NOW aanvragen loonkosten
NOW aanvragen loonkosten

NOW aanvragen, zo werkt het

5823 Als je door het coronavirus omzetverlies hebt, kun je compensatie krijgen voor je loonkosten. De overheid heeft hiervoor het noodfonds NOW in het leven geroepen. Bedrijven konden tot 1 oktober 2021 NOW aanvragen.

Noodfonds NOW, wat is dat?

NOW staat voor Noodfonds Overbrugging voor het behoud van Werkgelegenheid. Het is een tijdelijke noodmaatregel en wordt tijdens de coronacrisis ingezet in plaats van Werktijdverkorting.

Het Noodfonds NOW vergoedt de loonkosten tot een maximum van 90 procent als er sprake is van meer dan 20 procent omzetverlies. 

NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten met een nulurencontract of een min-maxcontract.

NOW, hoe hoog is de vergoeding?

Hoeveel procent van jouw loonkosten wordt vergoed hangt wel af van je omzetverlies. Zo ontvang je een vergoeding voor maximaal 85 procent van je loonkosten.

Je kunt NOW direct benutten voor een periode van drie maanden. Daarna kon je eenmalig verlengen voor opnieuw drie maanden. Je moet de lonen volledig doorbetalen in deze periode.

Vanaf 1 oktober 2021 kun je geen NOW meer aanvragen. De aanvraag van werktijdverkorting is wel weer mogelijk.

NOW aanvragen, hoe werkt het?

Je kunt NOW aanvragen via de website van het UWV. Er zijn inmiddels zes aanvraagperiodes. Sinds 5 juli 2021 kun je een tegemoetkoming aanvragen voor de maanden juli, augustus en september 2021. Daarna zal er geen verlenging zijn.

Bekijk deze video van het UWV met meer uitleg over de zesde aanvraagperiode van het Noodfonds NOW:

NOW in 2021

Ook in 2021 kunnen getroffen werkgevers gebruikmaken van de steun van de overheid. Tot en met september 2021 kun je compensatie krijgen zodat je het loon van je werknemers kunt doorbetalen.

Voor de zesde aanvraagperiode, van 5 juli t/m 30 september 2021, gelden de volgende regels:

 • Je kunt een tegemoetkoming aanvragen als je over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20 procent hebt.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat het UWV uit van de loonsom van februari 2021.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • Heb je tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover je omzetverlies is berekend.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85 procent van de loonkosten.
 • De loonsom mag met maximaal 10 procent dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Als je een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heb je een inspanningsplicht om je werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin je NOW ontvangt, heb je ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doe je dit niet, dan wordt je definitieve tegemoetkoming met 5 procent verlaagd.

Noodfonds NOW en Werktijdverkorting, wat is het verschil?

Voor de coronacrisis kon je een beroep doen op Werktijdverkorting en sinds 1 oktober 2021 is dat ook weer mogelijk. Je kunt dan compensatie krijgen voor de uren die je werknemers niet kunnen werken door een uitzonderlijke situatie.

Door de enorme vraag naar Werktijdverkorting werd deze tijdelijk vervangen door het noodfonds NOW, dat meer is toegespitst op de gevolgen van het coronavirus. Het noodfonds NOW was een tijdelijke voorziening van de overheid.

Coronavirus, 3 tips voor werkgevers

Het coronavirus heeft een grote impact op de economie en daarmee op de financiële situatie van veel bedrijven.

Los van de economische schade, zorgt dit virus er ook voor dat je extra alert moet zijn op de gezondheid van je werknemers. Als werkgever ben je namelijk altijd verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Dit zijn de belangrijkste tips voor werkgevers:

 1. Leg je medewerkers uit wat de symptomen van het virus zijn en welke beschermende (hygiëne)maatregelen ze kunnen nemen. Zorg dat je de laatste richtlijnen van de overheid opvolgt.
   
 2. Als een werknemer ziek wordt en vanwege het coronavirus in quarantaine moet blijven, ben je als werkgever verplicht het loon door te betalen en eventuele vakantiedagen te compenseren.
   
 3. Voor elke werkplek geldt dat een protocol van de GGD in werking treedt als er door contacten van de werknemers een kans op besmetting op de werkplek bestaat. Het sluiten van je bedrijf kan dan een maatregel zijn.

Het ministerie van SZW heeft een speciale pagina opgesteld over de gevolgen van het coronavirus voor werkgevers en werknemers. Lees bijvoorbeeld de veelgestelde vragen over het coronavirus.

Volg ook het protocol in jouw branche om veilig te werken. Lees meer over de 1,5-meter-economie.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Dit zijn de kosten van personeel

92233 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

68453 Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Whitepapers en online tests