Flexwerker
Flexwerker

Flexibilisering arbeidsmarkt neemt fors toe

Werkgevers gaan de komende jaren fors meer gebruik maken van flexwerkers. Was vorig jaar gemiddeld een op de vier werknemers nog zzp’er, uitzend- of oproepkracht, in 2020 zal het personeels­bestand van organisaties voor een derde uit flexkrachten bestaan. Dit blijkt uit onderzoek van TNO, in opdracht van uitzendkoepel ABU.

De grootste groei in flexibele contracten wordt verwacht in tijdelijke contracten, gevolgd door uitzendkrachten/gedetacheerden, oproepcontracten en samenwerkingen met zzp’ers. In bijna alle sectoren wordt groei verwacht, met name in de financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, overheid, onderwijs en in zorg en welzijn.

Jurriën Koops, directeur van ABU: 'De organisatie van werk wordt anders en flexwerk is straks de norm. Kennis flexibel inzetten en inkopen gaat de komende jaren een vlucht nemen. Bedrijven moeten zich continu aanpassen aan een veranderende marktvraag. Dat maakt dat bedrijven zich flexibel moeten kunnen opstellen.'

Ontbrekende kennis

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat flexwerkers, naast dat ze worden ingezet voor het opvangen van pieken in het werk, steeds vaker worden ingeschakeld omdat specifieke kennis ontbreekt. Bedrijven huren steeds meer op projectbasis deze specialisten in. Recent onderzoek van het UWV laat zien dat zzp’ers vooral worden ingeschakeld voor hun specialistische kennis. Uitzendkrachten worden daarentegen vooral ingezet in het geval van pieken.

Paulien Bongers, directeur arbeidsinnovatie bij TNO, in Het Financieele Dagblad: 'De crisis heeft de beweging aangejaagd, maar ook veel florerende bedrijven blijven flexibiliseren. Werkgevers voelen de druk om verder te specialiseren en te focussen op de kern.' TNO denkt dat bedrijven wel vaker een langdurige arbeidsrelatie zullen aangaan met de flexwerker. 'Zo ontstaat er een band tussen werknemer en werkgever en dat komt het werk ten goede.'

Bron: TNO

Meest gelezen

Hoe werkt detachering van personeel?

21165 Als ondernemer kun je ook tijdelijk een werknemer 'inhuren' van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken.

Whitepapers en online tests