben minder werkstress en willen later met pensioen gaan. Ook ervaren zij als gevolg hiervan een goede balans tussen werkprestaties en beloning.

Honkvast

Oudere werknemers zijn daarnaast meer honkvast, waardoor scholing voor hen juist zinvol is. ‘Jongere werknemers vertrekken sneller en nemen de investering vaker met zich mee naar een andere betrekking. En de kans dat iemand van vijftig nog vijftien jaar bij dezelfde werkgever blijft, is groter dan bij iemand van dertig’, aldus de onderzoekers.

Wat niet motiveert, is het ontzien van oudere werknemers. Volgens de onderzoekers vertaalt dit zich niet in een toegenomen enthousiasme voor langer doorwerken. Zij voegen toe dat werkgevers maatregelen op dit gebied niet zomaar kunnen afschaffen. Ouderen zullen bijvoorbeeld niet zomaar afstand doen van extra vrije dagen.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd aan het ROA (Research Centre for Education and the Labour Market). Dit is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht. De resultaten zijn gebaseerd op een jaarlijks herhaalde internetenquête. Deze enquête werd gehouden onder 57.000 werknemers en 2500 werkgevers.

Bron: Universiteit Maastricht

Meest gelezen

Whitepapers en online tests