Nieuwe wet verlof
Nieuwe wet verlof

Nieuwe wet moet verlof eenvoudiger maken

Zie jij door de bomen het bos nog? Veel werknemers en werkgevers kennen niet alle soorten verlof en wanneer daar recht op is. Dat moet eenvoudiger vindt Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze diende daarom een voorstel in voor een nieuwe verlofwet. Hoe gaat het nieuwe verlofstelsel eruit zien?

Soorten verlofregelingen

Er zijn allerlei soorten verlof voor werknemers. Zo zijn er op dit moment 10 verschillende wettelijke verlofregelingen die moeten bijdragen aan een goede balans tussen werk en de zorg voor kinderen of andere naasten. Die zijn vastgelegd in wetten, zoals de WAZO (Wet arbeid en zorg). Daarnaast heb je nog een aantal mogelijkheden om persoonlijk verlof op te nemen. 

Overzicht huidige vormen van verlof

Ken jij alle vormen van verlof? Je werknemer kan om allerlei redenen verlof opnemen. Velen daarvan zijn wettelijk geregeld. Alleen al rond de zorg voor jonge kinderen gelden zeven verschillende regelingen. Dit zijn de huidige vormen van verlof:

Onduidelijkheid over verlof

Veel werknemers en werkgevers weten niet altijd waar ze gebruik van kunnen maken, omdat het verlofstelsel door de jaren heen complex en onoverzichtelijk is geworden. Voor veel mensen is het al een uitdaging om een goede balans te vinden tussen werk en privé. Met name als iemand zorgt voor kinderen of hulpbehoevende familieleden, moeten verlofregelingen iemand helpen dat eenvoudig te combineren met werk. 

Nieuwe verlofwet: 3 soorten verlof

Het kabinet stelt daarom voor om de verschillende verlofregelingen terug te brengen tot 3 soorten verlof. Dit moet worden vastgelegd in een nieuwe verlofwet. Dit zijn de 3 vormen van verlof: 

  1. de zorg voor kinderen
  2. de zorg voor naasten
  3. persoonlijke situaties.

Waarom een nieuwe verlofwet?

De versimpeling van het verlofstelsel moet het eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker maken voor werknemers en werkgevers.

1. Verlof voor zorg kinderen

Deze vorm van verlof wordt ingezet rond de geboorte van en zorg voor jonge kinderen, bij adoptie en bij pleegzorg. Hieronder vallen het huidige zwangerschaps- en bevallingsverlof, het (aanvullend) geboorteverlof, het adoptie- en pleegzorgverlof en het (betaald) ouderschapsverlof. 

Met deze vorm van verlof moet er een gelijkwaardige verdeling van zorgtaken mogelijk worden tussen partners en economische zelfstandigheid van ouders garanderen. Binnen deze verlofsoort zijn meerdere scenario's uitgewerkt waarbij regelingen worden geïntegreerd, uitgebreid of verkort.

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

2. Verlof voor zorg naasten

Hieronder vallen het huidige kort- en langdurend zorgverlof. Die kun je bijvoorbeeld inzetten om tijdelijk mantelzorg te verlenen. Steeds meer werkenden krijgen hiermee te maken. 

De verwachting is dat dit de komende jaren verder zal toenemen door de vergrijzing en de trend dat er langer wordt doorgewerkt. Met het oog daarop zijn twee scenario's uitgewerkt in het plan: een scenario waarin de twee bestaande verlofregelingen worden geïntegreerd en een uitgebreidere variant.

3. Verlof voor persoonlijke situaties

Een werknemer kan straks ook makkelijker verlof aanvragen voor persoonlijke situaties. Bijvoorbeeld bij onverwachte situaties (calamiteiten) die direct opgelost moeten worden en kortdurend zorgverlof, bijvoorbeeld voor een ziek kind. 

Er komt binnen deze tak ook meer ruimte voor vormen van verlof die nog niet in de wet staan, zoals rouwverlof, transitieverlof of verlof vanwege huiselijk geweld. Bij deze vorm van verlof gaat het om maatwerk waarover werkgevers en werknemers zelf afspraken maken als het moment zich voordoet. Die afspraken worden vastgelegd in een cao of het arbeidscontract.

Voorbereiden op nieuwe wet verlof

Wat kun je als ondernemer met personeel of leidinggevende doen om je voor te bereiden op de nieuwe verlofwet? Laat zien dat je een goede werkgever bent en geef je werknemers verlof als ze daar recht op hebben. 

Regel ook alvast (betaald) verlof voor verschillende situaties waar nu nog geen wet over is, zoals rouwverlof. Extra vormen van bijzonder verlof kun je vastleggen in een personeels­handboek of bedrijfsreglement. Zorg dat je werknemers hiervan op de hoogte zijn en pas de verlofregelingen ook zelf goed toe. Hiermee kun je huidige werknemers behouden en nieuwe werknemers aantrekken.

Wanneer gaat de nieuwe verlofwet in?

Dat is nog niet duidelijk. Het voorstel van Minister Van Gennip (SZW) zal in de Tweede Kamer verder besproken worden. Het is nog een verkenning met 'mogelijkheden tot vereenvoudiging van het verlofstelsel aan de hand van scenario's'. Zodra de Tweede Kamer het eens is, zal er een wetsvoorstel volgen, dat daarna nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd.

Blijf op de hoogte van nieuwe wetten en regels voor bedrijven. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meest gelezen

7 vragen en antwoorden over ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kunnen zij meer tijd besteden aan de zorg voor hun gezin. Wat moet je als werkgever hierover weten? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Whitepapers en online tests