Advies nodig over jouw bedrijfsrisico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

VOG aanvraag verklaring goed gedrag
VOG aanvraag verklaring goed gedrag

VOG aanvragen, zo werkt het

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is soms verplicht. Hoe kun je een VOG aanvragen voor je werknemer? Volg deze simpele stappen en handige tips voor ondernemers bij de VOG-aanvraag.

Een VOG aanvragen doe je bij Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een VOG wordt ook wel 'verklaring goed gedrag' genoemd. In het Engels: Certificate of Conduct.

Met een VOG weet je zeker dat een nieuwe werknemer geen crimineel verleden heeft dat een gevaar kan vormen bij het uitoefenen van zijn functie.

Vooral als je iemand aanneemt die moet omgaan met vertrouwelijke informatie, geld of kostbare spullen, is het verstandig een VOG aan te vragen.

VOG aanvragen verplicht in aantal branches

Een VOG aanvragen is verplicht binnen enkele branches in Nederland. Denk aan functies zoals onderwijzer, gastouder of taxichauffeur. Voor hen is een VOG wettelijk verplicht.

Je bent als werkgever verder vrij om voor iedere willekeurige werknemer een VOG op te vragen. Er zijn twee manieren om een VOG-aanvraag te doen. Online of via de gemeente:

1. VOG online aanvragen

Je kunt de VOG online aanvragen via de website van Justis. Je moet hiervoor inloggen met eHerkenning of eIDAS. Daarna kun je jouw deel van het online aanvraagformulier VOG invullen. 

Bonus: persoonlijke rapport

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

Zodra je dat hebt gedaan, kan je (toekomstige) werknemer zijn deel van het formulier online invullen. Hij heeft hiervoor een DigiD nodig, iDEAL en een geldig e-mailadres. Daarnaast moet hij ingeschreven staan in Nederland, in de Basisregistratie Personen (BPR).

Online een VOG aanvragen kost 33,85 euro. Je werknemer betaalt, maar jij kunt dit eventueel vergoeden.

2. VOG aanvragen via gemeente

Een VOG kun je ook aanvragen via de gemeente waar je werknemer woont. Je geeft je werknemer dan een ingevuld aanvraagformulier VOG (pdf) en hij levert dat in bij de afdeling Burgerszaken of Publiekszaken van de gemeente waar hij staat ingeschreven.

Screeningsautoriteit Justis waarschuwt voor tussenpartijen die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van je over te nemen. Het inschakelen van zo'n partij is risicovol en levert geen tijdswinst op. Het zorgt vooral voor extra kosten.

Een VOG aanvragen via de gemeente kost 41,35 euro. Je werknemer betaalt, maar jij kunt dit eventueel vergoeden.

Verwerking VOG-aanvraag

Als werkgever kun je tijdens de aanvraag een aantal punten selecteren waarop de persoon wordt gescreend door Justis. Dit is afhankelijk van het soort werk dat hij gaat doen.

Denk bijvoorbeeld aan screening op teken- of budgetbevoegdheid, het verwerken van persoons­gegevens, het beslissen over offertes of het bewaken van productieprocessen. Als iemand strafbare feiten heeft gepleegd, wordt beoordeeld of die een belemmering zijn voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. 

Het is slim om ook zelf een goed antecedenten­onderzoek uit te voeren voor iedere nieuwe werknemer. Dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt.

Resultaat VOG-aanvraag

Na de aanvraag beslist de screeningsautoriteit Justis namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of iemand een VOG krijgt.

4 tot 8 wekenVOG aanvragen werknemer VOG-aanvraag

Als er geen strafbare feiten zijn gepleegd die een belemmering vormen voor zijn functie, wordt er binnen vier weken een beslissing genomen over de VOG. Als daar wel sprake van is, wordt er binnen acht weken een beslissing genomen.

Als er een VOG wordt verstrekt, dan wordt deze naar je werknemer gestuurd. Je werknemer kan de VOG vervolgens aan jou geven.

Voorbeeld VOG

Als werkgever moet je zelf controleren of een VOG wel echt is. Vraag een potentiële werknemer altijd naar het originele exemplaar van zijn VOG.

Echtheidskenmerken

De VOG heeft een aantal echtheidskenmerken. Zo is het papier voorzien van een raster en het blauwe logo van de Rijksoverheid. Het heeft ook een karakteristiek golvend watermerk en in het papier is een hologram zichtbaar. Onder een UV-lamp kun je nog een paar echtheidskenmerken ontdekken.

Per 1 december 2020 heeft de VOG nieuwe echtheidskenmerken.

Voorbeeld VOG 

Bekijk een voorbeeld van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van Justis:

VOG justis voorbeeld
Voorbeeld VOG Justis

 

Tip

Lees meer over de VOG-aanvraag voor werkgevers op de website van Justis. 

Vragen over VOG en nieuwe werknemer

 • Wat is indiensttreding?

  Indiensttreding is de formele stap die iemand zet als hij in dienst gaat bij een bedrijf. Hij krijg dan een tijdelijk of vast contract en wordt werknemer van dat bedrijf. Na ondertekening van het contract is hij op de startdatum officieel in dienst getreden. Als je een zzp'er of uitzendkracht inhuurt is diegene niet in dienst van je bedrijf.

 • Waar moet je op letten bij nieuwe werknemers?

  Voordat je werknemers in dienst neemt is het nuttig je te verdiepen in het arbeidsrecht. Als werkgever wil je goed voor je personeel zorgen. Je moet daarbij voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap. Volg de juiste stappen in de sollicitatieprocedure en geef je werknemers waar ze recht op hebben. Controleer ook of je werknemer geen strafblad heeft en vraag een VOG aan.

 • Wanneer krijgt iemand geen VOG?

  Als iemand strafbare gedragingen heeft gepleegd, beoordeelt Justis of deze een belemmering zijn voor het doel waarvoor de gedragsverklaring wordt aangevraagd. Voor elke beroepsgroep zijn andere strafbare feiten van belang. Een boekhouder zal bijvoorbeeld geen VOG-verklaring krijgen als hij fraude heeft gepleegd, maar heeft wel kans om de verklaring te krijgen als hij is veroordeeld voor rijden onder invloed.

 • Wat kost een werknemer in dienst?

  Goede werknemers zijn kostbaar voor jou als ondernemer. Met een goed team van gemotiveerd personeel kun je je onderneming laten groeien. In het whitepaper Wat kost personeel? helpen we je die balans op te maken en krijg je een overzicht van de kosten per werknemer.

 • Welke verplichte kosten zijn er per werknemer?

  Ieder bedrijf in Nederland is verplicht zijn werknemers loon te betalen en een jaarlijkse vakantietoeslag. Ook betaal je een aantal loonheffingen. Dit zijn verplichte personeels­kosten.

 • Welke verzekeringen zijn nodig bij personeel in dienst?

  Als je werknemers in dienst neemt is het slim een aantal verzekeringen af te sluiten. Je hebt bijvoorbeeld een verzuim­verzekering nodig om je werknemers door te betalen als ze ziek zijn. Ook een ongevallen­verzekering, aansprakelijkheids­verzekering en nabestaanden­verzekering zijn nuttig. Bekijk de top 5 personeels­verzekeringen.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Stappenplan sollicitatieprocedure

Van een functieprofiel opstellen tot het tekenen van het contract. Welke stappen neem je tijdens een sollicitatieprocedure? In 8 stappen een nieuwe werknemer aannemen.

Whitepapers en online tests