Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid

Geld beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid

De overheid stelt geld beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Het gaat om een subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Die moet meer mensen langer en productief aan het werk houden.

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid krijgt steeds meer aandacht. Nederlanders moeten namelijk langer doorwerken in verband met de stijgende AOW-leeftijd. Als ondernemer kun je dit samen met je personeel mogelijk maken. Daarbij zorgt de overheid voor financiële ondersteuning met een speciale subsidie.

De ESF-subsidie is bedoeld voor een bedrijfsscan of advies. Bijvoorbeeld binnen de thema’s gezond en veilig werken, flexibele werkcultuur en interne en externe mobiliteit. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je een bijdrage krijgen in de advieskosten van een externe adviseur. Het gaat om maximaal 50 procent van de kosten van het project.

Vanaf 19 oktober 2015 kun je de subsidieaanvraag indienen bij het Agentschap SZW. Deze organisatie is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Agentschap SZW heeft dit jaar maximaal 22 miljoen euro beschikbaar voor de subsidie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Bron: Agentschap SZW

Meest gelezen

Whitepapers en online tests