Ontslag AOW-gerechtigde
Ontslag AOW-gerechtigde

AOW-gerechtigde als eerste ontslagen

Vanaf 1 april 2014 komt een werknemer met AOW bij reorganisaties het eerst in aanmerking voor ontslag. Dat blijkt uit een recente wijziging in de ontslagregels van het UWV.

De wijziging heeft betrekking op het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel bepaalt dat de leeftijdsopbouw in een bedrijfsvestiging voor en na een reorganisatie zo veel mogelijk gelijk moet blijven. Dat gebeurt door het personeels­bestand per categorie uitwisselbare functies onder te verdelen in meerdere leeftijdsgroepen.

Het is nu nog mogelijk dat een 55-jarige werknemer moet worden ontslagen, terwijl een 72-jarige binnen dezelfde functie en leeftijdsgroep in dienst kan blijven. De overheid vindt dat niet wenselijk, omdat iemand die voor zijn inkomen is aangewezen op een baan dan moet plaatsmaken voor een AOW-gerechtigde.

Na ingang van de nieuwe regels telt een werknemer met AOW niet meer mee voor het afspiegelingsbeginsel. Voortaan moet hij als eerste worden ontslagen binnen de leeftijdsgroep van werknemers vanaf 55 jaar. Als meer AOW-gerechtigden in dienst zijn, komt de werknemer met het kortste dienstverband het eerst in aanmerking voor ontslag.

Bron: Staatscourant

Meest gelezen

Whitepapers en online tests