Screening personeel
Screening personeel

Meer mogelijkheden bij screening met VOG

De mogelijkheden bij screening met een Verklaring Omtrent het Gedrag worden uitgebreid. Zo is het nu ook mogelijk om de verklaring af te wijzen op basis van politie­gegevens. Daarnaast kunnen sommige sectoren personeel continu screenen.

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook bekend als bewijs van goed gedrag. Met een VOG blijkt dat het gedrag van de persoon in kwestie in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

De VOG is verplicht voor sommige functies, zoals onderwijzer, gastouder, bus- en taxichauffeur en gevangenbewaarder. In andere gevallen bepaalt een werkgever zelf of hij een werknemer om deze verklaring vraagt.

Strikte voorwaarden

De keuze voor screening met een VOG is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sector en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarbij is de mogelijkheid om personeel periodiek of continu te screenen aan strikte voorwaarden verbonden.

De sector moet motiveren waarom een VOG gewenst is en waarom daarbij politie­gegevens gebruikt moeten worden. Dit laatste kan overigens slechts in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld voor bepaalde functies in het gevangeniswezen.

Integriteitsbeleid

Wil een sector zijn medewerkers regelmatig of continu screenen, dan moet hiervan vooraf het belang aangetoond worden. De screening dient een aanvulling te zijn op het huidige integriteitsbeleid en de medewerker moet exact weten op welke bronnen de screening is gebaseerd.

Extra voorlichting

In totaal zijn vorig jaar ruim 800.000 verklaringen aangevraagd. Vooral jongeren zien veelal op tegen een aanvraag, omdat zij bang zijn dat deze wordt geweigerd. Ten onrechte, want in 2015 is slechts voor 0,3 procent van de aanvragen door jongeren geen VOG verstrekt.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat extra voorlichting geven aan jongeren en hun omgeving om misverstanden over het verkrijgen van een VOG te voorkomen. De verklaring mag immers geen onnodige belemmering vormen bij de start van een loopbaan of opleiding.

Bron: Rijksoverheid

Meest gelezen

Stappenplan sollicitatieprocedure

14782 Van een functieprofiel opstellen tot het tekenen van het contract. Welke stappen neem je tijdens een sollicitatieprocedure? In 8 stappen een nieuwe werknemer aannemen.

Whitepapers en online tests