Personeel in 2014
Personeel in 2014

7 personeels­trends voor 2014

Het einde van het jaar leent zich goed voor een vooruitblik. Wat staat ondernemers vanaf 2014 te wachten op het gebied van personeels­zaken? Zeven trends waar je niet onderuit kunt.

1. Geen herstel van de arbeidsmarkt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde in november dat Nederland uit de recessie is. Dat is goed nieuws, maar dit zal zich niet meteen vertalen naar de arbeidsmarkt. De werkloosheid is namelijk nog steeds hoog en zal naar verwachting zelfs verder stijgen komend jaar. Door het grote aanbod op de arbeidsmarkt, levert het invullen van vacatures voor de meeste werkgevers weinig problemen op. Het aantrekken van personeel wordt in 2014 wel moeilijker in bepaalde sectoren, zoals de ICT-sector, industrie en de bouw.

2. Kleiner verschil tussen ‘vast’ en ‘flexibel’

De overheid neemt in 2014 maatregelen die het verschil tussen vaste en flexibele contracten verkleinen. Zo gaan werkgevers meer betalen voor zieke werknemers met een tijdelijk contract. Dit zorgt ervoor dat het kostenverschil tussen tijdelijke en vaste contracten bij ziekte grotendeels verdwijnt. Daarnaast wordt de kloof tussen vast personeel en zzp’ers gedicht door schijnzelfstandigheid aan te pakken. Onderdeel hiervan is dat de opdrachtgever verantwoordelijk wordt voor onjuiste VAR-verklaringen van zelfstandigen.

3. Werk keert terug naar Nederland

Bedrijven hebben door middel van offshoring jarenlang werk verplaatst naar het buitenland. Dit was vooral vanuit kostenoverwegingen interessant, omdat personeel elders goedkoper was. Een nieuwe, omgekeerde trend is dat bedrijven juist werk terughalen, ook wel reshoring genoemd. Redenen hiervoor zijn onder meer stijgende loonkosten in het buitenland en een tegenvallende kwaliteit van het uitbestede werk. Een onderzoek (inlog vereist) in opdracht van Het Financieele Dagblad laat zien dat een op de tien bedrijven al is begonnen met reshoring en 5 procent erover nadenkt.

4. Meer banen voor mensen met een beperking

Tot 2026 moet het bedrijfsleven van de overheid 100.000 extra banen creëren voor mensen met een beperking. Volgend jaar moeten het er 5000 zijn en het jaar erop hetzelfde aantal. Als dat niet gebeurt, treedt de ‘quotumwet’ in werking. Die wet maakt het vanaf 2016 mogelijk om boetes uit te delen aan werkgevers die onvoldoende arbeidsgehandicapten aannemen. Er zijn signalen dat een aantal werkgevers gehoor gaat geven aan de oproep van de overheid. Bijvoorbeeld door middel van jobcarving, dat steeds meer aandacht krijgt. Hierdoor zullen mensen met een beperking geleidelijk meer mogelijkheden krijgen op de arbeidsmarkt.

5. Combinatie werk en zorg steeds belangrijker

Door de toenemende vergrijzing zullen werknemers te maken krijgen met steeds meer zorgtaken. Naast het werk moeten zij bijvoorbeeld de zorg voor een partner of ouder op zich nemen. De overheid wil het recht op verlofregelingen als zorgverlof daarom in 2014 mogelijk uitbreiden. Als werkgever kun je zelf inspelen op deze trend door flexibele werktijden toe te staan. Met zelfroosteren bied je werknemers bijvoorbeeld meer flexibiliteit, zodat zij de werktijden kunnen afstemmen op hun persoonlijke behoeften.

6. Verdere opmars van de Millennials

Millennials zijn de jongste generatie arbeidskrachten, ook wel aangeduid als generatie Y. Volgens een veel gehanteerde definitie zijn zij geboren rond 1980 of daarna. Ook in 2014 betreden veel van hen de arbeidsmarkt of groeien door naar leidinggevende functies. Werkgevers zullen merken dat Millennials heel andere eisen aan werk stellen dan werknemers van andere generaties. Voor deze generatie is een goede werk-privébalans bijvoorbeeld belangrijker dan salaris. Daarnaast zetten zij eerder eigen mobieltjes of tablets in voor werkdoeleinden.

7. Opkomst van nieuwe manieren om te leren

De ontwikkelingen in de economie gaan steeds sneller. Dat vraagt meer van bedrijven en hun personeel. Zij moeten voortdurend bijblijven in een tijd waarin kennis en vaardigheden snel verouderen. Traditionele manieren van opleiding en training voldoen niet altijd meer. De verwachting is daarom dat kennisdeling via sociale netwerken toeneemt. Dat geldt ook voor de deelname aan Massive Open Online Courses (MOOC’s). Steeds meer werknemers zullen op deze manier via initiatieven als Udemy hun kennis voor weinig of geen geld online bijspijkeren.

Welke trends verwacht jij op het gebied van personeel? Geef hieronder in het reactieveld je mening.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests